Downloads

Alle ingevoerde gegevens worden na afloop aan een ieder die dat wil beschikbaar gesteld als ‘Open Data’. Tot die tijd kunnen de tussenresultaten hier worden gedownload. Wanneer de collectie is op gedeeld in sets worden alle ingevoerde gegevens opgeleverd, ook wanneer ze in eerdere sets zijn ingevoerd.

Stamkaarten Oost-Indische Ambtenaren (Klaar)

Indexkaartjes Volkstelling Suriname 1921 met link naar registratiebladen (Klaar)

Oost-Indië – Korps Pupillen (Klaar)

Oost-Indië – Onderofficieren en minderen – Oost-Indisch Boek (Klaar)

Oost-Indië – Suppletiefolio’s (Klaar met invoeren, bezig met nacontrole)

Volkstelling Suriname 1950 [voor zover openbaar] (Klaar met invoeren, bezig met nacontrole)

KNIL Niet-Europees (Bezig met invoeren)