Overzicht

De kaarten van de Volkstelling zijn dubbelzijdig gescand. Alle scans met een oneven nummer zijn de voorkant van een kaart, die met het opvolgende even nummer de achterkant van de kaart. Er zijn in nu in totaal 3627 scans waarvan 3627 ingevuld en nog 0 te doen. Er zijn 3627 scans gecontroleerd en nog 0 te controleren.
IDGeslachtsnaam 1950 of Naam vaderGeslachtsnaam 1921 of Naam moederVoornamen of Naam partnerWoonplaatsWoondistrictGeboortedatum of HuwelijksdatumGecontroleerd
11000Vieira GeorgdBresse, de Loes Ja
11001Gierdharie?-Ja
11002Warris - -d/v Kromoreso 1168/JJ Jet26-08-1950Ja
11003JahnoJahno-Meerzorg 58II??-??-1912Ja
11004Podjojo -Soekinah -Kosmi -28-09-1946Ja
11005Soehoed 824/AE?-Meerzorg D - 204II??-??-1911Ja
11006Wonopawiro -Tombloh -d/v Roebijem 878/JJ Marsijem20-02-1948Ja
11007Kasimin 467/AG?-Wilhelmina`s burgII??-??-1913Ja
11008- - Atidjah 767/Uu??-??-????Ja
11009Matdasim 275/KG [948]?-WaterlandII??-??-1912Ja
11010Patom -- Soeleman -24-03-1950Ja
11011Kartadiwirja?-Domburg 13e straatII??-??-1911Ja
11012Sadiwirja -- Ja
11013Hardjopawiro?-Domburg 13e straatII??-??-1914Ja
11014Wiromedjo -- d/v Wirosetono 128/VI Keminem09-09-1946Ja
11015Djai 208/AG?-AccariboII??-??-1911Ja
11016Arboen -Artie -d/v Alimirsat 131/AD Elize Salinem22-09-1948Ja
11017Soegiman 1450/AF?-OnoriboII??-??-1911Ja
11018Karodimedjo -Oesrek -Emprak -18-01-1942Ja
11019TegohTegoh-Boxel C3 - 9II??-??-1913Ja
11020Sariman -Kasanrawi -Kasinah -??-??-????Ja
11021Marsidin 1424/AF?-Com SimonspolderII??-??-1911Ja
11022- - Pami 1237/AD07-08-1950Ja
11023Sandimin 1768/AF?-AccariboII??-??-1911Ja
11024Kromokarso -- Roebijem -25-08-1949Ja
11025Amatoemar?-WaterlandII??-??-1914Ja
11026Amatoiwikromo -Roebinem -Sitingaisa -??-??-1940Ja
11027Wongsosemito ?-Domburg 13e straat 320 aII??-??-1911Ja
11028Trimosemito -Painem -d/v Redjowinagoen Ngadirah??-??-????Ja
11029KarijotoroenoKarijotoroenoSakijoCom SimonspolderII??-??-1913Ja
11030Karijtaroeno -Ponjem -Dipawikromo Nasinem19-05-1950Ja
11031Tarmidi 1214/AF?-AccariboII??-??-1911Ja
11032Sadom -Jippi -d/v Dajem 87/MM Oosrek16-06-1943Ja
11033Pono 14/AG?-AccariboII??-??-1912Ja
11034- - Saira 19/AG27-12-1942Ja
11035Semin 10/AG?-AccariboII??-??-1912Ja
11036- - d/v Moesirah Asminah19-11-1949Ja
11037Geger 56/AG?-AcariboII??-??-1911Ja
11038- Sasi -d/v Kartodikromo 274/ VV Salina??-??-????Ja
11039Kasmin?Karmani 130/AGAccariboII01-05-1912Ja
11040Karmani -Paina -Wongsosoehardjo 1936/AF15-04-1948Ja
11041Sastrowirono 118/KG?SoeranAcariboII??-??-1914Ja
11042Atmopawiro -- Sastrowirono Sakinem??-??-????Ja
11043Kasdi 580/AE?-AccariboII??-??-1911Ja
11044Mohametista -Kabina -d/v Kartopawiri 86/AF Lara Emma16-10-1950Ja
11045Toebiran 2096/AF?-AccariboII??-??-1912Ja
11046Wongsotaroeno -Sampi -d/v Satarijah 768/JJ [Jav] Soesah16-04-1944Ja
11047Mertostiko?KarijoredjoDomburg 12e straatII??-??-1912Ja
11048- Mertostiko -d/v Jalinen Djoeminten??-??-1931Ja
11049Wakidjo 1741/AF?-Domburg 9e straat 133 bII??-??-1912Ja
11050Tjokroitjojo -- Soemotikrommo 1823/AE??-??-????Ja
11051Singopawiro?BeroDomburg 286II??-??-1913Ja
11052Djonawi -- Ja
11053Kolosemito?PardiCom SimonspolderII??-??-1913Ja
11054Kolosemito -Sonem -Kasanwasidi Reben??-??-????Ja
11055Setroredjo 314/KG?-Domburg 12e straatII??-??-1913Ja
11056Sodimedjo -- Katinem -??-??-????Ja
11057Moeljopawiro 263/KG?-DomburgII??-??-1912Ja
11058Kartopawiro -Kloengsoe -Painem 263a/KG??-??-????Ja
11059Wagiman 1408/AF?-AccariboII??-??-1911Ja
11060Mreto -Mreto - Ja
11061Gijo?-DomburgII??-??-1911Ja
11062Dipoikromo -- Ja
11063Satroeno 342/KG?-Domburg 10e straatII??-??-1915Ja
11064Sapari -Mieda -Waginem -??-??-????Ja
11065Jateman 594/AG?-WaterlandII??-??-1911Ja
11066Admo -Ngatina -Kramawirana 609/AG26-01-1949Ja
11067Simoes Simoes -Peperpot 5 dII??-??-1912Ja
11068Soerokarso -Soerodinem -Kartopawiro -??-??-????Ja
11069Sakiman 697/AE?-MeerzorgII??-??-1911Ja
11070Kromostiko -Kasijem -Ngodiwirjo -11-02-1937Ja
11071Djaiman 1270/AF?-CopiewegII??-??-1912Ja
11072Djaiman 1270/AF- Soemilan SoendarieJa
11073Nata 287/KG [Jav]?-Palisadeweg II??-??-1915Ja
11074- - d/v Saleh 86/AB Painah02-07-1950Ja
11075Ardjo?-RijsdijkwegII??-??-1912Ja
11076- - Eno -??-??-????Ja
11077Karsodimedjo?NawawiCharlesburgII??-??-1912Ja
11078Karsodimedjo -- Pietzoon Waginem05-10-1944Ja
11079MardjoeriMardjoeriMoehamadPeu et Content 9II??-??-1912Ja
11080Dasoeki -Sia -Martowirono Sijam05-01-1944Ja
11081Ramidjan?-Guinesche VriendschapII??-??-1913Ja
11082Tjasmo -Satijah -Saminah -??-??-1936Ja
11083Wagiman ?-Guinesche VriendschapII??-??-1913Ja
11084- - Ngalijah -??-??-1949Ja
11085Doolmanap ?-De Drie BroedersII??-??-1912Ja
11086Moostari -- Arijem -??-??-1936Ja
11087Kartoebie 2/AG?-La SimpliciteII??-??-1912Ja
11088- - Wongsowiradjio 1239/AC25-08-1941Ja
11089Martowidjaja 1246/AF?-BolletrieheyII??-??-1912Ja
11090Somadinanga -Wasie -Sankarta 1257/AE26-06-1946Ja
11091Laoen 1884/AF?-Okrodam weg naar ZeeII??-??-1911Ja
11092- - Tawiredjo 972/AD24-11-1949Ja
11093Ngatman?Rebo 1855/AFLeiding 11 - 13 aII??-??-1912Ja
11094Rebo -Paidja -d/v Rembati Paisah08-06-1950Ja
11095Nasipan 1421/VVNasipan 1421/VV-Leiding 11A - 23 aII??-??-1911Ja
11096Kartaniman -- d/v Wongsosetiko 2001/VV Karsila18-12-1944Ja
11097Darmopawiro 187?-OnoriboII10-12-1915Ja
11098Oedopawiro -Moekinah - Ja
11099Kirman 869/AF?-OnoriboII??-??-1912Ja
11100Kromokarijo -- Moesni 122/AG13-12-1941Ja
11101Kotagede?MatkasiranOnoriboII??-??-1915Ja
11102Samoesman -Lasijem -d/v Sanmoesnawi 653/AB Sanem25-02-1950Ja
11103Saim 1411/AF?-La VigilantiaII??-??-1912Ja
11104- - Kartopawiro 30/AG29-12-1942Ja
11105Paimin 6/AG?-La VigilantiaII??-??-1913Ja
11106- - Samienten 6/AG06-03-1941Ja
11107KartiniKartiniKasmintenCleviaII31-10-1918Ja
11108Taiup -Kartini 29/PP Ja
11109ResodikromoResodikromoPonyemCleviaII23-03-1920Ja
11110Resodikromo 2030/VVPosemito 2027/VV Ja
11111ToekinemToekinem-Ma RetraiteII??-??-1916Ja
11112Sirin -Rasinem - Ja
11113FaniFani-Ma Retraite 47 aII31-03-1918Ja
11114Kartotaroeno -Tidjem - Ja
11115Mosijem 99a/KGMosijem 99a/KGMosijemMorgenstond II04-01-1920Ja
11116Soerokromo -Toeghina -Mak Intos UgedorJa
11117Kaminem 228/AD?-Ma Retraite 25II??-??-1919Ja
11118Soerowintono -Satijem -Gedoer 689/AE??-??-????Ja
11119Ratinah 174/AC?-Morgenstond II??-??-1920Ja
11120- Kamidjojo -Slamet 2001/AFJa
11121Kasminah 194/TTKasminah 194/TTNgatiniBlauwgrondII07-08-1920Ja
11122Saredjo 183/JJKasminah 194/TTKadeni 296/AF13-07-1947Ja
11123DjeminahDjeminah-BlauwgrondII18-05-1919Ja
11124Pawirostiko -Sadinah -Kimpol 451/AF13-05-1949Ja
11125KaminieKaminie-BlauwgrondII12-12-1920Ja
11126Rijin -Katinem -Sanredja 658/AG24-04-1942Ja
11127TarnaTarnaKamieGijersvlijtII02-09-1920Ja
11128Tarna -Karminah 1163/TT Sanradji 1418/AE02-05-1948Ja
11129PietzoonPietzoonWaginemCharlesburg II18-02-1920Ja
11130Modirio Piet ZoonDikem -Kariodimedjo Nawawi05-10-1944Ja
11131SetitiSetiti-Charlesburg - SmelleswegII08-05-1920Ja
11132- d/v Kajat 809/CC Louize [Jav]Maan Min26-09-1950Ja
11133SarminSarminSarpiSoekodoedoeh 27II17-07-1919Ja
11134Sarmin -Kasinem 1016/TTMattajip Tahlil Matahir14-12-1947Ja
11135ToekinemToekinem-Soekroredjo 66II13-04-1918Ja
11136Kaso -Kasinah 204/JJSadimin 2248/AF02-07-1948Ja
11137LaginahLaginah-Soekoredjo 40II02-01-1916Ja
11138Wongsowirio 28/OO KosoTroenosentono 47/OOTemon 1512/VV12-12-1947Ja
11139KarsodimedjoKarsodimedjoAbsah AmsahSoekodoedoeh 8II??-??-1918Ja
11140Karsodimedjo -Toekinem 288/YYKariosemito 157/Z Lasio28-12-1945Ja
11141SoemoSoemoSoeminiKwatta 14II??-??-1920Ja
11142Saimin Soemo 449/VIWarti 450/VI Ja
11143OesripOesrip-Soekodoedoeh 29II25-03-1918Ja
11144Setoe 179/EETanem 225/PPWardi -??-??-????Ja
11145ToekinemToekinem-Soekodoedoeh 1II18-10-1919Ja
11146Kasmo -Kasinem -Bodong 103/AF19-03-1950Ja
11147PonikemPonikem-Leiding 11 - 21 bII04-09-1920Ja
11148Dijokromo 214/UUKartodirjo 217/UU NasijemMonadie -??-??-????Ja
11149ToekinemToekinem-Leiding 11 - 7 bII13-07-1918Ja
11150Roekiman -Soetijem 158/TTAmatjasir 2586/WW12-11-1948Ja
11151KaminahKaminah-Leiding 11A - 19II07-10-1920Ja
11152Sarmo -Tjokroredjo 665/UUKanapie Sarbi 89/WW21-10-1950Ja
11153NatinemNatinem-Leiding 11A - 1ii04-07-1920Ja
11154Noor -Moeah 1000/DDKasanredjo Kemad15-09-1950Ja
11155SoekirahSoekirah-Leiding 11A - 36 bII15-10-1920Ja
11156Wagimin -Djasmo 971/TTz/v Kasinah 65/KK Kassimin07-01-1944Ja
11157LamiaLamia-Leiding 11A - 26 aII03-11-1919Ja
11158Sikromo -Wagiah 895/KK Ja
11159Dalijem 965/VVDalijem 965/VV-Leiding 5 - 24 bII??-??-1917Ja
11160Moestamar -Kartodikromo -Djamin 2245/AF??-??-1949Ja
11161NgateniNgateni-Leiding 5 - 29 aII??-??-1920Ja
11162Kamiso -Sitam -Martopawiro 1008/WW07-07-1949Ja
11163SakinimSakinim-Leiding 1 - 10II05-03-1918Ja
11164Sowidjojo -Sakina -Bada 472/ABJa
11165WatinihWatinih-Saramaccapolder A - 17II15-08-1919Ja
11166Metodikomo 1101/TTKromoredjo 12/GGKarijowidjojo 123/AF02-03-1950Ja
11167SoemiatoenSoemiatoen-Koewarasan 18II??-??-1919Ja
11168Kasantatoeno -- Partodimedjo -01-06-1938Ja
11169Kartomiardjo?KartemKoewarasan 36II??-??-1916Ja
11170Amatredjo ToemiranAmateredjo SinemKartomiardjo Kasoem13-09-1934Ja
11171Sontotirto?NgatenieKoewarasan 48II??-??-1918Ja
11172Ranoesentono -- Sontotirto 340/KG Ngadiran??-??-????Ja
11173Amatgani?SarpenKoewarasan A - 35II??-??-1920Ja
11174Amatgani -- Pawiroredjo Mingan??-??-????Ja
11175Djojotomo?WaginemKoewarasan A - 19II??-??-1919Ja
11176Karsowidjojo -Goendrah -Kromohardjo -??-??-????Ja
11177KasandikromoKasandikromoSoephieSaramaccapolder A - 93II24-11-1919Ja
11178Sanmomin -Moer 296/OO Ja
11179RoekadjieRoekinahRoekinahSaramaccapolder A - 87II30-03-1920Ja
11180Rokadjie -Martnah -Kasandikromo Poedji Willi22-10-1949Ja
11181WarniWarni-Saramaccapolder A - 31II10-12-1917Ja
11182Amat -Hardjowasito 154/TTArdjo -28-10-1949Ja
11183KartoredjoKartoredjoSarmiSaramaccapolder A - 10II17-12-1917Ja
11184Doelrasid -Katoredjo - Ja
11185Kasinem?-DijkveldII06-04-1918Ja
11186Painah 963/TTMoesiran - Ja
11187Simpen 83/TTSimpen 83/TTPiaDe Nieuwe Grond 13 bII15-12-1917Ja
11188Sarto -Simpen - Ja
11189TiekemTiekem-DijkveldII28-12-1920Ja
11190Toekidjo 1017/WWMagoendokomo 1018/WWz/v Rais 486/LL Misieran02-10-1950Ja
11191MoerintenMoerinten-HouutuinII17-02-1919Ja
11192Garmo 54/TTMoerinah 65/TTz/v Sosrodikardjo 336/HH Slemad30-09-1950Ja
11193SaminaSamina-DijkveldII??-??-1920Ja
11194- Wirjomadil 1700/VVOesman 46/AG08-02-1950Ja
11195RaginaRaginaKaridjaDijkveldII??-??-1917Ja
11196Panjodikromo -Ragina -Tilar -??-??-1935Ja
11197Minah 848/AF?-DijkveldII??-??-1919Ja
11198- - Resopawairo 1007/WW31-12-1949Ja
11199Kalijem 590/AG?-DijkveldII??-??-1918Ja
11200 Roesdi 560/AGKasantaria 589/AGz/v Kasan Nawi23-07-1948Ja
11201WirjasinWirjasin-DijkveldII??-??-1916Ja
11202- Rila -d/v Mertodikromo Atmosentono??-??-????Ja
11203Wainah 1490/AF?-DijkveldII??-??-1917Ja
11204Ronowidjo -Kasmi -Saiman 407/JJ28-12-1948Ja
11205NadijamNadijam-Meerzorg 266 dII??-??-1917Ja
11206Djojea BasariLigirah - Ja
11207ToekijemToekijem-Meerzorg C - 132 bII14-08-1920Ja
11208Troenoredjo -Wirjoredjo - Ja
11209MarijemMarijem-Meerzorg 146 cII27-07-1919Ja
11210Krommoredjo -Marijam - Ja
11211RasijemRasijemKarminahMeerzorg D - 124II05-01-1918Ja
11212Seno -Rasijem - Ja
11213RieboetRieboet-Peperpot D - 10II23-08-1917Ja
11214Wagiman -Adinem - Ja
11215DjassiraDjassira-Meerzorg 197II30-05-1918Ja
11216Pandjie -Kidjah -Kemis -20-05-1948Ja
11217RadijemRadijem-Meerzorg 41II26-06-1918Ja
11218Radijo -Lasijem -Sanoesi -27-06-1946Ja
11219MarsijemMarsijem-Meerzorg D - 204II13-12-1916Ja
11220Samidjan -Roebijem 878/JJSoehoed 824/AE20-02-1948Ja
11221SoekinahSoekinah-Meerzorg D - 97II22-06-1919Ja
11222Mangoonsmito 182/OOSoekinem 667/KK Ja
11223Parni 218/AD?Warni [Jav]Peperpot D - 9II??-??-1918Ja
11224Wirjosetiko -Wirjosetiko 217/AD IIJa
11225Misirah 1931/AF?-Meerzorg D - 211II??-??-1919Ja
11226Sarmin -Jatoen -Dasiman Doelahmaksoed21-02-1941Ja
11227TilemTilem-van Hattemweg 7II??-??-1920Ja
11228Diman -Soeparman -Sarpi -??-??-????Ja
11229SatirahSatirah-Lelydorp - de Craneweg 125II08-05-1917Ja
11230- Leginem 256/DDz/v Djamen 471/MM Poniman16-09-1950Ja
11231WasselanWasselanSanikemvan Hattemweg 63II??-??-1920Ja
11232Wassilan -Wonodrono -Sariedjo -??-??-????Ja
11233KarminahKarminah-Javaweg 51II10-01-1918Ja
11234- Samina -Djemali 354/VI12-06-1943Ja
11235NgadinemNgadinem-PalisadewegII05-01-1919Ja
11236- Siti 360/PPSaleh 86/AB10-07-1950Ja
11237PoenijemPoenijem-Lelydorp - de Craneweg 93II25-02-1916Ja
11238- Djainem 471/MMRahmat 1946/AF??-??-????Ja
11239SarijemSarijem-Lelydorp - de Craneweg 38 bII14-01-1919Ja
11240Moerjadikrama 266/MMSawie 265/MMDjodikromo Kamari17-03-1948Ja
11241RilejoenRilejoen-Lelydorp - de Craneweg 68II25-08-1917Ja
11242- Siekem 117/PPKarjawitana 68/AG03-12-1947Ja
11243MarijemMarijem-Lelydorp - de Craneweg 102II01-11-1917Ja
11244Kartodinomo -Soepini 512/JJKasiman 235/WW04-09-1942Ja
11245TielemTielem-van Hattemweg 34II06-05-1917Ja
11246Radhie -Dipoikromo -Toegio -??-??-????Ja
11247DoelahmoeksuiDoelahmoeksui-van Hattemweg 42II??-??-1917Ja
11248Kartodikromo -- Kardjijo -??-??-????Ja
11249Saminem?-RijsdijkwegII??-??-1917Ja
11250Kartojojo -Maria - Ja
11251LiginemLiginemJavaweg 1 bII06-03-1920Ja
11252Kromosoemadi -d/v Soeropawiro 882/Z Sarie [Jav]Podiwongso -24-01-1950Ja
11253PairahPairah-Tawajariweg 17 aII10-03-1919Ja
11254Wongsokario -Siwo 679/Zz/v Aminah 271/OO Sampoen22-05-1948Ja
11255RoebinemRoebinem-DesaII??-??-1920Ja
11256Rakiman -Kasinem -Wahiman -??-??-????Ja
11257DjoeminemDjoeminem-Waneweg 57II16-03-1916Ja
11258Sakiman -Soeratinem 108/GGMadi 1426/AE09-11-1949Ja
11259ToekidjahToekidjah-Verlengde Schotelweg 23II18-12-1920Ja
11260- Kartosentiko 1307/VVKartopawiro Doerachman02-06-1947Ja
11261PoemirahPoemirahHarietteBonaire 43II25-10-1919Ja
11262Karjowidjojo 1142/VVWongsodimedjo -Warsidi -16-09-1948Ja
11263HardjoHardjoSandinemAltonaweg 23II??-??-1920Ja
11264Hardjo SantonoWarsem -Sedjo 879/AD18-11-1946Ja
11265Toenem 346/VIToenem 346/VI-Waneweg 15II??-??-1917Ja
11266Kartowirrom 344/VIKarsinem 345/VIDjoparto 279/AB29-09-1947Ja
11267DjasmiDjasmi-Zwampweg 11II??-??-1918Ja
11268Moastro -Pairah -Amadiman -20-10-1950Ja
11269MientjeMientje-Verlengde Lelydorperweg 64II10-03-1918Ja
11270Ratiman -Dinah 666/TTKardi 3020/WW24-06-1942Ja
11271Amattohir-IIJa
11272- - Toredjo -19-08-1924Ja
11273PainemPainem-DesaII22-11-1920Ja
11274Bedjo -Sarinem -Kamidi Ngadiman09-06-1950Ja
11275SamirahSamirah-Hindoeweg 26II??-??-1916Ja
11276Samidjan 23/OOSakinah 34/OO Ja
11277Karto OetomoKarto OetomoToeginahDesaII13-11-1917Ja
11278Kartooetomo -- Samoen -26-09-1950Ja
11279Johanna AlbertinaJohanna Albertina-Verlengde Houttuinweg 32II08-12-1919Ja
11280Adikromo 294/UUAmatsari 476/TTSoeparno 868/AF03-07-1944Ja
11281ToekinemToekinem-Curacaoweg 24II??-??-1919Ja
11282- - Ja
11283KassijanKassijan-Schotelweg 29II24-04-1918Ja
11284Tasir -Kasminah 21/LL Ja
11285SaminahSaminah-Sabanweg 50II20-11-1916Ja
11286Samidjan 23/OOSakinah 34/OO Ja
11287MartiniMartini-Sabanweg 48II04-01-1919Ja
11288Wakidin 113/GGWodjem 468/ZSadjem 720/AG03-09-1950Ja
11289LeginemLeginem-Verlengde Schotelweg 67II05-02-1919Ja
11290Nitidrono 861/CCLasijem 225/CCKartasentana 427/AF24-07-1947Ja
11291Pawiro OelomoPawiro OelomoTanemLeleydorp 15II??-??-1920Ja
11292Pawiro Oelomo -Sonokarso -Soekarman 355/PP10-09-1941Ja
11293KeminemKeminem-Hindoeweg 53II19-01-1919Ja
11294Ahmad TarminSaridjem 705/JJz/v Talip 1370/CC en Resowikromo 531/FF Romin28-05-1948Ja
11295SaginemSaginem-Hindoeweg - Lelydorp 9 aII??-02-1919Ja
11296Kadjie 3/JJWaginem 72/JJNendri 247/JJ01-01-1942Ja
11297PinahPinah-DessaII06-02-1918Ja
11298- Etweria 541/AASoebai 991/YY21-12-1949Ja
11299WagintenWaginten-Curacaoweg 40II09-04-1919Ja
11300Wagino -d/v Kartojodo Ngaidjem 849/ADd/v Moeljosoewito Soemo 798/AD15-09-1949Ja
11301NgadinemNgadinem-Lelydorp - ten oosten Spoorbaan 101 bII26-02-1917Ja
11302Asko 58/AAMoljoredjo 59/AAd/v Soemowikromo 1064/DD Kasdin24-12-1949Ja
11303GeminSatirahPainahAltonaweg 24II29-03-1920Ja
11304Parnih GeminParnih Satirah Ja
11305Kasmirah 273/OOKasmirah 273/OO-Boxel C I -12II20-11-1920Ja
11306- - Sardi 1023/CC01-02-1950Ja
11307KasinahKasinah-Boxel C III - 9II??-??-1920Ja
11308Sanidrono -- Tegoh -??-??-????Ja
11309TipinTipinSaminamOrnamiboII??-??-1917Ja
11310Sainem -- Wagiemin WongsowironoJa
11311ToeniToeni-Ornamibo ?II20-01-1917Ja
11312Kertosintono -Sosemito 85/Zz/v Ngadijem 111/EE Djojopawiro Kamidi28-09-1948Ja
11313TosmitoTosmitoNgatminahLa Rencontre - 11e straatII??-??-1919Ja
11314Tosmito -- Ja
11315SalsieSalsie-WaterlandII??-??-1917Ja
11316Nji Oenah 60/AEOnon -Karman 535/AG Kasmin [Jav]-Ja
11317SoerowikromoSoerowikromoWagenemDomburg 9II??-??-1920Ja
11318Soerowikromo -- Ja
11319Ponikem 79/VI?-La RencontreII??-??-1920Ja
11320Djosari -Toekinem -Djajoes 2820/WW04-09-1950Ja
11321Karsijah?KasimahAccariboII??-??-1919Ja
11322Karsijo -Ramidja - 167/MM02-03-1949Ja
11323Doel Moin?TjoenahAccariboII??-??-1919Ja
11324Doelmoin -Raminah -Kasan KG 54 Karsa??-??-????Ja
11325Prendjak 18/AE [Jav]?-WaterlandII??-??-1920Ja
11326Mangon KarijoWakijem -Satiman 1455/AF??-??-????Ja
11327SatijemSatijem-Com SimonspolderII??-??-1916Ja
11328- - z/v Kamiran Abdoel??-??-1948Ja
11329ParnieParnieAccariboII14-08-1920Ja
11330Pardjo -Tjokarso 618/VVElias 266/AE15-09-1950Ja
11331AsminahAsminah-AccariboII08-09-1920Ja
11332Asmo -Moesirah 547/KKSemin 10/AG19-11-1949Ja
11333AlinaAlina-AccariboII06-10-1916Ja
11334Sanip -Alia 136/W Ja
11335ToekinahToekinah-AccariboII26-05-1918Ja
11336Dasiman -Katinem 879/JJNjojo 1544/JJ16-06-1948Ja
11337OesrekOesrek-AccariboII28-11-1917Ja
11338Tirtoastro -Dajem 87/MMTarmidi 1214/AF16-06-1943Ja
11339Maria TheodoraMaria Theodora-AcariboII30-09-1919Ja
11340Sadijo 483/TTRasimah 484/TT z/v Ramidah 67/AA [Jav] Sapar??-??-1948Ja
11341SoesahSoesah-AccariboII04-04-1919Ja
11342Soerowidjojo -Satarijah 768/JJ [Jav]Toebiran 2096/AF16-04-1944Ja
11343MoekeraMoekira-AccariboII20-02-1916Ja
11344Monkaram 207/JJPawirodimedjo 331KK Ja
11345DjeminahDjeminahElisabethWaterland - SantenII25-01-1918Ja
11346Daiman 580/ZPainem 572/Zz/v 386/Z Koeridie14-10-1940Ja
11347SoeratSoeratSoeniraAccariboII??-??-1918Ja
11348Soerat -Sren -Chung-Kwie-Tsing JopieJa
11349SarmiSarmi-Com SimonspolderII07-02-1917Ja
11350Pardam 97/KKRibi - Ja
11351RoebijemRoebijem-Domburg 12e straatII??-??-1916Ja
11352- Sainem 41/VIDjaeko 2006/AFJa
11353WiriositomoWiriositomoBoeangAcariboII??-??-1920Ja
11354Wiriositomo -- Wongsodoerio Toemar??-??-????Ja
11355AmatoemarSitingaisa-WaterlandII??-??-1920Ja
11356Mohamad -Marijam -Amatoemar -WaterlandII??-??-1940Ja
11357SamihSamih-La RencontreII16-06-1917 [Jav]Ja
11358- Sainah 262/CCDimin 2203/AF30-09-1950Ja
11359Tasih 39/AGTasih 39/AG-WaterlandII09-05-1920Ja
11360Kartawikrama 37AGKartawikrama 38/AGz/v Paniah 989/CC Wagimin25-01-1950Ja
11361Sanijem?-La RencontreII??-??-1920Ja
11362Amadkarijo -oekijem - Ja
11363Paikem 815/VI?-La Rencontre - 11e straatII??-??-1920Ja
11364Nawani 813/VIDoebroek 814/VISamingan 832/VI06-04-1949Ja
11365WaginemWaginem-Domburg 11e straatII??-??-1919Ja
11366z/v Ekomedjo WagimanKanijah -z/v Soredjo Djentoeng??-??-????Ja
11367Martoredjo?-Domburg 10e straatII??-??-1916Ja
11368Toijono -Samina -Martoredjo KG 273??-??-????Ja
11369Wagijem 143/VI?-Domburg 10e straatII??-??-1918Ja
11370Wongsosomito 141?VIPrendjak 142/VISoepati 189/JJ12-11-1944Ja
11371Ngadirah?-Domburg 13e straat 320 aII??-??-1916Ja
11372strok - ??-??-????Ja
11373Soegijem 149/VI?-Domburg 11e straatII??-??-1919Ja
11374Kartopawiro 147/VI [Jav]Toesirah 148/VIz/v Alganie Sapnan28-06-1948Ja
11375DoelmainDoelmainTjoenataAccariboII??-??-1919Ja
11376Doelmoin -Raminah -Kasam kg 54??-??-????Ja
11377Marijem 1594/WW?-AccariboII??-??-1919Ja
11378Karokarijo -Tangil -Kisman 162/WW24-01-1941Ja
11379MooliaMoolia-VreelandII22-07-1918Ja
11380Mooljo 672/CCDjojopawiro 686/CCz/v Rasijem 1031/CC Poepon??-??-????Ja
11381TombrongTombrong-Laarwijk 104II??-??-1917Ja
11382Dasie -Sakima - Ja
11383TasmiTasmi-OnoriboII15-12-1920Ja
11384Karnadi -Wirjowidjojo 157/PPz/v Sanidis Jakoeb08-09-1946Ja
11385SatirahSatirah-SmalkaldenII12-11-1918Ja
11386Sodjo -Soepikijah 205/OOSim-Sjoe Louis Sem-Atoen11-10-1943Ja
11387KaminahKaminahRepoetLa VigilantiaII??-??-1917Ja
11388- Kaminah 47/TTSoekardi 2361/WW??-??-1949Ja
11389SoeminiSoemini-Paranam 45 bII28-09-1920Ja
11390Nadimin -Salama - Ja
11391Pasinem 711/AG?-La VigilantiaII??-??-1920Ja
11392Njojokromo -Waginem -Sahadi 561/AG 19-06-1942Ja
11393BinemBinem-Onoribo II??-??-1918Ja
11394Partodriewierjo -Sainem - Ja
11395Ngaijah?-SmalkaldenII??-??-1916Ja
11396Marto -Paidja -z/v 166/VI Sardji??-??-????Ja
11397Welas 42/AG?-OnoriboII??-??-1917Ja
11398Sariman -Sanmoeradji 41/AGRebo -15-07-1941Ja
11399Soetami 1824/AF?-Onoribo II??-??-1917Ja
11400Taman -Kima - Ja
11401CarolinaCarolina-Onoribo II20-11-1920Ja
11402Saimin -Painem - Ja
11403Toegijem Toegijem -OnoriboII16-07-1918 [Jav]Ja
11404- Painem 767/TT Ja
11405GemihGemih-Onoribo II15-04-1920Ja
11406Dipowidjojo 855/KKMinem 257/KKRasid 691/AG??-??-????Ja
11407Sarning Sarning -Paranam 858 dII13-04-1920Ja
11408Thasmin -Samina -Kartodimidjo -??-??-1942Ja
11409Kiwil 138/AC?-De Nieuwe HoopII??-??-1920Ja
11410Djosemito -Miah -Matalie 1406/AF??-??-1936Ja
11411Saminah Saminah-Guinesche VriendschapII??-??-1920Ja
11412Matredjo -Boenek -Ramidjan -??-??-1936Ja
11413NgadioNgadioSoerip DendingBolletrieheyII11-05-1916Ja
11414Ngadid -Kainah -Endoek -01-02-1942Ja
11415Salimah?-OkrodamII??-??-1917Ja
11416Saliman 1486/AC Saijinah -Seno 1266/AD15-09-1948Ja
11417GinahGinah-OkrodamII26-11-1919Ja
11418Giman 463/KKTjarna 786/UURakiman Sariman25-03-1942Ja
11419Sardan Sardan -GarnizoenspadII??-??-1920Ja
11420Riwio -Soni -Bjatin -??-??-????Ja
11421Itjih Itjih-GarnizoenspadII??-??-1920Ja
11422- Elom -Ngasmin -??-??-????Ja
11423Satira Satira-GarnizoenspadII??-??-1920Ja
11424Iban -Sakima -Amat -??-??-????Ja
11425Roesmi Dokter 486/VV?-Tawajariweg 10II06-12-1920Ja
11426Mokrani -Karijoredjo 486/VVKasno Tasman11-07-1950Ja
11427ToekidjaToekidja-Lelydorp - Tawajariweg 4II21-09-1918Ja
11428Pawirosmito 1115/JJSadinem 1145/JJLaimin Trimo01-09-1950Ja
11429Ngadinem 1959/V9?-PalissadewegII??-??-1918Ja
11430Setrowidjojo -- Wirojopawiro Poendjoel??-??-????Ja
11431PonikemPonikem-Javaweg 45II02-03-1920Ja
11432Ridjo 433/TTDjawitono 418/TTKasiman -Ja
11433SokinaSokina-Lelydorp - Tawajariweg 1II08-04-1916Ja
11434Pawrosemito 1115/JJSadinam 1145/JJ [Jav] Ja
11435KossoKossoPonijahTawajariweg 36II12-02-1920Ja
11436Kosso -Tinem 132/EE Ja
11437PaidjahPaidjah-Libanonpolder 7II18-10-1916Ja
11438- - Kasantaroeno 144/ZZ10-07-1942Ja
11439PawirosemintoPawirosemintoPaidjaDessaII??-??-1920Ja
11440Pawiroseminto -- Ja
11441Oesrek 3476/WWOesrek 3476/WWMargarethaBonaireweg 62II28-08-1917Ja
11442- Esbot 3475/WWDijk, van Gijsbert Reinhard18-05-1933Ja
11443RoemihRoemihSoewatieLangs de Baan 17II05-08-1920Ja
11444- Roemih 85/VV Ja
11445Keminem?-Domburg 13e straatII??-??-1916Ja
11446Wirosetono 128/VI PetjoToekidjo Semoez/v Wiromedjo Hardjopawiro Radijo09-09-1946Ja
11447OemboOemboRakidjahvan Hattenweg 124 aII14-12-1920Ja
11448Rakiemin -Oembo -Noordwijk AlexJa
11449Kasinah 20/FFKasinah 20/FF-MeerzorgII??-??-1920Ja
11450Sono -- Martodimidjo 928/WW17-02-1938Ja
11451PonikemPonikem-Guinesche VriendschapII??-??-1920Ja
11452Sojot -Sarijem -Sarimin -??-??-1949Ja
11453Soetinah Soetinah [vt21]-OnoriboII04-02-1917Ja
11454- Saridjem 349/LLPoepon 2169/AF??-??-????Ja
11455WaginahWaginah-AccariboII??-??-1920Ja
11456Wadjie -Sarinah 399/JJ Ja
11457Senen 656/VI?-AccariboII??-??-1917Ja
11458Kertokaryo 654/VJPainem 655/VJKartopawiro 114/VI31-12-1949Ja
11459SritompieSritompie-AccariboII??-??-1918Ja
11460Djawdjie -Nji Sajatie 83/YYKarmin -??-??-????Ja
11461SaminemSaminem-WaterlandII??-??-1920Ja
11462Arsomatawie -- Ganan -??-??-????Ja
11463SomokarijoSomokarijoWaresSumatraweg 35II13-10-1920Ja
11464Somokario -Sanipa - Ja
11465RahmanRahmanSimpenBraamshoopweg 25II11-11-1920Ja
11466Rahman MardjanToemira -Pawiro Oelomo Ngadiman28-10-1949Ja
11467WagijemWagijem-Javaweg - Spoorbaan 114II21-09-1916Ja
11468Warso -Waginem -Bedjo -Altonaweg 5II??-??-????Ja
11469ToegijemToegijem-Javaweg 28II??-??-1916Ja
11470Kasmo -Wagijem - Ja
11471MertosentonoMertosentonoMarientenJavaweg 9II20-10-1918Ja
11472Alibesari -Roebina -z/v Sirah 585/CC Frans23-04-1946Ja
11473Pawiro OelomoPawiro OelomoSenemBraamshoopweg 7II26-02-1917Ja
11474Pawiro Oelomo -Sampen -Wongsodikromo Salah20-07-1942Ja
11475LoeginahLoeginah-Javaweg 28II11-04-1918Ja
11476Rasmo -Wagijem - Ja
11477SuneriaSuneria-Meerzorg A - 78 aII11-06-1917Ja
11478Mangreij -Indra -Sewpersad Ramsaran20-09-1942Ja
11479Jasinah 61/QQ?-2e Rijweg - Kwatta III??-??-1917Ja
11480Sanwakit -Majam - Ja
11481Alitamsoer?1629/AF ToemphoekG. Kleine MastroomII??-??-1912Ja
11482Soeropawiro -Biseh -Madiwan Soeparmin 1096/AE24-10-1949Ja
11483Salrijah 683/AE?-LeonsbergII??-??-1911Ja
11484- - Makoen 1588/WWJa
11485Sarinah?-Ma Retraite 13II??-??-1911Ja
11486Kariodjemiko -- Ja
11487KamisaKamisaBlauwgrond - Twee KinderenII06-08-1915Ja
11488Rijin -Katinem 821/KK [Jav]Wagiman 275/Oo??-??-????Ja
11489LasinaLasina-Blauwgrond - Twee KinderenII24-02-1911Ja
11490Singodirjo 268/CcSingodirjo 269/Ccz/v Sarinem 320/HH Ibris 23-08-1949Ja
11491RebunRebun-CleviaII24-10-1912Ja
11492Kromoreso 33/MMMardjatoen 190/MMKariokromo 234/MM Salio31-08-1950Ja
11493SoinemSoinem-Clevia 5II05-01-1915Ja
11494- Soemina 241/JJKartawiradgi -Ja
11495KajatKajat-Ma RetraiteII01-08-1913Ja
11496Nadieman -Kajat -Komopawiro Samelan Alfred24-03-1949Ja
11497Pawiroredjoh 256/AE?-Blauwgrond - Twee KinderenII??-??-1915Ja
11498Jojohdikromoh -- Sidoel 136/AG??-??-????Ja
11499Lasinah 1110/AF?-BlauwgrondII??-??-1911Ja
11500- - Marimin 26-05-1945Ja
11501Soemi 800/AF?-BlauwgrondII??-??-1912Ja
11502Sastrodimedjo -- z/v Boksingodirjo 269/00 LasmanJa
11503Soepinah 200/YY?-Blauwgrond - Twee KinderenII??-??-1915Ja
11504- Sadinah -Kataam 130/YY16-02-1942Ja
11505KasiahKasiah-BlauwgrondII??-??-1911Ja
11506Ngadimin -Moenga -Pawirosentono Kliwon 799/AF10-04-1943Ja
11507Kromosentono 1930/AF?-BlauwgrondII??-??-1911Ja
11508Walas -Sarinem -z/v Bokwasinem 982/TT Rabio 15-04-46Ja
11509SakemSakem-CleviaII??-??-1912Ja
11510- - Kiman -10-10-1949Ja
11511SingaredjaSingaredja-GijersvlijtII??-??-1912Ja
11512Djojodikorro -- Minten Sengat24-10-49Ja
11513Kastari 84/AF?-Blauwgrond - Twee KinderenII??-??-1915Ja
11514Kramawitanah -- Siras 83/AF15-04-1946Ja
11515Wakinah 1598/AF?-CleviaII??-??-1912Ja
11516- - Ngadiroen 426/AF10-01-1949Ja
11517Jatmi 99a/KG?-Morgenstond 5II??-??-1914Ja
11518- Strosojo -z/v Losina 363/LL Roesdi22-01-1948Ja
11519ToekirahToekirah-Soekodoedoeh 4II12-05-1911Ja
11520Kasim -Djijem 29/KKKertotiko Sarino12-11-1942Ja
11521RoesinahMarsinahMarsinahSoekoredjo 62II27-01-1915Ja
11522Mrijodikromo 589/JJ DjimoenRoos 802/KKz/v Kasmidah 321/KK Pawirodikromo Oesoep15-08-1930Ja
11523MartinahRanijemRanijem MarieSoekodoedoeh 14II15-12-1915Ja
11524Marsidin -Martinah 293/KKAtmowirono 1018/DD Dharos JacquesJa
11525Marsiah Marsiah -Kwatta 16II??-??-1915Ja
11526Moesliman 264/HHKarsine 257/MM Ja
11527KarsinemKarsinem-Soekoredjo 38II??-??-1912Ja
11528Soerokromo RalamSoerokromo Soekinahz/v Singotawiro Sarkam20-08-1948Ja
11529NarintenNarinten-Kwatta 59II??-??-1912Ja
11530Sekromo 2301/AF- z/v Sonopodo Dite 2166/AF19-12-1949Ja
11531Rajem 119/AE?-Kwatta 14II??-??-1915Ja
11532- - Ja
11533Ngasini 476/AE?-Leiding 11 - 1II??-??-1911Ja
11534Wongsomohamed -Maridjem - Ja
11535Mainem 620/AE?-Leiding 11A - 19aII??-??-1912Ja
11536Goenoredjo -Legieman -Amatsahlan 1087/AE Soekaelan30-12-1942Ja
11537Sadem 1660/AE?-Leiding 11A - 20II??-??-1915Ja
11538Wirakrama -Prindih -z/v Moesliman Ramli19-09-1950Ja
11539Paidin?SaintenLeiding 11A - 33II??-??-1912Ja
11540Paidin -Senie -Warsono Dool13-01-1950Ja
11541Kasiman?-Leiding 5 - 11 bII??-??-1911Ja
11542Sokromo -- Salamoen 474/AFJa
11543Moenah 621/AG?-Leiding 5 - 1II??-??-1911Ja
11544Sanmaripen -Saila -Moerti 314/AB??-??-????Ja
11545Soewar 701/AE?-Leiding 5 - 9 bII??-??-1911Ja
11546Rostam -Karse - Ja
11547Koesen 1279/AE?-Leiding 5 - 23 bII??-??-1911Ja
11548Kasmin -Marsie - Ja
11549RoesinemRoesinemNgamenLeiding 5 - 13II20-09-1915Ja
11550- Roesinen Soepardi -Ja
11551Djamini 126/AE?-Leiding 5 - 19 bII??-??-1911Ja
11552Sandikromo -Warsijem -Kartodiwirjo 1187/YY07-07-1949Ja
11553Mangondimedjo?LasmiSaramaccapolder A - 45II??-??-1913Ja
11554Ardjosentono -Wainah - Ja
11555Tirtosemito 751/AG?-Koewarasan 46II??-??-1911Ja
11556Prenowidjojo -Nisah -Kasijan 1375/AF05-12-1949Ja
11557Sodipo?NgadinemKoewarasan 12II??-??-1913Ja
11558Karijodrono -- Ja
11559Wongsopawiro?PonidjahKoewarasan 40II??-??-1912Ja
11560Moekiat -Kinah -Wongsopawiro Wagiran??-??-????Ja
11561Tardjo 131a/KG [Jav]?SitiKoewarasan 14II??-??-1911Ja
11562Salekan -- Tardjo 131/KG31-08-1925Ja
11563Sanwirama 317/KG?SawenKoewarasan 9II??-??-1912Ja
11564Resoikromo SampanResoikromo RatiSoerodikromo Djasman 731/AF31-03-1949Ja
11565Poenasim?DjoeminahKoewarsan A - 6II??-??-1913Ja
11566Poenasim -Roesmi -Winata Moesa24-06-1939Ja
11567Sadem 152/AG?-Koewarasan 12II??-??-1912Ja
11568Kaman -Waginem -Mino 134/AG04-12-1948Ja
11569Toeginem 1499/AF [Jav]?-Koewarasan C - 42II??-??-1911Ja
11570Kasanredjo -Sawan -Tjekih 465/VV16-11-1949Ja
11571Sani?-Koewarsan A - 30II??-??-1914Ja
11572Ngowirjo -Tandoer -Martosemito Siman??-??-????Ja
11573Amatkasidi 5a/KG [Jav]?ToeminahKoewarasan 50II??-??-1911Ja
11574Setokario -Strokario ReneAmatkasidi 5/KG Kasidi [Jav]??-??-????Ja
11575NgadikemNgadikem-Koewarasan A - 26II??-??-1914Ja
11576Santan -Salimah - Ja
11577Kasinah 2275/AF?-Panama Kanaal 44II??-??-1912Ja
11578Amo -- Satoen 149/AD26-09-1946Ja
11579Katijem?-Koewarasan 33II??-??-1914Ja
11580Mangoen -Marienem -Karto Boein??-??-????Ja
11581Sankarta 877/AF?-Koewarasan 10II??-??-1912Ja
11582Kartosientiko -- Mohamad Badjoerie Darmin 1486/AF25-09-1949Ja
11583Ranasentana 1642/AGRanasentana 1642/AGDasemSaramaccapolder A - 98II??-??-1911Ja
11584Dipawikromo -Sadinem - Ja
11585Dinem 1421/ADDinem 1421/AD-Saramaccapolder A - 71II??-??-1915Ja
11586Sosoemito -Dipodarno -Kariodimedjo 607/AG17-08-1950Ja
11587Amadwasikin?KasemKoewarasan 8II??-??-1913Ja
11588Wirjodinama -Wirjodinama -Madwasikin Mabin??-??-????Ja
11589Madislam 643/AG?-Koewarasan B - 55II??-??-1912Ja
11590Jasantikah -Bantijem -Toekidjo 950/WW??-??-????Ja
11591Tonah 152/KG?-Koewarasan 52II??-??-1912Ja
11592Kromosono -Sinem -Paimin 151/KG15-04-1950Ja
11593Kartadji?SamijemKoewarasan 28II??-??-1913Ja
11594Partowierdjo -Wantija - Ja
11595Amadaris?Teleh 490/AE MitemKoewarasan 16II??-??-1911Ja
11596Kromowirono SoekijoenKromowirono MinemAmattohir Dijden 481/AE??-??-????Ja
11597KasandikromoKasandikromoKartiniSaramaccapolder A - 83II04-10-1914Ja
11598Kasandikromo -Moer - Ja
11599Sontopawiro?SoetasmiKoewarasan A - 21II??-??-1913Ja
11600Sontopawiro -Salbina -Resomadono Basman??-??-????Ja
11601Sanwita?RatiKoewarasan 28II??-??-1914Ja
11602Kartodikromo -- Sanwitana Jasim??-??-????Ja
11603Aminah?-Koewarasan C - 56II??-??-1912Ja
11604Kartowidjojo -- Ja
11605Marlijah 1939/AF?-Koewarasan B - 58II??-??-1912Ja
11606Soeropawiro -- Amat Doelrakim19-08-1947Ja
11607Amadmarto?NgadirahKoewarasan 22II??-??-1915Ja
11608Tjokrotaroeno -- Amadmarto 8/KG Ngatirah??-??-????Ja
11609Amatbohrawi?OesrekKoewarasan 34II??-??-1911Ja
11610Martorawi -Moejek -Amatbohrowi -??-??-????Ja
11611Paini?-Koewarasan A - 1II??-??-1911Ja
11612Oedodimedjo -Paidjah -Maowidjojo Toeroet??-??-????Ja
11613SoomeeraSoomeera-HouttuinII27-03-1913Ja
11614Troenomato -Karsomedjo 254/OOTalip 1642/AF30-09-1950Ja
11615Toeminah 1850/AF?-DijkveldII??-??-1912Ja
11616- - Ja
11617Soero 203/AE?-DijkveldII??-??-1915Ja
11618- - Rasdij 1362/AE15-02-1946Ja
11619Midjem 85/AG?-DijkveldII??-??-1913Ja
11620- - Darmo 1184/VV02-10-1949Ja
11621Sastrosoedarmo 185/AF?-Meerzorg 189 bII??-??-1911Ja
11622Kartoredjo -Kalijem - Ja
11623Tasem 1679/AE?-Meerzorg D - 52II??-??-1913Ja
11624Ronowidjojo -Rasinem - Ja
11625TawenTawenToegijemMeerzorg D - 99II28-02-1914Ja
11626Singowikromo -Tawen -Martinah Kassiapie22-03-1939Ja
11627SawinieSawin-Peperpot A - 1II08-06-1912Ja
11628- Sadjem - Ja
11629LasijemLasijem-Meerzorg 146II02-11-1915Ja
11630Krommodimadjo 966/JJ- Ja
11631SaridjoSaridjoMarinemMeerzorg 50II04-10-1915Ja
11632Mariman -Saridjo Moerti Ja
11633KasminahKasminah-Meerzorg 108II10-03-1913Ja
11634Kromodimdjo -- Kasmo 2302/WW12-02-1930Ja
11635MariaMaria-Meerzorg 134II13-07-1913Ja
11636Karto -Mariatoen 86/OOMidin 157/WW14-04-1945Ja
11637KassijemKassijem-Meerzorg D - 91II16-02-1911Ja
11638- Kromodimedjo 966/JJ Ja
11639DjiminahDjiminah-Meerzorg C - 159 aII23-07-1911Ja
11640Wongsostiko -Djoewok 599/KKSaban 55/OO24-12-1942Ja
11641Noerredjo 204/AG?-Meerzorg DII??-??-1912Ja
11642Ronoredjo -- Panoet 1902/AF06-07-1944Ja
11643Siti 1127/AE?-Peperpot C - 9II??-??-1915Ja
11644Samin -Sadijem - Ja
11645Wongsokarijo 120/AG?-Meerzorg A - 67 bII??-??-1913Ja
11646Karowirjo -Gijah - Ja
11647Jakinam 119/AG?-Meerzorg A - 46II??-??-1912Ja
11648- - Toemin (E) -14-11-1946Ja
11649SirengSireng-Meerzorg D - 285II??-??-1915Ja
11650Towirjo -Roesijem -Radimin -03-11-1943Ja
11651Dasimpen?-Meerzorg 74II??-??-1913Ja
11652- - Ja
11653Kromonadi 128/AG?-Meerzorg 31II??-??-1912Ja
11654Tosemito -- Ridoen 616/AC18-01-1941Ja
11655Poniah 1108/AF?-Meerzorg C - 143 aII??-??-1912Ja
11656Tawilaksono -Setoe -Soekodrono 1737/VV01-11-1944Ja
11657ToeminahToeminah-Meerzorg D - 233II07-03-1914Ja
11658- Rasijem 93/KKSanipoen 2154/AF20-12-1949Ja
11659KromoredjoKromoredjo-Meerzorg A - 51 bII??-??-1912Ja
11660Kromoredjo -Soetinah - Ja
11661WaginahWaginah-RijsdijkwegII21-06-1914Ja
11662Warso -Waginem 122/KKKawat 381/ZZ??-??-????Ja
11663LeginemLeginem-Javaweg 103II08-11-1911Ja
11664- Kasandamat 213/LLDjasman 1865/YY??-??-????Ja
11665BirahBirah-Lelydorp - De Craneweg 57II30-04-1913Ja
11666- Wagiran 350/LLz/v Kariodikromo 1134/JJ Tjamaddikoen16-09-1950Ja
11667PainahPainah-Lelydorp - De Craneweg 67II28-04-1912Ja
11668- Troenokromo 184/MMz/v Sarinem 652/CC Siepan30-08-1950Ja
11669SenenSenenRijsdijkwegII??-??-1915Ja
11670Kromitinto 1171/CCReget 637/DDSoradno -??-??-????Ja
11671SoeminemSoeminem-Lelydorp - De Craneweg 77II17-07-1911Ja
11672- Toeratinem 108/GGz/v Sarip 56/FF Kasidi22-09-1950Ja
11673NgadinahNgadinah-Lelydorp - De Craneweg 23 aII10-03-1914Ja
11674Ngadimin 655/JJKarsopawiro 150/MMz/v Kariodemedjo 430/Z Karmin21-12-1949Ja
11675RabiedinRabiedinPonijemVan Hattemweg 38II20-10-1911Ja
11676Rabiedin -Pawirodedjo -Amat Koesmin Pawirodikromo Kasdin28-12-1948Ja
11677SaminemSaminem-Javaweg 97II02-02-1914Ja
11678Amatsengat 496/FFKasandarmat 213/LLSoeparno -??-??-1928Ja
11679KasidinKasidinRakemBraamshoop - West Spoorbaan 88II27-04-1915Ja
11680Rasidin -Saminah -Pawiro Oelomo Djoematie19-08-1930Ja
11681Ngatijem 439/AF?-Lelydorp - De Craneweg 53II??-??-1912Ja
11682- - Ja
11683SoetordjoSoetordjoKartodikromoVan Hattemweg 54II??-??-1912Ja
11684Soetordjo -Niejem -Amad 841/AD20-10-1943Ja
11685Mangoensastro 1163/AE?-Lelydorp - De Craneweg 25II??-??-1911Ja
11686- - z/v Karjodimedjo 430/Z Djaman21-11-1949Ja
11687KaseKase-Verlengde Lelydorperweg 85II18-07-1913Ja
11688Rodjojo -Saridjah 62/KK Ja
11689Raminah?-WanewegII??-??-1913Ja
11690Soikromo -Senoh -Attimin -28-08-1948Ja
11691Tarsih?-Arubaweg 1II13-12-1911Ja
11692- - Ja
11693Kartosoedarm 317/AG?-Verlengde Hindoeweg 48II??-??-1914Ja
11694Doronopabiro -Sirang -Bedjo 751/YY13-06-1943Ja
11695RabenRabenKastadjiAltonaweg 9II??-??-1914Ja
11696Kartanom KastadjiRaben -Arjan Pardi??-??-????Ja
11697WaginemWaginem-Verlengde Lelydorperweg 83II21-03-1912Ja
11698Gimin 982/DDPahinem 242/DDKaram 208/YY20-08-1943Ja
11699KasijemKasijemBonirahSumatraweg 27II29-05-1914Ja
11700Doolmohrit -Kasijem -Kasijem Bonirah??-??-1927Ja
11701SamidjahSamidjah-Sabanweg 58II06-07-1913Ja
11702- Sakinahi 34/OOKromowinangoen 431/YY13-08-1942Ja
11703KarijoredjoKarijoredjoSinahDesaII13-02-1915Ja
11704Karijoredjo -Sikem -Atmowirijo Saimin27-10-1950Ja
11705SampinaSampinaMarsinemWaneweg 41II13-10-1913Ja
11706- Marsinem 1080/JJ Ja
11707SowinangoenSowinangoenNgadinemAltonaweg 17II11-01-1911Ja
11708Jdojoamad NgadinemSowinagoen NgadinemAtmosoerodjo Temon Johanes14-10-1941Ja
11709Julie FrancoiseJulie FrancoiseBonaireweg 50II03-11-1912Ja
11710- Sijem 510/WW Ja
11711BijemBijem-DessaII01-06-1913Ja
11712- Kariodikromo 1134/JJKartodetomo Joso11-09-1950Ja
11713KarsoKarsoKloempoekAltonaweg 6II19-01-1914Ja
11714Kromojodo -Karso -Kasnawi -??-??-????Ja
11715MiejemMiejem-Zwampweg 35II25-02-1915Ja
11716Singomedjo -Kromopawiro - Ja
11717SoekiamSoekiam-Verlengde Hindoeweg 79II??-??-1913Ja
11718Pijo -Sikam -Talip 586/VV??-??-????Ja
11719SaraSara-Schotelweg 16II19-01-1914Ja
11720Sokromo 1132/DDToempi 1136/DDKastoredjo 433/YYJa
11721SoesahSoesah-Curacaoweg 27II13-02-1913Ja
11722Maridien -Wirjodrono 934/DDz/v Ngaidjem 849/DD Wagio12-08-1950Ja
11723TajemTajem-Bonaireweg 48II27-01-1911Ja
11724Djarkasi 54/JJMinah 55/JJSariman -??-??-????Ja
11725PainemPainemSatirahAltonaweg 22II21-08-1915Ja
11726Painem GieminPaine SatirahSadin Sarinem02-02-1935Ja
11727KemiKemi-Verlengde HindoewegII06-05-1915Ja
11728Amatdarmi -Saridjem 705/JJz/v Kaprawi 42/OO Ngaspong14-04-1944Ja
11729Madmoeljo?-Zwampweg 30II??-??-1911Ja
11730Kardanom -Kardanom -Satarian -15-02-1948Ja
11731Goembrak 149/AG?-Verlengde Lelydorperweg 72II??-??-1912Ja
11732- - Sadiwirja 905/AF09-06-1947Ja
11733Karjatirta 1030/AD?-Bonaireweg 40II??-??-1913Ja
11734- - Poseiko 579/LLJa
11735DjojosoedarnoDjojosoedarnoSoewartiJulianaweg 21IIII??-??-1911Ja
11736Djojosoedarmo Soewarti- Tonnokromo Kasiran21-07-1950Ja
11737Soekijem 1638/AE?-Celebesweg 21II??-??-1913Ja
11738- - Kastran 941/AE??-??-????Ja
11739SoomidjahSoomidjah-Boxel C I - 6II23-03-1915Ja
11740Tronomarto -Karsodjimedjo 254/OOOewen 380/AC27-07-1948Ja
11741Martoikromo 620/AG?-Boxel II??-??-1913Ja
11742Karsosmido -Painam - Ja
11743Ngatinem 1401/AF?-La Ressoursc 46II??-??-1912Ja
11744Kromotaroeno -Moerinah -Rabikan 124/AC30-12-1942Ja
11745Karijoreso 89/AG?DjamiBoxel II??-??-1913Ja
11746Rowijono -Semie -Amat 55/AC??-??-1943Ja
11747Sastropawiro 509/AG?DjojopawiroOrnamiboII??-??-1912Ja
11748Djojopawiro -Djojopawiro PonikemSipon 431/AG15-06-1949Ja
11749WakhinemWakhinem-VreelandII04-10-1915Ja
11750Pakimin 1133/DDRasijem 1031/CCz/v Kantia 352/AA Wagiman07-09-1950Ja
11751AmadsenawiAmadsenawiPonikemLaarwijkII24-07-1914Ja
11752Amadsenawi -Senawi 1138/DD [Jav]Ngadiman 2515/WW??-??-1947Ja
11753Saminem Saminem -Laarwijk 72II13-09-1915 [Jav]Ja
11754Amad Senawi 1137/DD [Jav[Parinah -Wardjimin 780/TT??-??-1947Ja
11755KaminaKaminaSoeripLaarwijk 34II12-05-1912Ja
11756Kamidjo -Kamijem 540/LLz/v Jamai 977/R Amir11-01-1947Ja
11757Painem?-DomburgII??-??-1911Ja
11758- - Moeljopawiro 263a/KG??-??-????Ja
11759Djoeminten?-Domburg 12e straatII??-??-1911Ja
11760Sosemito -Jatinem -Mertostiko Karijoredjo??-??-1931Ja
11761Sarmi 2139/AF?-AccariboII??-??-1912Ja
11762Kasanradjie -Radinem -Soemerie 810/AE??-??-????Ja
11763Saminah 2083/AF?-Com SimonspolderII??-??-1912Ja
11764Ngadimin -Nadinem -Sowarno 569/AE07-12-1948Ja
11765RoekinemRoekinem-La Recontre 11e straatII??-??-1913Ja
11766Rahoemongolo -Watija - Ja
11767MinnaMinna-La RencontreII03-03-1914Ja
11768Senen -Semi 117/II [v21]z/v Sarniah 458/FF Paridin01-02-1943Ja
11769SaminenSaminen-Waterland - SantenII22-07-1912Ja
11770Toekidjan 890/KKWongsokario 894/KKSadak 902/VVJa
11771MechaMecha-La RencontreII26-10-1915Ja
11772Senen -Semi 117/II [v21] Ja
11773Julius--OnoriboII??-??-1940Ja
11774[Indiaan] Petrus[Indiaanse] Jozephina Ja
11775Bos, van den-Hergus RobertOnoriboII??-??-1940Ja
11776Attamaleo FransBos, van den Elisabeth Cornelia Ja
11777Veronica-Thomas Louis RudolfMa Retraite 3II22-05-1938Ja
11778- Thomas Veronica Louise Ja
11779Getrouw-Leopold AlbertOldenburg 2 a,aII03-03-1937Ja
11780Getrouw Albert JuliusHalfhide Theophane Rudolhina Gerruda Maria Ja
11781Druiventak-OrlandoAjoII??-??-1936Ja
11782Druiventak Johan Marcus[Indiaanse] Christiana Ja
11783Hendrik Willem--JodensavanaII28-08-1936Ja
11784Skelei FredrikBeseke Cornelia Ja
11785Makosi-MartinusCasiporaII13-04-1936Ja
11786Sabajo EduardMakosi Georgtina Ja
11787Biswana-Ferdinand VictorCasiporaII30-01-1936Ja
11788Draibas Egbert Leo AlfonsBiswana Francis Ja
11789Ebisilio-Arnoldus AntonusDesconsoII12-04-1936Ja
11790Ebisilio Frederik MartinusSobajo Dina Wilhelmina Ja
11791Eer, van-Waldie RudieMijnzorgweg 21II29-08-1936Ja
11792Pique Alwin WillemEer, van Magdalena Carolina Ja
11793Bernhard-FerdinandBernhardsdorp II24-04-1936Ja
11794Bernhard -Joekarine Georgetine Ja
11795Stuger-Alwien FelixLibanonII13-11-1935Ja
11796Stuger Heintje MariusBiswana Annie Ja
11797Stuger-Rudolf EvertLibanonII04-06-1935Ja
11798Stuger Laurens[Indiaanse] Carolina Henriette Ja
11799Ebisilio-Max RobertDesconsoII17-07-1931Ja
11800Ebisilio Fredrik MartinusSobajo Dina Wilhelmina Ja
11801Bezwane-Alfred Marias MarcusCassiporaII16-03-1931Ja
11802Sabajo PetrusBezwane Louise Ja
11803Jubitana-Franklin RichenelCassiporaII21-07-1935Ja
11804Bezwane JohannesJubitana Emmelina Ja
11805MaatsenMaatsenJohan GilionPalmaneriboII04-03-1932Ja
11806Watson Jozeph JohannesMaatsen Josephina Seraphina Ja
11807Sabajo-Nelus DavidCassiporaII27-05-1933Ja
11808Sabajo Jacques LodewijkBiswana Carolina Ja
11809Toekaja-Anton WilfredJodensavanaII24-04-1933Ja
11810Tawijoerana Jacob ConstantArrou Wilhelmina Ja
11811Joeroeja-HermanPierikondreII29-09-1933Ja
11812Joeroeja ChristiaanMaritjaemo Wilhelmina Helena Getruida Ja
11813Bezwane-HermanusCassiporaII06-11-1934Ja
11814Sabajo JozephBezwane Sophia Ja
11815Watamoere-Hedwig LeonardCassiporaII01-03-1935Ja
11816Jubitana JuliusWatamoere Christina Ja
11817Sabajo-Heribert VirguliusCassiporaII11-12-1933Ja
11818Sabajo HarrySabajo Georgetina Ja
11819Sewedoe-GeradesGelderlandII06-02-1934Ja
11820Sewedoe PolesCaliaromo Johanna Ja
11821Tjame-Stuard GinsvlietGelderlandII18-04-1934Ja
11822Sewedoe JohannesTjame Josephina Ja
11823Sabajo-Gerardus WilliamCasipoeraII31-03-1935Ja
11824- Sabajo Paulina Ja
11825Jubitana-Hedwig LeonardCassiporaII01-03-1935Ja
11826Bezwane JuliusJubitana Christina Ja
11827Jubitana-Stefanus ClemensCassiporaII31-05-1933Ja
11828Bezwane JohannesJubitana Emmeline Ja
11829Wadili-John AdriaanJodensavanaII12-02-1935Ja
11830Tawijoerana Jacob ConstantArrau Wilhelmina Ja
11831Wadili-CornelisJodensavanaII28-06-1933Ja
11832Wadili JohannesMac Intosch Leentje Ja
11833Kana-Freddy PetrusPaulushoop 1II25-03-1935Ja
11834- - Ja
11835Joebitana-Rudie MarshalParanamII23-11-1933Ja
11836Games -Marija - Ja
11837Tawaroe-Johannes JosephJodensavanaII02-10-1932Ja
11838Kuara FrederijkTawaroe Emma Ja
11839Anapie-Alfred WillemOldenburgII??-??-1934Ja
11840Anapie Alexander[Indiaanse] Adolphina Ja
11841Sabajo-Christiaan RudolfVredenburgweg 15II10-02-1935Ja
11842Sabajo Augustinus JohannesSjokoko Christina Hendrika Ja
11843Calli-Alfred GeorgeCopieweg 83 aII20-08-1934Ja
11844Calli Hendrik JozefPiare Harriette Jeane Ja
11845Sabajo-Paul HendrikMijnzorgweg 4II16-08-1934Ja
11846Sabajo JaakMadajali Gerhardina Ja
11847Varseburg-Franklin AntoniusN w Gevonden 3 cII08-08-1935Ja
11848Varsenburg AlphonsusKana Theresia Ja
11849Sabajo-Jules FranklinBernhardsdorpII22-08-1935Ja
11850Sabajo Johan GottliebRickett Albertina Ja
11851Paujali-JacobusBernhardsdorp km 25II29-06-1935Ja
11852Paujali HermanMaukamie Jacqueline Ja
11853Sabajo-EduardBernhardsdorpII14-04-1932Ja
11854- Sabajo Elisa Ja
11855Paujarie--Bernhardsdorp km 25II??-??-1932Ja
11856- - Ja
11857Soebajo-MichelBernhardsdorp km 25II12-06-1931Ja
11858Soebajo FelexJoebitanie Elizabeth Ja
11859Julius--Bernhardsdorp 25II30-01-1933Ja
11860- - Ja
11861Spalberg-CirielBernhardsdorpII22-09-1934Ja
11862Spalberg William- Ja
11863Maipjo-Lepziel Alexander JozefBernharddorpII17-03-1934Ja
11864Maipjo RudolfAwanamie Johanna Ja
11865Maipjo-JuliusBernhardsdorpII09-01-1931Ja
11866Maipjo RudolfAwanamje Johanna Ja
11867Sabajo-Andre StanleyBernhardsdorpII26-05-1935Ja
11868Paujali Marcus JohannesSabajo Juliana Ja
11869Alice-Felix FransAcariboII08-07-1932Ja
11870- JozephTakoe Alice Ja
11871Sabajo-Paul HendrikSumatraweg 10II16-08-1934Ja
11872Sabajo Jacques WillemMandajali Gerardina Paulina Ja
11873Sabajo-Johannes Petrus SjokotePowakkaII26-06-1932Ja
11874Makosi MariusSabajo Louisa Ja
11875Beswana-AlvonsiusPowakkaII02-09-1931Ja
11876[Indiaan] TheodorusBeswana Jeane Emmma Ja
11877Kabalefoedse-Ewald GustaafPowakkaII13-07-1931Ja
11878Biswane JozefKabalefoedse - Ja
11879Druiventak-Harrie FranklinAjoII22-03-1933Ja
11880Druiventak Johan Marcus[Indiaanse] Christina Ja
11881Bezwana-Anna LisePowakkaII18-11-1935Ja
11882[Indiaan] TheodorusBeswana Jeane Emma Ja
11883Sabajo-Rene Egbert SoekoetjePowakkaII03-04-1935Ja
11884Wadilie JohannesSabajo Elisa Ja
11885Sabajo-Louis StephanusPowakkaII23-05-1932Ja
11886Sabajo RudolfMakosi Juliana Ja
11887Sabajo-WillemPowakkaII07-02-1932Ja
11888Mokosi EduardSabajo Emma Ja
11889Makosi-Cornelis AnselmusPowakkaII??-??-1933Ja
11890Sabajo JacobusMakosi Johanna Marietje Ja
11891Beswana-Karel EgbertPowakkaII06-08-1933Ja
11892[Indiaan] TheodorusBizwana Jeane Emma Ja
11893[Indiaan]-AlfredCarolinaII15-12-1932Ja
11894[Indiaan] Frederik[Indiaanse] Cornelia Ja
11895Sabajo-Arnoud Ceril LokosangPowakkaII08-05-1934Ja
11896Makosi MariusSabajo Louisa Ja
11897Sabajo-PaulusJodensavanaII??-??-1945Ja
11898Biswane PetrusSabajo Rosalina Ja
11899Sabajo-LeoJodensavanaII??-??-1941Ja
11900Biswane PetrusSabajo Rosalina Ja
11901Sabajo-Rudi ErwinCasiporaII06-04-1944Ja
11902Makosi William FredrikSabajo Anna Maria Ja
11903Sabajo-Wilfred NanisCasiporaII10-02-1942Ja
11904Orasjei Jacob JuliusSabajo Rosalina Ja
11905[Indiaan] -Antonius WalterPierikondreII15-09-1942Ja
11906Sabajo JacobusKiaar Jozefina Ja
11907Jubitana-Evans Bernardus LucienCassiporaII03-10-1942Ja
11908Bezwane JohannesJubitana Emmelina Ja
11909Jubitana-Reimond EwaldCassiporaII01-10-1941Ja
11910Sabajo Jozef AlexanderJubitana Roza Clara Ja
11911Jubitana-Hennie FelixCaiporaII21-01-1943Ja
11912Bezwane JuliusJubitana Christiana Ja
11913Gemert-Eduard JohannesCasipoeraII15-09-1944Ja
11914Gemert Felix LodewijkSabajo Celientje Jacquelina Ja
11915BezwaneBezwaneRonaldPowakkaII03-09-1945Ja
11916Sjuwedoe AlfonsiusBezwane Jozephina Adolphina Ja
11917Makosi-ErwinPowakkaII??-??-1945Ja
11918Sabajo JacobusMakosi Johanna Marietje Ja
11919Sabajo-Isaac RonaldPowakkaII??-??-1944Ja
11920Makosi PaulusSabajo Anna Ja
11921Makosi-Hermanus EmanuelPowakkaII05-07-1944Ja
11922Biswana AlfredMakosi Sorhie Ja
11923Sabajo-Thomas EduardPowakkaII04-08-1944Ja
11924Biswana Leonard HendrikSabajo Ernestine Ja
11925Sabajo-Willem StenleyPowakkaII15-02-1945Ja
11926Arou JacobusSabajo Beatrice Ja
11927Sabajo-Albert JohannesPowakkaII11-07-1941Ja
11928Biswana Leonard HendrikSabajo Ernestine Ja
11929Bezwana-Gerardus LucienPowakkaII27-11-1943Ja
11930Indiaan TheodorusBeswana Jeane Emma Ja
11931Makosi-FranciscusPowakkaII17-03-1942Ja
11932Sabajo JacobusMakosi Johanna Marietje Ja
11933Sjuwedoe-Rudy HendrijkPowakkaII22-03-1943Ja
11934Oransje Johannes TheodorusSjuwedoe Helena Magdalena Ja
11935Arou-Rudy HendrikPowakkaII22-03-1943Ja
11936Arou Johannes TheodorusSjuwedoe Helena Magdalena Ja
11937Druiventak-Humbert SiverinesCarolinaII30-07-1945Ja
11938Wijngaarde Andre GeargaDruiventak Francina Johanna Ja
11939Druiventak-Ulerich CornelesCarolinaII11-11-1941Ja
11940Wijngaarde Andre GearciaDruiventak Francina Johanna Ja
11941[Indiaan]-Ciciel ArmandLibanonII03-05-1944Ja
11942Stuger Johannes Frederik[Indiaanse] Elisabeth Ja
11943Stuger-Julius JozefLibanonII14-01-1944Ja
11944Stuger Louis EgbertMac Intosch Helena Ja
11945Ebisilio-Bernhardus HermandusDesconsoII06-05-1941Ja
11946Ebisilio Fredrik MartinusSobajo Dina Wilhelmina Ja
11947Biswana-Jozef Rudi AlfredDesconsoII23-12-1942Ja
11948Biswana Adolf ThomasSabajo Adolfina Ja
11949Sabajo-Johannes Gerardus HaroldDesconsoII20-12-1944Ja
11950Sabajo George ReneSabajo Georgetine Maria Ja
11951Ebisilio-Hendrik RonaldDesconsoII28-10-1943Ja
11952Ebisilio Fredrik MartinusSobaja Dina Wlhelmina Ja
11953Stuger-Stanley RinaldoLibanonII09-02-1945Ja
11954Stuger Heintje MAriusBiswana - Ja
11955[Indiaan Caraib]-Clemens FrederikOnoriboII07-09-1943Ja
11956Popanaeli Julius Alexander [Indiaan Caraib]Wangedoman Elizabeth Sjorne Ja
11957[Indiaan Caraib]-Stephanus BernardusOnoriboII10-01-1940Ja
11958[Indiaan Caraib] WilhiamWangedoman Elisabath Ja
11959Eugenie Ramrattan--Nieuw HoopI??-??-1938Ja
11960Johannes -Johana - Ja
11961StugerStugerEdwien FritsLibanonII11-08-1940Ja
11962Stuger Heintje MariusBizwana Annie Ja
11963Biswana-Eugene StanislausPowakkaII01-08-1940Ja
11964Sabajo RudolfBiswana Jeane Maria Ja
11965Druiventak-Erwin SirielCarolinaII06-11-1938Ja
11966Wijngaarde Andre GeargaDruiventak Francina Johanna Ja
11967Sabajo-Stanley Max CarloCasipoeraII26-12-1940Ja
11968Jubitana Cornelis AlphonsSabajo Juliana Anastasia Ja
11969Frederikzoon-FransJodensavanaII12-02-1940Ja
11970Skelei FredrikBeseke Cornelia Ja
11971Bezwane-GerardusCassiporaII09-11-1938Ja
11972Sabajo PetrusBezwane Louise Ja
11973Sabajo-Ludwig WaltherCasiporaII02-10-1937Ja
11974Obasjei Jacob JuliusSabajo Rosalina Ja
11975Sabajo-Leo EduardJodensavanaII01-05-1937Ja
11976Aramaceto William HendrikSabajo Evilina Georgetina Ja
11977Arrou-EmeliusJodensavanaII??-??-1938Ja
11978Pisjotoe JohannesAbrou Louisa Ja
11979Sabajo-Henricus LeonardusCasiporaII04-04-1939Ja
11980Sabajo HarrySabajo Georgetina Ja
11981Jubitana-AlfonsusJodensavanaII18-11-1939Ja
11982Sabajo Constantijn AlexanderJubitana Louise Alexandrina Ja
11983Koee-Egbert FranklinPierikondreII17-01-1939Ja
11984Joeroeja GeorgeKoee Silina Martina Ja
11985Biswana-Stanley EvertCasiporaII20-06-1940Ja
11986Draibas Egbert Leo AlfonsBiswana Francis Ja
11987Biswana-Hugo AlfonsusCasiporaII17-12-1940Ja
11988Sabajo Charles JacobBiswana Antoinette Ja
11989Alice-EvertAcariboII28-01-1937Ja
11990Moesjoe JosephTahoe Alice Ja
11991Hendrik Paulus--AccariboII13-12-1938Ja
11992Dollart Josef- Helena Christina Ja
11993Paujali-FranklinBerhardsdorp km 25II06-10-1940Ja
11994Paujali HermanMaukamoe Jaquline Ja
11995MacIntosh-Ernest ReneOnverwacht 10II29-03-1939Ja
11996MacIntosch AlexanderStuger Sophia Helena Fr Ja
11997Soebajo-Frans CharlesBernhardsdorp km 25II17-06-1937Ja
11998Soebajo FelixJoebitana Elizabeth Ja
11999Sabajo-Ewald RonaldBernhardsdorpII21-10-1939Ja
12000Sabajo Johan GottliebRicketts Albertin Ja
12001[Indiaan Ugenosman]-Johan GrugiliesCopieweg - langs de SpoorbaanII??-??-1939Ja
12002Bert [Indiaan Ugenosman]- Mathelda Adolphina Ja
12003Sabajo-Eugene ReneVredenburgweg 13II14-12-1939Ja
12004- Sabajo Evelina Sophia Ja
12005Kana-JozefTout Lui Faut 2II09-08-1940Ja
12006[Indiaan] JuliusKana Wilhelmina Christina Ja
12007Eer, van-Herman AlbertMijnzorgweg 21II19-12-1938Ja
12008Indiaan HarryEer, van Magdalena Carolina Ja
12009Kana-Marius FransArbeidbeloning II??-??-1940Ja
12010[Indiaan] JuliusKana Christina Ja
12011Sabajo-Leonard EgbertBernhardsdorpII15-05-1945Ja
12012Paujali Marius JohannesSabajo Juliana Ja
12013Kana-Arnold Richenel RudiPaulushoop 1II31-01-1942Ja
12014Kana James- Ja
12015Varsenburg-Walter HumphryNieuw W Gevonden 3 cII19-09-1942Ja
12016Varsenburg AlphonsusKana Theresia Ja
12017Sabajo-George WillemMijnzorg 36II27-10-1944Ja
12018- Sabajo Gertruida Agnes Ja
12019Makoksi-Ewald Mijnals Wilfred?II28-09-1942Ja
12020Sabajo EduardMakosi Georgtina Ja
12021Sabajo-Benny MarloMijnzorg 36II31-05-1941Ja
12022Braumuller AugustSabajo Ludwina Ja
12023Kana-Richenel Arnold RudyTout Lui Faut 01II31-01-1942Ja
12024Kana James- Harriette Ja
12025Kana-Alwin ArthurTout Lui Faut 2II??-04-1944Ja
12026- JuliusKana Wilhelmina Christina Ja
12027Gijsberg-Antonus ErnestArubaweg 22II12-03-1945Ja
12028Gijsberg Johannes PetrusKana Cornelis Esselien Ja
12029Eduard--Arubaweg 33II10-09-1942Ja
12030[Indiaan] Christiaan Arimanare KariabeKamejoe Leonie Hariette Ja
12031Jozef Conrad Atalipo--Arubaweg 14II12-10-1945Ja
12032Toekawareng LouisTaweroeh Johanna Indiaan Ja
12033Sabajo-Bertus JacquesVredenburgweg 15II16-04-1944Ja
12034Sabajo Augustinus JohannesSjokoko Christina Hendrika Ja
12035Nahar-Ruben EugeneVredenburgweg 13II16-05-1945Ja
12036Nahar ReneSabajo Cornelia Esseline Jeanette Ja
12037Ugenosman-Dens MariusCopiewegII17-02-1944Ja
12038[Indiaan Ugenosman] Bert- Mathelda Adolphina Ja
12039Ugenosman-Ephert DecieCopieweg - Langs de SpoorbaanII??-??-1941Ja
12040[Indiaan] Bert- Mathelda Adolphina Ja
12041William--BernhardsdorpII16-11-1941Ja
12042- Tiwiroe Fintje Ja
12043Bernahrd-RudiBernhardsdorp II20-12-1943Ja
12044Berhardsdorp -Joekarina Georgetina Ja
12045Johannes--BernhardsdorpII19-07-1945Ja
12046- Tiwiroe Fintje Ja
12047Spalburg-FreddyBernhardsdorpII28-03-1945Ja
12048Spaberg WilliamMaukamo - Ja
12049Spalberg-AlfredBernhardsdorpII24-11-1941Ja
12050Spalberg William- Ja
12051Sabajo-Edwig JulesBernhardsdorpII31-05-1941Ja
12052Paujali Marius JohannesSabajo Juliana Ja
12053Sabajo-OrlandoBernhardsdorp II??-??-1943Ja
12054Sabajo Frans- Ja
12055Maipjo-James GustaafBernhardsdorpII02-06-1943Ja
12056Maipjo RudolfAwanamje Johanna Ja
12057Biswana-Iwan RamenHeijsvlietII30-10-1942Ja
12058Libitana Cornelis AndriesBiswana Fransies Ja
12059Alice-BernardAcariboII??-12-1944Ja
12060Moesjoe JozephTakoe Alice Ja
12061Edwin Hugo--AccariboII??-??-1945Ja
12062[Indiaan] Josef- Helena Cristina Ja
12063Biswana-Hennie EvertAccariboII30-12-1943Ja
12064Biswana Petrus Johannes- Albertina Johanna Ja
12065Jubitana-Ertus RonaldCassiporaII27-04-1945Ja
12066Bezwane JuliusJubitana Christiana Ja
12067Watamoere-Ertus RonaldCasiporaII25-03-1945Ja
12068Jubitana JuliusWatamoere Christina Ja
12069Jubitana-George Reinier BenjamenCassiporaII18-01-1945Ja
12070Bezwane JohannesJubitana Emmelina Ja
12071Biswana-Edgar MichelCasiporaII07-12-1944Ja
12072Draibas Egbert Leo AlfonsBiswana Francis Ja
12073Biswana-Johannes HubertusCasiporaII03-11-1945Ja
12074Sabajo Charles JacobBiswana Antoinette Ja
12075Sabajo-EduardJodensavanaII??-??-1943Ja
12076Biswane PetrusSabajo Rosalina Ja
12077Jubitana-Gerard KlaasjeJodensavanaII06-01-1943Ja
12078Sabajo ConstantijnJubitana Louisa Alexandrina Ja
12079[Indiaan Arrow] Sabajo-Jacques Hans AlfonsusCasipoeraII26-09-1942Ja
12080Jubitana Cornelis AlphonsSabajo Juliana Anastasia Ja
12081Sabajo-Ewald Abraham HugoCasiporaII15-11-1941Ja
12082Sabajo HarrySabajo Georgetina Ja
12083Makosi-FlorisCasiporaII15-08-1945Ja
12084Biswana Paulus WillemMakosi Juliana Christina Ja
12085Sabajo-Henk George EduardCassiporaII19-10-1945Ja
12086Sabajo LouisSabajo Hendrina Ja
12087Tjame-Eduard FerdinandGelderlandII??-04-1945Ja
12088Sewedoe JohannesTjame Josephina Ja
12089Jubitana-Arnold BernhardCasiporaII19-10-1944Ja
12090Biswana Leo MarcusJubitana Jacoba Ja
12091Sabajo-Raymond ArnoldJodensavanaII28-10-1944Ja
12092Aramaketo William HendrikSabajo Evelina Georgetina Ja
12093Beswane-August RudolfCassiporaII18-11-1944Ja
12094Makaha AlexanderBizwane Anna Ja
12095Biswana-Alwin IgnatiusCasiporaII23-09-1943Ja
12096Sabajo JacobBiswana Antoinette Ja
12097Watamoere-Henny FelixCasiporaII12-01-1943Ja
12098Jubitana JuliusWatamoere Christina Ja
12099Makosi-Edmund RonaldCasiporaII27-03-1942Ja
12100Biswana Paulus WillemMakosi Juliana Christina Ja
12101Sabajo-Eugene ArthurCasiporaII25-06-1944Ja
12102Orasjei Jacob JuliusSabajo Roselina Ja
12103Tawjoerano-Alwin RudyJodensavanaII25-12-1944Ja
12104Arrau JacquesTawijoerano Jetty Ja
12105Sabajo-Errol Pursie FranklinMijnzorg 31II09-08-1950Ja
12106Lemmor AndreSabajo Ludwina Marie Ja
12107Sabajo-Leslie Orlando AndreMijnzorg 36II31-07-1948Ja
12108Lemmob AndreSabajo Ludwina Marie Ja
12109Stuger-Mario WilfredCopieweg 169II14-06-1950Ja
12110Stuger Rene PetrusKana Alphonsine Cicilia Ja
12111Waals, van der- Alwien TheodorusCopiweg 169II27-03-1947Ja
12112Waals, van der Johannes TheodorusStuger Geertruida Cornelia Ja
12113[Indiaan Ugenosman]-Albert MaxCopiewegII16-10-1948Ja
12114Bert [Indiaan Eugenosman]Mathelda Adolphina - Ja
12115[Indiaan Ugenosman]-Frits ThomasCopiewegII14-09-1946Ja
12116Bert [Indiaan Ugenosman]Mathelda Adolphina Ja
12117Godfried Matowie-Marinus EugeneCopieweg 171II20-12-1942Ja
12118Godfried [Indiaan Caraib]Paulina [Indiaan Caraib] Ja
12119Rinne--BernhardsdorpII09-04-1947Ja
12120- Tawiroe - Ja
12121Bernhard-AdriaanBerhardsdorpII13-10-1947Ja
12122Bernhard -Joekarina Georgetina Ja
12123Maipjo-Alouisius JohanBernharddorpII18-02-1950Ja
12124Maipjo RudolfAwanamie Johanna Ja
12125Spalburg-AuhustBernhardsdorp 9II05-07-1950Ja
12126Spalburg WilliamMaukamo Francis Cornelia Ja
12127Sabajo-Oswald EdgarBernhardsdorpII11-02-1947Ja
12128Paujali Marius JohannesSabajo Juliana Ja
12129Paujali-Alwin HenriBernhardsdorpII24-04-1949Ja
12130Pujali Urakajai FrederikKanariroem Josephina Ja
12131Sabajo-Errol JonusBernhardsdorp II24-11-1948Ja
12132Sabajo Johan GottliebRicketts Albertina Ja
12133Sabajo-Roell StenleyBernhardsdorpII04-02-1946Ja
12134Sabajo Johan GottliebRicketts Albertina Ja
12135Sabajo-Rudie JohanBernhardsdorpII01-05-1949Ja
12136Paujali Marcus JohannesSabajo Juliana Ja
12137Bernhard-GeorgeBernhardsdorpII03-10-1946Ja
12138- Bernhard Lientje Ja
12139Libitana-RonaldHeijsvlietII24-04-1948Ja
12140Karwavoede CornelesLibitana Mathilda Ja
12141Biswana-Jon MarchelHeijsvlietII09-11-1946Ja
12142Libitan Corneles AndriesBiswan Fransies Ja
12143Biswana-Reginald RobyAccarariboII19-05-1949Ja
12144Biswana Johannes Petrus[Indiaan Arawak] Albertina Juliana Ja
12145Tjame-Max EugeneGelderlandII07-09-1950Ja
12146Sewedoe JohannesTjame Josephina Ja
12147Bezwane-Johannes SimonCassiporaII03-07-1946Ja
12148Sabajo PetrusBezwane Louise Ja
12149Sabajo-RobertusPierikondreII03-06-1946Ja
12150Sabajo Jozef FredrikJoeroeja Eleonor Ja
12151Sabajo-Willem MariusPierikondreII29-12-1948Ja
12152Sabajo Jozef FrederikJoeroeja Eleonora Ja
12153Sabajo-Laurens WillemJodensavanaII18-06-1946Ja
12154- Sabajo Philipina Geragina Julia Ja
12155Sabajo-Eugene MariusJodensavanII28-09-1947Ja
12156Stuger Simon JohannesSabajo Mathilda Ja
12157Tjame-Clemens StevanusGelderlandII14-09-1947Ja
12158Siwedoe JohannesTjame Josephina Ja
12159Jubitana-Petrus FranciscusCassiporaII18-01-1950Ja
12160Bezwane JohannesJubitana Emelina Ja
12161Makosi-Augustinus ThomasCasiporaII??-??-1949Ja
12162- Makosi Emilia Lucia Ja
12163Jubitana-Marinus ThomasCassiporaII21-08-1949Ja
12164Sabajo Jozef AlexanderJubitana Rosa Clara Ja
12165[Indiaan Arawak]-Ruben AndreCasiporaII20-04-1949Ja
12166[Indiaan] Juliaan[Indiaanse] Jeane Matilda Ja
12167Gemert-Franklin DelanoCasipoeraII01-09-1946Ja
12168Gemert Felix LodewijkSabajo Celientje Jacquelina Ja
12169Jubitana-Heronemus RonaldPriminerikreekII04-07-1950Ja
12170Sabajo AntoonJubitana Ernestina Ja
12171Makosi-Bernardus FranklinJodensavanaII07-10-1947Ja
12172Arrou ChristiaanMakosi Elfriede Ja
12173Sabajo-Johannes BernardusJodensavanaII02-08-1947Ja
12174Aramaceto William HendrikSabajo Evilina Georgetina Ja
12175Sabajo-Ernest OrlandoCasiporaII23-04-1949Ja
12176Jubitana Nelis MariusSabajo Petronella Hendrina Ja
12177Jubitana-Mauricius AlbertCassiporaII03-10-1947Ja
12178Bezwane JohannesJubitana Emmelina Ja
12179Sabajo-Alfons BennigoCasiporaII09-06-1947Ja
12180Orasjei Jacob JuliusSabajo Roselina Ja
12181Gemert-Hubertus HumphreyCassiporaII14-05-1947Ja
12182Sabajo Hendrik AdolfGemert Nora Sophia Ja
12183Sabajo-Waldie ArmandJodensavanaII07-07-1950Ja
12184Jubitana HenricusSabajo Philipina Gezalina Julia Ja
12185Sabajo-Andre JacobusCasiporaII07-06-1950Ja
12186Sabajo HarrySabajo Georgtina Ja
12187Sabajo-Andreas JonasCasiporaII13-08-1950Ja
12188Jubitana AlfonsiusSabajo Maria Juliana Ja
12189Martin-Purci Persie EddyCasipoeraII24-09-1950Ja
12190- Eduard MartinBiswana Emelia Ja
12191Jubitana-Rudie AlwienPriminerikreekII15-01-1948Ja
12192Sabajo Antoon ClemensJubitana Ernestina Ja
12193Druiventak-Gerson BervisJodensavanaII30-08-1948Ja
12194Sabajo WillemDruiventak Paulina Ja
12195Jubitana-Martinus MaxiJodensavanaII15-12-1947Ja
12196- Jubitana Bertolina Helena Ja
12197Makosi-Alex GervasiusJodensavanaII10-05-1950Ja
12198Arrou ChristiaanMakosi Elfriede Ja
12199Druiventak-Ferdinand DelanoCarolinaII01-01-1948Ja
12200Wijngaarde Andre GeargiaDruiventak Francina Johanna Ja
12201Druiventak-Frans SerwinCarolinaII23-01-1950Ja
12202Wijngaarde Andre GeargiaDruiventak Francina Johanna Ja
12203Sabajo-Leo HugoPowakkaII18-12-1949Ja
12204Kabalefoedoe Theodorus MariusSabajo Emma Ja
12205Makosi-Frits AlbertPowakkaII??-07-1950Ja
12206Biswana AlfredMakosi Sophie Ja
12207MacIntosh-Cornelis ThomasPowakkaII04-05-1950Ja
12208Makai LeoMacIntosch Mathilda Ja
12209Sabajo-Walter Ewald JozephPowakkaII05-09-1947Ja
12210Arou JacobusSabajo Beatrice Ja
12211Sabajo-Ferdinand LucasPowakkaII08-05-1947Ja
12212Kabalefoedoe Theodorus MariusSabajo Emma Ja
12213Makosi-Jules ReinirPowakkaII03-06-1946Ja
12214Makosi PhillipusJubitana Roselina Augustina Ja
12215Druiventak-Lucien JohanAyoII14-07-1947Ja
12216- Druiventak Ella Ja
12217Makosi-Martin AndrePowakkaII06-09-1948Ja
12218Sabajo JacobusMakosi Johanna Marietje Ja
12219Makosi-Vincentus Rupert ClemensPowakkaII21-09-1948Ja
12220Makosi PhillippusJubitana Roselina Augustina Ja
12221Sabajo-WalterPowakkaII??-??-1947Ja
12222Makosi CornelesSabajo Christiana Ja
12223Sabajo-AntoniusPowakkaII16-09-1947Ja
12224Makosi PaulusSabajo Anna Ja
12225Sabajo-Laurens HenkiePowakkaII??-??-1948Ja
12226Biswana Leonard HendrikSabajo Ernestine Ja
12227Sabajo-Humphrey EvertPowakkaII17-07-1940Ja
12228Sabajo RudolfMakosi Juliana Ja
12229Makosi-Aloisuis SeverinusPowakkaII19-08-1949Ja
12230Sabajo ClemensMakosi Cornelia Ja
12231Sjuwedoe-Albertus Andre RicardoPowakkaII07-11-1946Ja
12232Wadilie CharlesSjuwedoe Martina Bertha Ja
12233Bizwana-Ferdinand EdmundPowakkaII18-05-1948Ja
12234- TheodorusBezwanna Jeane Emma Ja
12235Stuger-Eduard AugustunusLibanonII01-01-1948Ja
12236Stuger Louis EgbertMacIntosch Helena Ja
12237Henry Harold-Henry HaroldLibanonII11-02-1947Ja
12238Stuger Johannes Frederik- Elisabeth Ja
12239Ebisilio-Marcel Sephyrinus CyrilDesconsoII24-03-1946Ja
12240Ebisilio Frederik MartinusSabajo Dina Wilhelmina Ja
12241GoveiaGoveiaJohannes CharlesCopieweg 163II10-12-1896Ja
12242Boys CharlesGoveia Adriana JacquelinaMarcus Margues Antoinette Jeane Juliana17-06-1943Ja
12243GongrijpGongrijpHenrieMorgenstondII07-12-1899Ja
12244Gonggrijp Stevaan HendrikSpiring Louise CaterineSchermbeek, van Beate Emilia Auguste28-12-1923Ja
12245AbrahamszAbrahamszGalenus Alexandre Hedges1e Rijweg 6II19-10-1892Ja
12246Abrahamsz Johannes George CornelisZschuschen Albertina Charlotte Ja
12247ZweersZweersJakob Reintjes1e Rijweg 2II27-03-1895Ja
12248Zweers Gerrit Jan HendrikTammenga Margretha Louisa Ja
12249TammengaTammengaJacob ReintjeUitvlugt 7 aII25-12-1895Ja
12250Tammenga Hendrijkes JacobBakker Geertruida JohannaVeldhuizen Louisa Paulina07-09-1917Ja
12251VeldhuizenVeldhuizenJohan GijsbertUitvlugt 7 aII01-12-1894Ja
12252Veldhuizen Teunis GerrerdusSchussler SophiaBrussel, van Mathilda Antoinette06-04-1921Ja
12253OvereemOvereemWillem ChristoffelHermitage 10II10-01-1892Ja
12254Overeem GerritDijk, van Maria Wilhelmina Gerhardina Ja
12255Brussel, vanBrussel, vanJohannes CornelisUitvlucht 8II07-03-1895Ja
12256Brussel, van Willem AntonieTammenga Johanna WesselinaGommels Elise Henriette20-02-1924Ja
12257KoszoekKoszoekJohan BatistaPedraII08-07-1895Ja
12258Cassoe JozefCamo Domenica Ja
12259vinkwolkvinkwolkrudolf julliusparamaribo19421942Ja
12260Bijleveld HendrikHartoch, de GeertruidaHelcherts Johanna Catharina Hendrina13-04-1921Ja
12261SchoutenSchoutenReinierus Hermanus WilhelmBilliton II16-11-1895Ja
12262Schouten ReinierusJordens Catharina WilhelminaBrons Alma Edhwina Ida09-12-1942Ja
12263DarkDarkEric FrancisHelena ChristinaII22-10-1894Ja
12264Dark AlfredBearer MaryButon Elaine Maud Frances01-11-1929Ja
12265LentzeLentzeAlexander MartinPeu et Content 18 aII20-05-1893Ja
12266Lentze Wilhelm Diederik AntonEdwards Alexandrin LodolphinaSmeets Wilhelmina Clara Theodora19-05-1920Ja
12267FluFluChristiaan Henry ReneeDomburgII03-06-1894Ja
12268Flu Christiaan PetrusVereul HarieteSetrodimedjo 797/WW06-04-1932Ja
12269Genderen, vanGenderen, vanWilcoWanewegII23-06-1895Ja
12270Genderen, van WilgoRuhmann Achneta Johanna Ja
12271DaalDaalJohanes SijlverusKwattaweg 51II22-06-1894Ja
12272Daal Paulinus Johannes- Cramer Irine Helen25-04-1923Ja
12273PrachtPrachtGotlieb Heinrich2e Rijweg 51II11-08-1888Ja
12274Pracht Adam GottliebSchmidt Carolina Christine Ja
12275FraserFraserKarel JohanKwatta 61 aII05-03-1888Ja
12276Fraser FrederikSchussler Carolina KatharinaVeldkamp Cornelia Johanna01-09-1920Ja
12277ZweersZweersJohan FrederikVan Hattemweg 12II20-06-1889Ja
12278Zweers BreunisDurr Eva MAria Ja
12279OvereemOvereemHendrik GijsbertUitvlugt 8 cII06-11-1888Ja
12280Overeem GerritDijk, van Maria Wilhelmina GerhardinaVreden Marietje Josephina06-02-1924Ja
12281OvereemOvereemEvert KornelisHermitage 10II13-05-1887Ja
12282Overeem HendrikRaay, van AaltjeDijk, van Cornelia Elise18-07-1923Ja
12283PrinsPrinsCornelisKwattaweg 12 - Peu et ContenII11-07-1887Ja
12284Prins PietWesterneng GeertjeRavenswaay, van Jannetje Hendrika03-12-1913Ja
12285RozenbergRozenbergArieUitvlugt 4II04-02-1890Ja
12286Rozenberg Antonie JohannesLoor Gerretje Johanna Ja
12287RozenbergRozenbergJacob AnthonieKasabaholo 7II19-05-1888Ja
12288Rozenberg Anthonie JohannesLoor Gerritje JohannaBrussel, van Frederika Johanna02-02-1933Ja
12289Brussel, vanBrussel, vanBartholomeus HubertusVerlengde Gemeenelandsweg - Uitvlucht 1II12-10-1887 Ja
12290Brussel, van Laurens AnthonieLoor Elisa HerminaLang Mathilda Hendrika20-02-1929Ja
12291BakkerBakkerJacobus Sophias AdriaanMattonshoop 34II19-09-1889Ja
12292Bakker JacobusMeijden. van der Sophia JohanneBrussel, van Janneke Elisabeth11-04-1911Ja
12293Erf, van derErf, van derGerardus HendrikusDomburg 104II13-04-1887Ja
12294Erf, van der Gerardus CornelesKoelemijer KatarinaFernandes Eleonora19-04-1931Ja
12295LoorLoorHendrijkes JacobUitvlucht 24II18-05-1890Ja
12296Loor AlbertusRijsdijk StijntjeBrussel, van Hillegonda Wilhelmina Margaretha10-12-1919Ja
12297EndertEndertFrancoisWaneweg 2II28-07-1887Ja
12298Endert WilhelmJutting Wilhelmina Ja
12299AndersonAndersonThomasOnoriboII07-07-1887Ja
12300Daniel FredrikAnderson Emelia Ja
12301Meijer?JohannesDijkveldII28-04-1889Ja
12302Meijer Jan- Maria Ja
12303GroiseGroiseLouesMeerzorg A - 47II12-06-1888Ja
12304Groise FrancoisFraneoise Maria Chara Ja
12305PeussensPeussensCornelis HendrikusKwattaweg 20II09-02-1889Ja
12306Peussens -Looys AartjeAchthoven Paulina Albertina Margaretha11-01-1923Ja
12307BergvalBergvalGeorge Marius Louisten oosten spoorbaan 57 bII20-06-1888Ja
12308Bergval Cornelis Theodrus PhilippusBliekveld Philippina FrederikaRagobar Jane Francoise Henriette06-06-1935Ja
12309StugerStugerFritz Johan CarlesLeiding Xa - 23II14-02-1890Ja
12310Stuger Fritz HubertLijdenshoop Maarta NaneteGeemerptz Edeliena Alekzandrina Mathilda11-12-1912Ja
12311Jong, deJong, dePieterToolsedawegII04-01-1883Ja
12312Jong, de WillemBezemer SaartjeBronne Julie Eveline Marie19-08-1948Ja
12313RozenbergRozenbergJohannes GijsbertusUitvlugt 6II15-06-1884Ja
12314Rozenberg Antonie JohannesLoor Geritje JohannaSloot Antonia15-04-1914Ja
12315Brussel, vanBrussel, vanKarelUitvlucht 2II26-09-1881Ja
12316Brussel, van Cornelis AntonieRosenberg WilhelminaRosenberg Gerharda Johanna10-03-1915Ja
12317LoorLoorArnoldus ArieHannaslust 5 bII25-09-1884Ja
12318Loor AlbertusRijsdijk StijntjeVelthuizen Gerredina Carolina??-??-1910Ja
12319KochKochCarl Heinrich Wilhelm FranzArubaweg 1 aII03-06-1884Ja
12320Koch Carl Christian FriedrichBurmester Minna Doratha HenrecaVerhoeve Jacoba Cornelia17-09-1913Ja
12321BoumanBoumanHendrik AlexanderMervileII01-09-1882Ja
12322Bouman Albert ThodoorJansen Leondra Petronela MagdalenaSitee Julia Cornelia13-12-1916Ja
12323AhlbrinckAhlbrinckGerhardus Wilhelmus MariaCoppieweg RKMII14-02-1885Ja
12324Ahlbrinck GerardusWulfingh Fancisca Ja
12325StolkStolkJohannes GjsbertusKwatta 64II22-04-1879Ja
12326Stolk Johannes NicolaasRozenberg Antonia JohannaPracht Christina Elisabeth Hendriette21-12-1904Ja
12327GummelsGummelsEduard AlexanderLa Rosignol 3 aII24-11-1878Ja
12328Gummels Gerhard HeindrichChristi GeorgineOvereem Janse Hendrika12-03-1903Ja
12329Berg, van denBerg, van denArieKwatta 8II14-10-1878Ja
12330Berg, van den ThomasLangrak BasteaanjeOvereem Wilhelmina Gerhardina05-06-1907Ja
12331WielandWielandMeine FokeLelydorpweg 5II08-07-1876Ja
12332Leeuw, de OedsHelmholdt FroutjeJurgens Juliana Mariana10-11-1948Ja
12333Meij, van derMeij, van derHendrikLivornoII27-11-1879Ja
12334Meij, van der HinrikHammer Hindrina Ja
12335RodriguesRodriguesDanielCommissarisweg 25II14-03-1872Ja
12336Rodrigues Daniel- Maria RosaHalfhide Judith CarolinaKerkpleinI22-05-1912Ja
12337BostdorpBostdorpJohannes HendrikLibanon - Spoorbaan 144II29-03-1873Ja
12338Bostdorp Hendrik AndriesVisser GeertruiFluegel Maria Heloise15-01-1913Ja
12339Brussel, vanBrussel, vanWillem AnthonieKasabaholoweg 7II17-12-1870Ja
12340Brussel, van Cornelis AnthonieZweerts JacobaBecker Betsy Cornelia Saraatje22-10-1913Ja
12341VeldkampVeldkampJohannesHannaslust 5II31-10-1862Ja
12342Veldkamp FierRabenswaaij NeeltjeKrieger Alida ElizabethParamariboI??-??-????Ja
12343Biswana-Charles MaurustAccariboII28-09-1946Ja
12344Biswana Johannes Petrus- Albertina Jolianna Ja
12345Biswana-Jozeph AlfonsusDes ConsoII05-04-1947Ja
12346Biswana Adolf ThomasSabajo Adolfina Ja
12347Sabajo-Sebastianus FabianusDescontoII03-05-1947Ja
12348Sabajo FredrikKabalefoedoe Marietje Ja
12349Kana-Waldy FerdinandTout Lui Faut 2II31-10-1946Ja
12350- Julius- Wilhelmina Christina Ja
12351Kana-William MouritsTout Lui Faut 01II02-05-1947Ja
12352Kana James- Hariette Ja
12353Sabajo-Albert JohanSumatraweg 10II20-05-1950Ja
12354Sabajo Jacques WillemMandajali Gerardina Paulina Ja
12355Sabajo-Franker RonaldSumatraweg 10II29-09-1947Ja
12356Sabajo Jacques WillemMadajali Gerardina Paulina Ja
12357[Indiaan] Christiaan Arimanare Kariane-Theodorus Tarcisius EngelbertusArubaweg 33II10-08-1946Ja
12358[Indiaan] Christiaan Arimakare KariaKamejoe Leonie Hariette Ja
12359Arimanake-Fredrik JamesArubaweg 33II??-06-1946Ja
12360- Abimanare Carolina Hendrika Ja
12361RijsdijkRijsdijkWillem FrederikVigilantia - Pol. StationII22-07-1908Ja
12362Rijsdijk JanRozenberg Johanna HillegondaRozenberg Wilhelmina Gijsberta18-09-1930Ja
12363SlagmolenSlagmolenAlbertus HendrikRepubliek SWMII12-01-1909Ja
12364Slagmolen Johannes GijsbertusFeith HeintjeMees Gerharda Louise09-10-1944Ja
12365SteenSteenWillemParanam 720II17-05-1910Ja
12366Steen ThomasWassen Elsje Ja
12367RamakerRamakerJohannesLeonsberg - Windhoek 14II29-04-1908Ja
12368Ramaker JohannesSpegt Dorethea WilhelminaTwin, van der elisabeth Antonia Wilhelmina29-04-1931Ja
12369VermeulenVermeulenTheodorus HendrikusCoppieweg RKMII27-12-1906Ja
12370Vermeulen CornelisWinters Geertruida Ja
12371-?---Peu Et ContentII09-10-1908Ja
12372-?- -?- Ja
12373MastenbroekMastenbroekFrederik MarianusGanzeeII08-03-1910Ja
12374Mastenbroek Hendricus NicolaasVloten, van Clara MargarethaLeeuwen, van Johanna Margaretha14-06-1939Ja
12375DurkDurkNet JanHalf FloraII27-06-1910Ja
12376Durk -- Balling Ludce Lina Reintje03-04-1935Ja
12377RaueRaueHarm2e Rijweg 19II13-01-1909Ja
12378Raue HeeresLok GrietjeMeijer Lumeqien01-12-1930Ja
12379ErasErasAlbert LouisMerveilleII14-03-1906Ja
12380Eras Louis GuilaumeEras Julia CorneliaWaall, van der Elly23-12-1935Ja
12381Hoevell, Baron vanHoevell, Baron vanGuilaume JacquesParanam 707II??-??-1908Ja
12382Hoevell, Baron van Gerrit Willem Wolter CarelLauny Johanna SophiaPottinga Hanriette Mary19-05-1937Ja
12383Letten MeijerLetten MeijerAbrahamOnverdachtII23-08-1910Ja
12384Letten Meijer Johan FrederikHaring Maria JohannaSchellevis Maria Johanna22-08-1935Ja
12385PrijdekerPrijdekerPieterOnverdacht 8II21-07-1908Ja
12386Prijdeker HenderikGertsen AnnaKooiman Cornelia23-02-1942Ja
12387BruggemansBruggemansGerardus AnthoniusSmalkaldenII29-05-1906Ja
12388Bruggemans Gerardus Hermanus Johannes- Samson Louise Stella23-04-1942Ja
12389SchneidersSchneidersHendrik Rene PhilipPeu et Content 1 aII09-01-1908Ja
12390Schneiders WilhelmHoward Grace RuthTjong-Joe-Wai Jeanette28-09-1938Ja
12391ZweersZweersGerhardus ConstantijnKwatta 45II04-11-1904Ja
12392Zweers BruinsDuerr Eva Maria Ja
12393VermeerVermeerEvertVerlengde Gemenelandsweg - Uitvlugt 2 aII03-12-1901Ja
12394Vermeer EvertZandbergen AartjeBrussel, van Elisabeth Maria02-01-1929Ja
12395GummelsGummelsEduard AlexanderKwattaweg 6II12-10-1905Ja
12396Gummels Eduard AlexanderOvereem Jansje HendrikaTammenga Reina Aldyse23-01-1930Ja
12397Dijk, vanDijk, vanAlbertus TeunisMeerzorg Pol. PostII05-01-1901Ja
12398Dijk, van TeunisLoor Frederika ElizaStolk Albertine CorneliaKwattaweg 102II19-12-1928Ja
12399Dijk, vanDijk, vanGerrit JanKwatta 9 aII18-08-1904Ja
12400Dijk, van TeunisLoor Frederika ElizeVeldkamp Maria Cornelia24-03-1929Ja
12401Dijk, vanDijk, vanGijsbertWelgedacht A - 6II09-07-1905Ja
12402Dijk, van GijsbertStolk Johanna MargarethaVeldhuizen Frederika Elize24-10-1935Ja
12403Dijk, vanDijk, vanGerardus AntonieCommissarisweg 169II19-08-1903Ja
12404Dijk, van GijsbertStolk Johanna MargarethaLoor Henriette CArolina28-01-1932Ja
12405Dijk, vanDijk, vanDirkSimonspolder II02-12-1904Ja
12406Dijk, van ArieSchee, van der AartjeRajjab Lijhadhin01-04-1944Ja
12407KopKopHendrikCopiewegII02-10-1905Ja
12408Kop Hendrik- Ja
12409AbramoffAbramoffAndrewBeekhuizen - Slangenhoutstraat 7II14-12-1905Ja
12410Abramoff AndreiButin Sophie Ja
12411TalsmaTalsmaJanBoxel C - 1II01-10-1905Ja
12412Talsma DirkApeldoorn ElisabethWaard, de Jeltje22-08-1946Ja
12413LogemanLogemanChristiaanParanam 706II15-02-1902Ja
12414Logeman JohanStam Wilhelmina ChristinaKerker Johanna12-05-1925Ja
12415MeursingeMeursingeLouis MariePeu et Content 9 aII25-06-1905Ja
12416Meursinge Jan AlbertMees Johanna MargarethaSaimo Marni18-03-1943Ja
12417WiegerinckWiegerinckJohes AntoniusMorgenstondII19-08-1901Ja
12418Wiegerinck Johannes AntoniusOudebos Johanna Maria ElisabethSchalken Wilhelmina Adriana Maria01-07-1925Ja
12419KopKopHendrikPad van WanicaII02-10-1905Ja
12420Kop HendrikRosier Johanna MariaRenfurm Bernardina Louise Francisca03-10-1935Ja
12421GuilonardGuilonardJohannes Dominicus SebastinusParanam 703II09-10-1901Ja
12422Guilonard DominicusDietvorst MarieAnsems Wilhelmina Helena J.25-06-1928Ja
12423HendriksonHendriksonEimertOnverdachtII20-07-1904Ja
12424Hendrikson Hermanus EmertMacor Cornelia PetronelaCooper Hanriette Adriana Anna10-08-1949Ja
12425JanssenJanssenJan PietPeperpot 1II10-09-1902Ja
12426Janssen Anton Gerad HenriHogendam AnnaMoerman Gerritje01-12-1926Ja
12427PotPotPieter HenricusPad van Wanica 25II05-04-1900Ja
12428Kier JohanStam Dientje Ja
12429ZweersZweersHerman EduardKwatta 45II24-11-1900Ja
12430Zweers BruinsDurr Eva Maria Ja
12431ZweersZweersBrunes Peter Jan1e Rijweg 2II08-08-1899Ja
12432Zweers Gerrit Jan HendrikTammenga Margretha Louisa Ja
12433TammengaTammengaJacobus Willem Adriaan MarienUitvlugt 7II24-06-1897Ja
12434Tammenga Hendrijkus JacobBakker Geertruida JohannaRavenswaay, van Maria Antoinette30-10-1929Ja
12435Ravenswaay, vanRavenswaay, vanAlbertus StevenGarnizoenspadII29-12-1898Ja
12436Ravenswaay, van HendrikTamminga CorneliaKrever Sophia Johanna18-10-1922Ja
12437RozenbergRozenbergAntonie CornelisUitvlugt 1 aII23-07-1900Ja
12438Rozenberg Johannes AntonieBrussel, van Elizabeth JohannaBrussel, van Marie Elize Hermine06-11-1929Ja
12439Brussel, vanBrussel, vanJacob Rein BertusUitvlugt 27II03-04-1897Ja
12440Brussel, van Willem AntonieTammaga Johanna WisselinaDijk, van Cornelia Johanna15-06-1927Ja
12441Dijk, vanDijk, vanHendrikus GijsbertUitvlugt 3II03-01-1896Ja
12442Dijk, van Jan CornelisOvereem AnnaPareira Hanna30-05-1923Ja
12443Dijk, vanDijk, vanJan Gijsbert2e Rijweg 14II31-12-1896Ja
12444Dijk, van GijsbertusStolk Johanna MargarethaRavenswaay, van Hillegonda Geertruida17-12-1919Ja
12445SolSolMarunusDomburg 14II26-08-1900Ja
12446Sol SibrandPiembroek Elisabeth Ja
12447ClarkeClarkeStanlyOnverdachtII10-06-1897Ja
12448Clarke AmiliusJones Ellen Ja
12449Gelder, vanGelder, vanKlaasPad van WanicaII12-07-1900Ja
12450Gelder, van BerentWeerd, van der StijntjeVegt, van der Maria20-08-1924Ja
12451PijpersPijpersMartinusLibanon 16II08-05-1897Ja
12452Pijpers HermanusMaessen Johanna LeonoraCharmes Koosje Jacoba Julia07-09-1921Ja
12453PogodinPogodinTheodoreBeekhuizen Koppiestraat 16II25-08-1900Ja
12454Pogodin Sergei AlexandrovichSadkova Anna VladimirovnaLvovo-Guobievo Kira AlexandrovnaHarbin (China)17-07-1930Ja
12455KraanKraanGerrit Gijsbertus CornelisLeonsberg - Windhoek 27II05-11-1897Ja
12456Kraan MarinusGrolle JohannaCrucq Wilhelmina Johanna17-03-1939Ja
12457TrommTrommJacobus JohannesLeonsbergII27-05-1897Ja
12458Tromm Jacobus JohannesRouwen Everdina ChristinaWichmann Cornelia Geertruida Johanna08-11-1923Ja
12459PetersenPetersenJohannes HendrikusLelydorp 48II13-12-1900Ja
12460Petersen -Jong, de Catharina PetronellaGogh, van GijsberthaJa
12461RijstenRijstenAlbertBoxel B - 1II19-05-1896Ja
12462Rijsten StellinkZwart AleidaTalsma Elisabeth05-12-1935Ja
12463AlexandroffAlexandroffSergeiAccariboII20-10-1898Ja
12464Alexandroff DimitriBalashova ParaskoviaKuskova PetrenkoChina15-05-1938Ja
12465Vletter, deVletter, deDirk RobertOnverdachtII04-11-1916Ja
12466Vletter, de Theodorus Gerardus JohannesHogeweg Gertruida DiederikaSchols Fiona30-11-1948Ja
12467Pereera?HarryParanam 45 eII16-08-1919Ja
12468Pereera JohnLinlian -Correia Clara??-??-1944Ja
12469Groot, deGroot, dePier AryenKabelII15-12-1916Ja
12470Groot, de JohannesKuijlman Maria MargarethaDirkse Maria Elisabeth10-07-1945Ja
12471HeirmanHeirmanRudolf Jozeph MariaLeonsberg - Windhoek 23II29-12-1918Ja
12472Heirman Rudolf Johannes JacobusRoodenrijs PetronellaSmit Hillegonda Maria23-07-1944Ja
12473Meulen, van derMeulen, van derJarigLeonsberg - Windhoek 6II20-09-1916Ja
12474Meulen, van der JarigKuilart CornelieSchaft, van der Maria Antonia03-01-1946Ja
12475VeldhuizenVeldhuizenTeunis Gerardus2e Rijweg 26II06-12-1919Ja
12476Veldhuizen Teunis GerritZweerts Magdalena FrederikaBeek Carla Asta Johanna01-02-1950Ja
12477VeldhuizenVeldhuizenHendrik Teunis2e Rijweg 26II12-03-1917Ja
12478Veldhuizen Teunis GerritZweerts Magdalena Frederika Ja
12479StolkStolkLudwig EugeneToevlucht 2 aII05-07-1917Ja
12480Stolk Albertus CornelisPracht Maria Adaleida CarolinaFraser Georgetina Johanna26-07-1945Ja
12481FraserFraserErwin LouisKwatta Hendri Fernandesweg II02-12-1916Ja
12482Fraser Wilhelmus FrederikHoogvliet Gijsberdina Jacomina HenrietteTjon-A-Tjoe Juliete Johanna26-02-1942Ja
12483WissinkWissinkJanLeonsberg Windhoek 8II25-09-1918Ja
12484Wissink HendrikTuinhof AkkeMonis Rhonny Helene06-08-1947Ja
12485VeldhuizenVeldhuizenDirk Arnoldus2e Rijweg 3 - KwattaII08-06-1916Ja
12486Veldhuizen Adolf CornellesLoor Adriana Cornelia Ja
12487TammengaTammengaHendrijkus JacobKwattaweg 48II11-02-1918Ja
12488Tammenga Jacob ReintjesVeldhuizen Louise PaulinaStolk Esseline Gertrude25-08-1949Ja
12489OvereenOvereenHendrik GijsbertusKwattaweg 48 aII05-01-1917Ja
12490Overeen Hendrik GijsbertVreden Marietje JosephinaTammenga Louise Johanna05-11-1947Ja
12491RozenbergRozenbergAlwin AntoniusUitvlugt 6II14-09-1919Ja
12492Rozenberg Johannes GijsbertusSloot Antonia Ja
12493Brussel, vanBrussel, vanRene JacobUitvlugt 2II19-12-1920Ja
12494Brussel, van KarelRosenberg Gerharda Johanna Ja
12495Brussel, vanBrussel, vanLudwich CornelisKasabaholoweg 7II23-10-1917Ja
12496Brussel, van Willem AnthonieBecker Betsy Cornelia SaraatjeOrie Soekhradji EsselineJa
12497Brussel, vanBrussel, vanCornelis AntonieUitvlugt 6 aII02-10-1916Ja
12498Brussel, van KarelRozenberg Gerharda JohannaLoor Leonie Regina18-07-1945Ja
12499BakkerBakkerJohannes JacobusParanamII30-03-1920Ja
12500Bakker Jacobus Sophias AdriaanBrussel, van Janneke Elisabeth Ja
12501Dijk, vanDijk, vanHendrijkes Gijsbert2e Rijweg 11II11-09-1920Ja
12502Dijk, van Jan GijsbertRavanswaai Hillegonda GeetruidaLoor Esseline Johanna19-12-1946Ja
12503MonizMonizAndre ArthurLe RosignolII30-01-1920Ja
12504Moniz Petrus JohannesOvereem Janna Cornelia Ja
12505TheunissenTheunissenJohannes MartinusWanewegII21-10-1916Ja
12506Theunissen Johannes Wilhelmus HubertusPisers Maria ElisabethSewpatie Paula Naain28-09-1949Ja
12507BomersBomersHenricus Bernardus OttoWaneweg 38II07-04-1919Ja
12508Bomers Bernardus WilhelmusDroge Angela Anna Helena Ja
12509LevitskyLevitskyOleg EugeneBeekhuizen 8 rII01-01-1919Ja
12510Levitsky Eugene SemeonPopoff Zoia NikolaevnaTokmakova Irene07-09-1950Ja
12511CohenCohenAlbertLeonsberg - Windhoek 77II24-11-1918Ja
12512Cohen AbrahamSpeijer MarianeJong, de Greta29-07-1942Ja
12513BinnendijkBinnendijkWillem HendrikMorgenstondII02-09-1917Ja
12514Binnendijk Bernard Anton HendrikCopper LucieHopman Carla15-02-1947Ja
12515SpruitSpruitDavidEphraimszegenII23-04-1919Ja
12516Spruit Jan Christiaan GerardHartog, den Hendrikka JohannaPostma Maria Yvonne26-05-1943Ja
12517ExelExelMaxMarapastraat 2II06-11-1918Ja
12518Arnold Peter Adam- Johanna MartinaJamaer, de Anna Marie30-04-1945Ja
12519OetsOetsJanLeonsberg - Windhoek 3II23-11-1918Ja
12520Oets Arend JacobusGroosmuller Maria JohannaMechanicus Julia Serah05-04-1950Ja
12521VerschurenVerschurenPetrusGeijersvlijtII05-04-1920Ja
12522Verschuren Josphus CharlesBesouw, van ElisabethSmidt Solange25-07-1950Ja
12523ForrerForrerPieterUitvlugt 1 bII22-12-1916Ja
12524Forrer PieterHendriks Anna MariaVerheul Jannetje12-03-1939Ja
12525NederbielNederbielArnold LucienDe Nieuwe Grond 1II30-08-1920Ja
12526Nederbiel Frederik EtmuntGonsalves GeorgetinaMacCall Elsie26-05-1949Ja
12527MullerMullerEduard JozefSmalkalden II08-11-1916Ja
12528Muller OttoGoms AdelinaBuitenweg Jusine22-09-1949Ja
12529SchuitemakerSchuitemakerFrederik PieterZanderij vliegveldII28-11-1915Ja
12530Schuitemaker Frederik PieterHeilbron Julie HarrietteHartoch Irene26-06-1940Ja
12531Leeuw, deLeeuw, deGottfriedBethesdaII06-09-1912Ja
12532Leeuw, de Anton MatthijsLuckhaus Wilhelmine CarolineLegeane Anna-Marie06-07-1939Ja
12533ScheltusScheltusJacopSmalkaldenII13-01-1913Ja
12534Scheltus Eduard Desire Hypolyt- Adriane AdelaideWoiski Franz??27-04-1942Ja
12535WinterWinterTheo DirkParanam 702II24-02-1911Ja
12536Winter TheunisYff AgathaSchokking Neline04-02-1939Ja
12537NijbroekNijbroekDirk Hendrik JanLand van Beekhuizen 5II14-10-1911Ja
12538Nijbroek Francisco Emanuel Gersie Mary AlidaKiesel Georgetina Helena Betsy07-02-1940Ja
12539VeldhuizenVeldhuizenAlbertus Gerrerdus2e Rijweg 3 - KwattaII04-08-1914Ja
12540Veldhuizen Adolf CornelesLoor Adriana Cornelia Ja
12541RozenbergRozenbergKarel LaurensMattonshoop 34II13-09-1911Ja
12542Rozenberg Johannes AnthonieBrussel, van Johanna ElisabethBakker Geertruida Johanna Sophia19-09-1935Ja
12543PoortvlietPoortvlietSkkeBeekhuizenII01-02-1913Ja
12544Poortvliet Simon CornelesVries, de RenskeVermeer Elisabeth Gerda29-10-1940Ja
12545Brussel, vanBrussel, vanJulius WillieKasabaholoweg 8II13-07-1915Ja
12546Brussel, van Gerrit JanBecker Carolina Susanna HendrikaOvereem Helouise Elisabeth10-12-1942Ja
12547LoorLoorGeorge GijsbertusLeijsweg LandsboerderijII04-04-1915Ja
12548Loor GijsbertusVeldhuizen Cornelia ChristineDijk, van Cornelia Hermine03-06-1950Ja
12549StolkStolkGeorge WilhelmToevlucht 2II07-10-1913Ja
12550Stolk Albertus CornelusPracht Marie Adeleida Carolina Ja
12551StolkStolkAlbert CornelisToevlucht 2II12-02-1912Ja
12552Stolk Albertus CornelusPracht Marie Adeleida CarolinaVeldhuizen Adelien08-05-1941Ja
12553BoomsmaBoomsmaJimRijsdijkweg 4II26-09-1912Ja
12554Boomsma DirkAlma Adriana LauraAllaries Marie22-08-1936Ja
12555VrijerVrijerJan Hendrik CornelisLeonsberg Windhoek 20II19-11-1914Ja
12556Vrijer JanJetten Hendrika CorneliaDoing Alida04-06-1947Ja
12557AlinkAlinkFrederik DirkLeonsberg - Windhoek 22II12-02-1912Ja
12558Alink Frederik DirkBoekhoff Johanna CorneliaDroogendijk Sarah Louise17-11-1943Ja
12559Dijck, vanDijck, vanJoseph IgnatiusLeonsberg - Windhoek 7II28-07-1912Ja
12560Dijk, van Norbertus HendrikusKloppenburg Johanna Maria CarolinaKoning Angelina Gerardine04-02-1946Ja
12561PlasschaertPlasschaertHenriLeonsberg - Windhoek 1 en 4II21-09-1914Ja
12562Plasschaert Henri Gijsbertus AugustusVries, de Esther MelanieSimon Margaretha Catharina31-10-1940Ja
12563CochiusGG CochiusFrederikMorgenstondII08-12-1911Ja
12564Cochius FrederikSuijling JohannaBacchus Hendrine Margarethe26-02-1935Ja
12565DeckersDeckersAdriaan Francois PaulLeonsberg - Windhoek 15II04-12-1915Ja
12566Deckers Petrus HenricusDungen, van den Maria ChristinaHeukelom Elly Mathilda19-11-1947Ja
12567GerritsenGerritsenPetrus HendrikaCoppieweg R.K.MII06-06-1912Ja
12568Gerritsen GerardusKoendes Johanna Ja
12569Ewijck, vanEwijck, vanJanToolsedawegII24-03-1915Ja
12570Ewijck, van Jacobus JohannesBerg LouiseHaras Nilly Hilda06-11-1946Ja
12571Slobbe, vanSlobbe, vanJoannes Antonius MarieWaneweg 2II24-08-1913Ja
12572Slobbe, van WillemHeijden, van der IngetjeStapper Gerarda12-03-1947Ja
12573FelixFelixObrien OscarMerveilleII26-10-1912Ja
12574Felix LouisMichel Johanna Maria Ja
12575PoliakoffPoliakoffIgorBeekhuizen - Leiding 7II08-04-1915Ja
12576Poliakoff Leonide NicolasApostle LubovGleboff Julie21-02-1943Ja
12577BonthuisBonthuisMeinte2e Rijweg 23II27-05-1912Ja
12578Bonthuis SibelleAltenburg MarijkeFeldberg Maria Geertruida04-07-1935Ja
12579Lipphardt?NicolaiOnverdachtII26-07-1911Ja
12580Lipphard Johan PhilipsArnhold Rosalia Ja
12581BegemannBegemannHenderik Karel Simon PhilipOnverdacht 1II02-04-1914Ja
12582Begemann FritsHoekstra Petronella GeradinaElk, van Hans16-09-1944Ja
12583HeijHeijJacobus AlijdusOnverdachtII16-12-1911Ja
12584Shikkel GeorgeHuisman MargjeBouwknegt Ali04-07-1940Ja
12585Horst, van derHorst, van derPieter DirkGuinesche VriendschapII10-11-1913Ja
12586Horst, van der P.G.H.Nepveu J.C.OKruger Betty Rosa04-03-1941Ja
12587TalsmaTalsmaArnoldusBoxel C - 1II15-08-1913Ja
12588Talsma DirkApeldoorn ElisabethMaas Geertuida23-09-1941Ja
12589SchweitzSchweitzJacobus AndriesMerveilleII27-05-1914Ja
12590Schweitz Jacobus Carolus Leonardus Christian- Ja
12591ErasErasRubens LeonardMerveille II14-03-1911Ja
12592Eras Louis GuillaumeSitee Julia Cornelia Ja
12593KleinKleinWalter Herman AugustWaterlandII02-06-1913Ja
12594Klein HermanSchramm -Brouwers -25-01-1950Ja
12595PowerPowerCharlesParanam 862 cII21-04-1912Ja
12596Power Walter AlienCulpeper ChaneDandel Cornelia25-06-1941Ja
12597BostdorpBostdorpJohan HenryVan Hattemweg 9II08-04-1913Ja
12598Bostdorp Johannes HendrikFluegel Maria HelouiseJong, de Ecornettes??-??-????Ja
12599ZweertsZweertsAlbert BrunusOkrodamII25-04-1910Ja
12600Zweerts BreunisDurr Eva MariaFraser Elsje Wilhelmina08-06-1949Ja
12601FraserFraserEduard GustaafOkrodamII13-08-1906Ja
12602Fraser FredrikSchussler Carolina CatharinaDipodromo HarinemJa
12603Dijk, vanDijk, vanGuillaume Maximiliaan2e Rijweg 11 aII10-08-1910Ja
12604Dijk, van GijsbertStolk Johanna MargarethaBrussel, van Carolina Johanna21-11-1935Ja
12605LoorLoorGerardus ArnoldusUitvlugt 42II28-05-1909Ja
12606Loor DirkVeldhuizen Jacomina Katharina Ja
12607LoorLoorJean AlbertusLelydorp baanII01-12-1907Ja
12608Loor JanHoogvliet Gijsberdina Jacomina HenrietteDijk, van Anna Wesselina24-01-1935Ja
12609Sichem, van-Richard AlexanderOnoriboII08-08-1942Ja
12610Sichem, van Wilfred JamesTjawawa Rosa Ja
12611Weidum-Hendri CornelisMon DivertissementII26-01-1950Ja
12612Engel, van PhilipWeidum Louse Cornelia Vergernia Ja
12613PopkenPopkenWilliam AlexanderPad van Wanica 135II22-09-1875Ja
12614Popken Johan Gerhard- Ja
12615Bezwane?PaulusPowakkaII??-??-1875Ja
12616- - Ja
12617Soebajo?FelixBernhardsdorpII??-??-1875Ja
12618Karbafoedie FritsSabaja Elizabeth Ja
12619SabajoSabajoHendrik JohannesVredenburgweg 13II03-03-1867Ja
12620- - Ja
12621SabajoSabajoHendrijkPowakkaII??-??-1865Ja
12622Stuger HendrikSabajo Carolina Ja
12623Kiet, van?TheodorusJodensavanaII??-??-????Ja
12624Biswane LouisKiet, van Thans Ja
12625Bernhard?-Bernhardsdorp II??-??-????Ja
12626- Magdalena - Ja
12627Tawiroe?HendrikBernhardsdorpII??-??-????Ja
12628Tewiroe -- Ja
12629PetriciPetriciAlvons SabajoHeijsvlietII??-??-????Ja
12630Petrisie -Ellisa - Ja
12631Petrici?JoseHeijsvlietII??-??-????Ja
12632Petrisie Alvons SabajoSovia Maria Ja
12633Kawriwane?FelixHeijsvlietII??-??-????Ja
12634Petrisie JozefKawriwane Maria Ja
12635Hendrik Frans--BoskampII??-??-????Ja
12636- - Ja
12637JoeroejaJoeroejaChristiaanPeirikondreII??-??-????Ja
12638Pieri -Mariane - Ja
12639Skelei?FredrikJodensavanaII??-??-????Ja
12640Saroekoe Juliaan- Ja
12641TjameTjameWilliam FreddyGelderlandII??-??-????Ja
12642Siwedoe JohannesTjame Josephinna Ja
12643[Indiaan] MarekawareMarekawareSimonAubaweg 14II??-??-????Ja
12644Koeliewaneh FrancoisAutimoh Margaretha Ja
12645MakosiMakosiJuliusDescontoII??-??-????Ja
12646- - Ja
12647PicyodPicyodFransLelydorp - spoorbaan 99II??-??-????Ja
12648- - Ja
12649ToekawarengToekawarengLouisArubaweg 14II??-??-????Ja
12650z/v Toekawareng Simon [Indiaan]d/v Arimanareh Rosalina Ja
12651Johannes Para?-Arubaweg 14II??-??-????Ja
12652Tawaroeh PetrusTjoma - Ja
12653Abercrombie-Arthur AntonParanam 712II09-01-1949Ja
12654Abercrombie Arthur PaulWolff Carla Ja
12655Spradley-Joseph AndyParanam 705II13-04-1946Ja
12656Spradley AndyMeeks Mary Elisabeth Ja
12657Winckler-Edwin ArthurParanam 704II20-02-1941Ja
12658Winckler Charles EdwinSchwaner Helen Margaret Ja
12659Pappas-HerculesParanam 720II23-03-1928Ja
12660Pappas HerculesLeonetti Mildred Ja
12661Smith-CliffordToekomstweg 2II01-12-1925Ja
12662Smith -- Jestine Ja
12663Freitas, deFreitas, deAlhons GregoriusKwatta 107II09-09-1916Ja
12664Freitas, de FrancicoAgrella, d` [vt21] Poulina FrancisTaijtelblom LuciaJa
12665StowellStowellRobert LewisParanam 709II24-01-1920Ja
12666Stowell Chester PhilipLewis Bertha MaePittman Julia14-08-1946Ja
12667WincklerWincklerCharles EdwinParanam 704II15-11-1916Ja
12668Winckler LucienStromberg ElviraSchwaner Helen Margaret15-06-1940Ja
12669SchellSchellRobertParanam 701II14-09-1915Ja
12670Schell EdwardMcCallum EdnaSchultz Rosalie14-02-1942Ja
12671BelgraveBelgraveJosephusPhedraII16-11-1909Ja
12672Belgrave ChristoffelEctor - Ja
12673SpradleySpradleyAndyParanam 705II05-10-1906Ja
12674Spradley W.P.Campbell CarrieMeeks Mary Elisabeth05-01-1931Ja
12675PalmbergPalmbergJules HermanMa Retraite 4II05-03-1906Ja
12676Hoepel Johan Lodewijk- CharlotteRickets Johanna Georgine15-08-1942Ja
12677KeeferKeeferCharles HenryParanam 710II16-09-1901Ja
12678Keefer Avra DerseyReam SadieSparks Audrice28-10-1921Ja
12679W. DorwardW. Dorward-Ma Retraite 70II09-10-1903Ja
12680Dorward JoseQuinta, de [D] AgnesPierre AntoinetteJa
12681HilairiHilairiJeremieCom SimonspolderII20-05-1900Ja
12682Hilarie -- Elexandrien Ja
12683GompertsGompertsJacques DavidMa RetraiteII28-10-1895Ja
12684Gomperts David CoenraadAlexander SellyRoep GeuretteJa
12685Castilho, delCastilho, delSalomon Jacob JosephUitvlugtII03-10-1895Ja
12686Castilho JosephPinto Juliette Beatrice GertrudeAletrino Gladys Wilhelmina29-04-1925Ja
12687CoronelCoronelHenry ArnoldMijnzorgwegII27-01-1893Ja
12688Coronel MauritsWesterborg Henritte KeijkeiToenijem LouiseJa
12689AshbyAshbyJacksonParanam 720II31-08-1894Ja
12690Ashby MortonDunville Lula Ja
12691HubbardHubbardDaniel IvanizaKwattaII22-10-1882Ja
12692Hubbard HarryDowner Carline Ja
12693BatsonBatsonCharles Eds HenkMon Plaisir II27-02-1885Ja
12694Batson JamesFraser Louise Ja
12695FordeFordeJames DanielDe VrijheidII23-02-1882Ja
12696Forde JamesFortuin Grese Ja
12697CharlemagneCharlemagneAlbert AltonaII28-07-1880Ja
12698Charlemagne WitalLedarli Crimasia Ja
12699OrtoniusOrtoniusFlorencio AbigailBijlhoutweg 6II23-11-1874Ja
12700- -Ortonius Hoeana LorencaTrusvul Cornelia Marianne08-02-1950Ja
12701MunroMunroRichard AlexanderOvertoom 25II09-02-1873Ja
12702Munro TitusIsaac Venus Ja
12703AllenAllenJosiahTawajariweg 12II12-06-1870Ja
12704Allen WilliamFraiser Jeane Ja
12705Braveman?Joseph AltonaII??-??-??Ja
12706Braveman SamuelJames Eliza Ja
12707Meursinge-Robert AltingPeu Et Content 9 aII20-09-1950Ja
12708Meursinge Louis MarieSaimo Marni Ja
12709Lo-Ning-Hing-Humphrey Arnold PaulNahamoeII14-10-1947Ja
12710Lo-Ning-Hing Johannes WilliamStuger Johanna Cilina Ja
12711Sjauw-Pan-Tin-JoengBonaireweg 16II20-08-1946Ja
12712Sjauw-Pan -Soekinem 108/GG Ja
12713Brussel, vanBrussel,vanDenny ReinbertusKasabaholoweg 7II16-09-1946Ja
12714Brussel, van Ludwich CornelisOrie Soekhradji Esseline Ja
12715Biswana?Johannes PetrusAccariboII27-06-1917Ja
12716- George- Adolfina Ja
12717GijsbergGijsbergJohannes PetrusArubaweg 22II05-08-1918Ja
12718Gijsberg -[Indiaanse] RosalinaKana Cornelia Esselien18-03-1943Ja
12719EbiecilioEbiecilioJacques WilliamMattaII27-03-1916Ja
12720Jubietana PaulusEbiesillio JohannaJubietana Adolfina04-06-1937Ja
12721SabajoSabajoLouis LodewijkRosabelII04-10-1916Ja
12722Sabajo Jaques Lodewijk- Carolina Ja
12723SabajoSabajoAlfonsCasiporaII16-03-1918Ja
12724Kaloefoedi JozefSabajo Martina Ja
12725JubitanaJubitanaAlfonsiusCasiporaII21-05-1916Ja
12726Biswana FrederikJubitana Carolina Ja
12727SabajoSabajoJozef FredrikPieri KondreII??-10-1919Ja
12728[Indiaan] JuliusSabajo Lotje Ja
12729SabajoSabajoLouisCasiporaII04-10-1916Ja
12730Sabajo Jacques LodewijkBizwane Carolina Ja
12731ArrowArrowMarcus CornelisCasiporaII16-09-1920Ja
12732[Indiaan] Juliaan[Indiaanse] Jeane Mathilda Ja
12733SabajoSabajoGeorgeJodensavanaII29-07-1916Ja
12734Bhokili WilliamSabajo Maria Ja
12735MakosiMakosiWilliam FredrikCasiporaII09-09-1917Ja
12736Sabajo WillemMakosi Josefina Ja
12737MakahaMakahaAlexanderCasiporaII21-03-1918Ja
12738Walaki Johannes AloysiusMakaha Agnes Cornelia Ja
12739WijngaardeWijngaardeAndre GeorgaCarolinaII30-10-1917Ja
12740Axwijk Julius CornelisWijngaarde Cornellie Johanna Ja
12741WadilieWadilieCharles JacobusPowakkaII10-01-1919Ja
12742[Indiaan] JohannesWadilie Elizabeth Ja
12743SabajoSabajoFrits TheodorusPowakkaII04-07-1916Ja
12744Biswana PaulusSabajo Lina Ja
12745KabalefoedoeKabalefoedoeTheodorus MariusPowakkaII15-07-1920Ja
12746Sabajo JacobusKabalefoedoe Wilhelmina Ja
12747MakosiMakosiHenricus JacobusPowakkaII19-12-1916Ja
12748Sabajo RudolfMakosi Juliana Ja
12749SabajoSabajoTheodorusPowakkaII??-??-1916Ja
12750Makosi JamesSabajo Geertuida Ja
12751SabajoSabajoFredrikDesconsoII01-06-1918Ja
12752Soewedoe JuliusSabajo Anna Ja
12753SabajoSabajoRudolf WilliamDesconsoII18-11-1918Ja
12754Makosi JuliusSabajo Cristina Ja
12755BiswanaBiswanaAdolf ThomasDesconsoII??-??-1918Ja
12756- Johannes Harry- Magdalena Ja
12757Mac IntoschMac IntoschAllexander LouisLibanonII14-02-1919Ja
12758- Mac Intosch Leentje Carolina HenrietteStuger Francina Helena Sophia22-12-1939Ja
12759WalkerWalkerThomas NathanielDomburg 9e straatII29-09-1911Ja
12760Walker Joseph NathanielAbimsetts - Ja
12761Charles PhilipCharles Philip-OnoriboII15-04-1912Ja
12762[Indiaan] Antoana[Indiaanse] Maria Ja
12763MatowieMatowieGodfriedCopieweg spoorbaan 171II15-12-1912Ja
12764Matowie Fredrik- [indiaan Caraib] PaulinaJa
12765Sichem, vanSichem, vanWilfred JamesOnoriboII14-11-1914Ja
12766Sabajo Alfonsus[Indiaanse] Theresia Ja
12767[Indiaan][Indiaan]Willem ChristiaanAccariboII13-09-1913Ja
12768- Johannes- Carolina Ja
12769SpalburgTampeHenri SapatoeBernhardsdorpII02-05-1912Ja
12770Twerie Henri- Ja
12771Spalberg?WilliamBernardsdorpII18-09-1912Ja
12772Peters -- Maukam Francis CorneliaJa
12773SabajoSabajoJacques WillemSumatraweg 10II01-04-1912Ja
12774Sabajo AlfonsMaratakajo ElisaMadajali Gerardina Paulina10-08-1933Ja
12775ItjoejareeItjoejareeEduard FrancoisArubaweg 8II25-09-1912Ja
12776- - Satimin Kasira22-09-1938Ja
12777Popanaeli?Juliaan AlexanderOnoriboII01-01-1915Ja
12778- Frits Hendrik- Maria Timia Ja
12779SabajoSabajoCharles JacobCasiporaII15-10-1914Ja
12780Orasjei -Sabajo Emelina Ja
12781BezwaneBezwaneJohannesCassiporaII11-11-1912Ja
12782Sabajo KilianBezwane Christiana Ja
12783JoeroejaJoeroejaGeorgePieri KondreII13-11-1913Ja
12784Joeroeja ChristiaanMaritjaeme Wilhelmina Getruida Ja
12785SabajoSabajoAlexander JozephCassiporaII20-09-1913Ja
12786Bezwane MartinusSabajo Wilhelmina Ja
12787ArrauArrauJacquesJodensavanaII15-11-1914Ja
12788Chokili WilliamArrau Maria Ja
12789WestfaWestfaAbraham WillemCarolina 21 aII06-04-1911Ja
12790Westfa Christiaan Abraham[Indiaanse] Helena Jacquelina Ja
12791BiswanaBiswanaLeonard HendrikPowakkaII??-??-1915Ja
12792Wadili JacobBiswana Albertina Ja
12793BiswanaBiswanaAlfredPowakkaII03-05-1914Ja
12794Biswana PaulusSabajo LinaMakossie SophieJa
12795SabajoSabajoGeorge ReneDescontoII11-02-1913Ja
12796Macosi JuliusSabajo Cristina Ja
12797StugerStugerLouis EgbertLibanonII10-11-1914Ja
12798Stuger Laurens[Indiaanse] Carolina HenriëtteMac Intosch Helena20-12-1939Ja
12799StugerStugerHeintje MariusLibanonII15-07-1912Ja
12800Stuger Laurens[Indiaanse] CarolinaBizwane Annie14-02-1935Ja
12801EbiecieljodieEbiecieljodieWillem JohanParanam 45 aII01-10-1910Ja
12802Sabajo -Ebiecie Ljodie Ja
12803VarsenburgSichem, vanAlphonsusNieuw W Gevonden 3 cII19-12-1906Ja
12804- Poules- Elizabeth Ja
12805BiswanaBiswanaPaulus WillemCasiporaII25-01-1908Ja
12806Alumakai RudolfBiswana Magdalena Ja
12807SabajoSabajoHarryCasiporaII??-??-1909Ja
12808- - Ja
12809[Indiaan][Indiaan]TheodorusPowakkaII17-12-1909Ja
12810[Indiaan] Francois[Indiaanse] Louise Ja
12811Oransje?Johannes TheodorusPowakkaII25-08-1910Ja
12812- - Ja
12813SabajoMaratakajoAugustinus JohannesVredenburgweg 15II17-02-1908Ja
12814Sabajo Hendrik JohannesMaratakkajo Maria HerrietteSjokoko Christina Hendrika12-07-1929Ja
12815PierrePierreJulius WillemCopieweg II??-??-1910Ja
12816Pierre -Mariana - Ja
12817CalliCalliHendrik JozefCopieweg 83 aII31-03-1909Ja
12818Calli Hendrik Jozef- Getruda Cornelia Ja
12819Petrus FransPetrus Frans-CopiewegII??-??-1910Ja
12820- Petrus Frans- Juliana Josephina Ja
12821SabajoSabajoJozefCassiporaII31-08-1908Ja
12822Makosi JamesSabajo Truitje Ja
12823Aramaceto?William HendrikJodensavanaII21-01-1910Ja
12824Aramaceto Jacques- Ja
12825Sabajo?WillemJodensavanaII18-10-1909Ja
12826Kiet, van Johan- Ja
12827MaipjoRudolfRudolfBernhardsdorpII??-??-1910Ja
12828Maipjo Felijks- Awanamie JohannaJa
12829WolfjagerWolfjagerAlfredOldenburg 4 gII01-01-1905Ja
12830Wolfjager Juliaan Frederik- Cornelia Louisa Ja
12831BizwaneBizwaneJuliusCassiporaII??-??-1905Ja
12832Jubitana JacobusBezwane Jeth Ja
12833Charles?WilliamBernhardsdorpII??-??-1904Ja
12834Charles -Maria - Ja
12835LindenbergFrederik JuliusFrederik JuliusBernhardsdorpII23-10-1902Ja
12836- - Nella ChristinaBoldewijn Waselina Beatrix17-12-1942Ja
12837SabajoMarattakkajoGeorge WilliamVredenburgweg 13II11-12-1905Ja
12838Sabajo Hendrik JohannesMaratakkajo Hariette MariaJameson Johanna Jacoba05-11-1942Ja
12839UgenosmanUgenosmanBertCopieweg - langs de SpoorbaanII??-??-1905Ja
12840Ugenosman Willem- Maria- Matelda AdolphinaJa
12841PhilipPhilipRudolfCopiewegII??-??-1905Ja
12842- Philp- Ja
12843Waals, van derWaals, van derJohannes TheodorusCopieweg 169II05-07-1905Ja
12844- Waals, van der ElisaStuger Geertruida Cornelia18-03-1943Ja
12845JubitanaJubitanaJuliusCasiporaII??-??-1904Ja
12846- - Ja
12847JubitanaJubitanaCornelis AlphonsCasipoeraII15-04-1903Ja
12848Watama Jacques AlfredJubitana LouiseSabajo Juliana AnastasiaJa
12849OrasjeiOrasjeiJacob JuliusCasiporaII11-12-1901Ja
12850Dominic -Orasjei - Ja
12851Sewedoe?JohannesGelderlandII??-??-1905Ja
12852[Indiaan] Zwampoe[Indiaanse] Johanna Ja
12853SabajoSabajoEdwardCasiporaII??-??-1901Ja
12854Biswana MartinusSabajo Wilhemina Ja
12855SabajoSabajoConstant AlexJodensavanaII17-04-1905Ja
12856Almaketo JohanSabajo Sophie Ja
12857[Indiaan Arawak]-JuliaanCasiporaII01-01-1901Ja
12858- - - Jeane MathildaJa
12859DraibasDraibasEgbert Leo AlfonsCasiporaII22-07-1901Ja
12860- - Ja
12861WestfaWestfaJulius MartinusAjoII12-03-1903Ja
12862[Indiaan] MartunusWestfa Francina Jacoba Ja
12863SjuwedoeSjuwedoeAlphonsiusPowakkaII14-10-1904Ja
12864Jubitana JohannesSjuwedoe Josephina Ja
12865EbisilioEbisilioFrederik MartinusDesconsoII27-06-1902Ja
12866Sobajo JuliusEbisilio Paulina Ja
12867ArupaArupaJuliaanArubaweg 33II10-10-1899Ja
12868Arupa Fredrik- Adolfina Ja
12869PisjotoePisjotoeJohannesJodensavanaII??-??-1900Ja
12870Pisjotoe John- Anna Ja
12871WestfaWestfaJacob DavidAjoII05-05-1899Ja
12872Sabajo Johannes MartinusWestfa Francina Jacoba Ja
12873MakosiMakosiMariusPowakkaII09-07-1896Ja
12874Stuger HendrikMakosi Carolina Ja
12875MakosiMakosiPaulusPowakkaII02-03-1900Ja
12876Sabajo GeorgeMakosi Jacquelina Ja
12877Sabajo?Rudolf LatsjibalaPowakkaII??-??-1900Ja
12878Jubitana Jacobus- Ja
12879Souwers, van?AisikKlein ReinsbergII29-09-1896Ja
12880Souwers, van JozefBel Henriette Ja
12881GetrouwGetrouwAlbert JuliusOldenburg 2a-AII08-01-1896Ja
12882Kong-A-Sang AlexanderGetrouw Johana PolinaHalfhide Theophane Rudolphina Gertuda MAria18-06-1930Ja
12883Jubitana-Rudolf KlemensHeijsvlietII15-10-1891Ja
12884Jubitana -- Sofie Ja
12885SabajoSabajoPetrusCassiporaII18-05-1892Ja
12886Bezwane MartinsSabajo Wilhelmina Ja
12887Besille?Willem JohannesPowakkaII21-03-1894Ja
12888Makosi JuliusWadilie Paulina Ja
12889ArtistArtistJohannes Cornelis SimonAccariboII16-06-1891Ja
12890Kap: John [Indiaan Caraib]Karo - Ja
12891WeijWeijPetrusOldenburg 4 hII??-??-1893Ja
12892Weij Charles- JosefinaJubitana Johanna03-07-1946Ja
12893MakosiMakosiWilliamJodensavanaII??-??-1890Ja
12894Sabajo GeorgeMakosi Jacquelina Ja
12895Tawijoerana?Jacob ConstanJodensavanaII29-05-1890Ja
12896Tawijoerane Abraham PaulesToewitoe Rosa Ja
12897BezwanaBezwanaWillem JozefJodensavanaII11-09-1889Ja
12898Pag WillemBeswane Helena Ja
12899SabajoSabajoJacobusPowakkaII??-??-1890Ja
12900Matakai Jacob- Ja
12901Arimanare KariabeArimanare KariabeChristiaan IndiaanArubaweg 33II??-??-1885Ja
12902Arimanare FritsKatotiama Christina Ja
12903SabajoSabajoJacques LodewijkCasiporaII12-01-1884Ja
12904- - Biswana Carolina??-??-1943Ja
12905Jubitana?JacobusCasiporaII??-??-1883Ja
12906- - Ja
12907SabajoSabajoJohanCasiporaII??-??-1883Ja
12908- - Ja
12909Sabajo[Indiaan]Willem JuliusPad van Wanica 36 - MijnzorgII13-10-1884Ja
12910Julius -- Olijfveld Albertina Jacquelina Francina24-10-1913Ja
12911Gemert?JohanCassiporaII??-??-1883Ja
12912Gemert Hendrijk[Indiaanse] Maria[indiaanse] Selina??-??-????Ja
12913Sabajo?JozephPowakkaII??-??-1885Ja
12914[Indiaan] Antonus- Ja
12915PaujaliPaujaliHermanBernhardsdorpII??-??-1885Ja
12916- - Maukamoe JuqulinaJa
12917KanaKanaJacobusTout Lui Faut 3II??-??-1885Ja
12918Kana -Franejoe - Ja
12919BiswaneBiswanePetrusJodensavanaII??-??-1880Ja
12920- Biswane - Ja
12921Kiet, vanKiet, vanJacquesJodensavanaII20-04-1877Ja
12922Biswane LouisBiswane Thans Ja
12923Kiet, vanKiet, vanJohanJodensavanaII25-10-1879Ja
12924Biswane LouisKiet, van Thans Ja
12925StugerStugerJohannes FrederikLibanonII14-02-1921Ja
12926Stuger Laurens[Indiaanse] Carolina Ja
12927Stuger-Antonius FilicianusLibanonII09-01-1922Ja
12928Stuger Laurens[Indiaanse] Carolina Henriette Ja
12929Apolinaais--Copieweg langs de SpoorbaanII20-07-1923Ja
12930[Indiaan] Apolinaais JozephTakoe Eliesa Ja
12931KanaAbrahamJamesTout Lui Faut 01II15-02-1921Ja
12932Kana JacobusAbraham Jacquelina Ja
12933Bos, van der Bos, van derJoseph AlexanderOldenburg 4 aII16-11-1920Ja
12934Bos, van der Jan[Indiaanse] LouiseWolfjager Cornelia Louisa18-12-1946Ja
12935SamuelSamuelCharles GeorgePad van Wanica - Pericaweg 187II16-07-1919Ja
12936Samuel Charles JohannesSeoc Magdalena Wilhelmina Ja
12937NaharNaharReneVredenburgweg 13II08-08-1920Ja
12938Nahar LouisMeza, de Sophie HenrietteSabajo Cornelia Esseline Jeanette24-12-1942Ja
12939EikenhoutEikenhoutBernardMa RetraiteII01-06-1917Ja
12940Sabajo JacobusEilia GeorginVliese Civilia Georgette20-09-1944Ja
12941LibitanaLibitanaCorneles AndriesHeijsvlietII08-04-1919Ja
12942Sabajo JemesLibitana - Ja
12943BiswanaBiswanaAlbert RichardHeijsvlietII12-04-1920Ja
12944Libitana -Biswana Wilhelmina Ja
12945SabajoJohan GottliebJohan GottliebBernhardsdorpII06-10-1916Ja
12946- Sabajo ElisaRicketts Maria Albertina22-10-1943Ja
12947PaujaliGrijsvlietMarius JohannesBernhardsdorpII27-09-1918Ja
12948Paujali Herman- Sabajo JulianaJa
12949Linchi?MartinusBernhardsdorp 25II??-06-1919Ja
12950- Magdalena - Ja
12951EmanuelJozefJozefBernhardsdorpII11-07-1920Ja
12952- Nella Christan -Sabajo EreshenJa
12953Ebisilio-Nelius Felix HerbertDesconsoII23-10-1928Ja
12954Ebisilio Julius Frederik MartinusSobajo Dina Wilhelmina Ja
12955Tawaroe-ClemensJodensavanaII13-07-1926Ja
12956Knara FrederikTawaroe Emma Ja
12957Sabajo-Hendrijk AdolfCassiporaII27-02-1927Ja
12958Wadili Johannes AdolfSabajo Paulina Ja
12959Lindenberg-Franklin MaxmiliaanBerhardsdorpII04-05-1929Ja
12960Lindenberg FrederikBoldewijn Wasseline Ja
12961Sabajo-Alfons MartinusBarbaraII02-07-1927Ja
12962Sabajo Jozef- Maria Ja
12963Colon-WillemCopieweg langs de Spoorbaan 171II19-06-1926Ja
12964Colon ErnestBrigiedam - Ja
12965[Indiaan]-Charles DavidCoppiewegII03-04-1926Ja
12966[Indiaan] Johannes[Indiaanse] Josefine Ja
12967Stuger-Rene PetrusCopieweg 169II16-06-1930Ja
12968Waals, van der Johannes TheodorusStuger Geertuda CorneliaKana Alphonsine CiciliaJa
12969Soebajo-BertBerhardsdorp km 25II??-??-1926Ja
12970Soebajo FelixJoebanita Elizabeth Ja
12971NicolaasNicolaas-Arubaweg 14II30-03-1927Ja
12972z/v Tawaroeh z/v Sampi Johannes ParaMalakkaname Johanna Ja
12973Bernhard-AlfredBerhardsdorpII03-10-1930Ja
12974Berhard -Joekarina Georgetina Ja
12975Paujali-Urakajai FrederikBernhardsdorpII20-05-1926Ja
12976- - Kanariroem JosepheneJa
12977Johan Harry--BernhardsdorpII15-11-1927Ja
12978- - Ja
12979TawiwieramaKedjehCornelius GustaafGelderland II07-09-1929Ja
12980Maitjawi Siewari GustaafTawiwierame Tatiekie Harriette Ja
12981Sabajo-Hendrik JozefJodensavanaII04-12-1930Ja
12982Aramaketo William HendrikSabajo Evelina Georgetina Ja
12983Makosi-Cornelis ThomasCasiporaII25-03-1930Ja
12984Sabajo EduardMakosi Georgetina Ja
12985Sabajo-Antoinois RechenelCasiporaII19-01-1930Ja
12986- Sabajo Paulina Ja
12987[Indiaan Caraib]-Willem EduardJodensavannaII06-08-1926Ja
12988- [Indiaan Carib] Cornelia Ja
12989Jubitana-HenricusJodensavanaII24-02-1928Ja
12990Sabajo Constant AlexanderJubitana Louise Ja
12991Sabajo-Antoon ClemensPriminerikreekII22-10-1926Ja
12992Aramaketo William HendrikSabajo Rosalina Evelina Ja
12993Gemert-AlexanderCassiporaII23-04-1930Ja
12994Gemert JohanBezwane Lina Selina Ja
12995[Indiaan Arawak]-Willibrordus RichardosCassiporaII23-08-1930Ja
12996Juliaan [Indiaan]Jeane Mathilda [Indiaan] Ja
12997[Indiaan Arawak]-WilhelmusCassiporaII10-04-1926Ja
12998Beswana Frederik JulesCarwafodo ElisabethBeswana ElisaJa
12999Biswana-Egbertus EugeniusCasiporaII25-12-1928Ja
13000Alumakai Paulus WillemSabajo - Ja
13001Gerard--JodensavanaII10-08-1926Ja
13002Skelei FredrikBeseke Cornelia Ja
13003Biswana-AlexanderCasiporaII23-04-1930Ja
13004Sabajo JohanBiswana Lina Celina Ja
13005Sabajo-Evert MariusJodensavanaII04-07-1929Ja
13006Aramaceto William HendrikSabajo Evilina Georgetina Ja
13007Bezwane-HieronymusPowakkaII20-08-1927Ja
13008Sjuwedoe AlphonsiusBezwane Jozephina Adolphina Ja
13009Makosi-SebastianusPowakkaII22-01-1928Ja
13010Sabajo WillemMakosi - Ja
13011Sabajo-BaptistPowakisaII02-08-1929Ja
13012Makosi JamesSabajo Geertruida Ja
13013Sabajo-JonasPowakkaII31-08-1927Ja
13014Makosi MariusSabajo Louisa Ja
13015Sabajo-Clemens (Korilia)PowakkaII06-06-1926Ja
13016Makosi Paules MasjacweSabajo Anna Julimariakan Ja
13017Kabalefoedoe-Leobert DomicusDescontoII20-12-1928Ja
13018Sabajo RudolfKabalefoede Jacquelina Ja
13019Grootfaam-Louis BertAjoII28-06-1925Ja
13020Grootfaam Julius PetrusJubitana Johanna HarrietteBelliot Cornette Amalia AleidaJa
13021Eduard--OnoriboII02-06-1922Ja
13022- Petrus- Jozefina Ja
13023Karwavoede-CornelesHeijsvlietII24-02-1924Ja
13024- Rudolf- Juliana Ja
13025Jubibatana-Bert ThomasAccariboII20-09-1924Ja
13026Jubitana Gerardus Johannes- Atonetta Fredrica Ja
13027Perre-AndreBronsweg II17-07-1923Ja
13028Perre AlfonsusArnhem Emma WilhelminaBoyce Louise13-12-1945Ja
13029Jubitana-Charles CornelisJodensavanaII09-06-1922Ja
13030Sabajo AlexanderJubitana Louisa Ja
13031Majella-Augustinus LudwichJodensavanaII23-06-1925Ja
13032Majella Willem- Marietje Ja
13033Voorburg-Gerhardus FranciscusSawarieweg II14-01-1924Ja
13034Zwanenburg AntonVoorburg Hariette Ja
13035Clous, van der-Alfred CyrillusBernhardsdorpII06-07-1925Ja
13036- - Nella ChristanaErko CiciliaJa
13037Soebajo-Ferdinand CornelisBernhardsdorpII01-07-1924Ja
13038Soebhjo FelexJoebanita Elizabeth Ja
13039Biswana-George AlbertAccariboII25-06-1924Ja
13040Elisjili PetrusBenowah Louise Ja
13041Para Do-JohannesArubaweg 14II18-08-1922Ja
13042z/v Petrus Tawaroen Johannes ParàMarakkaname Johanna Ja
13043Jubitana-Nelis MariusCasiporaII31-07-1925Ja
13044Biswana JuliusJubitana - Ja
13045Dinkoja-Christiaan AugustinusJodensavanaII15-01-1925Ja
13046Akambie Carael EliasDinkaja Jacquelina Ja
13047Biswana-Leo MarcusCasiporaII13-05-1923Ja
13048Jubitana JozefBiswana Francis Ja
13049Arrou-ChristiaanJodensavanaII08-06-1922Ja
13050Pisjotoe JohannesArrou Lousa Ja
13051Suger-Simon JohanJodensavanaII18-09-1921Ja
13052Stuger Marcus[Indiaanse] Antonette Ja
13053Gemert-Felix LodewijkCasipoeraII17-08-1923Ja
13054Gemert Johan[Indiaanse] CelinaSabajo Celientje Jacquelina17-02-1944Ja
13055Makosi-PhillippusPowakkaII07-12-1921Ja
13056Sabajo RudolfMakosi JulianaJubitana Roselina Augistina??-??-????Ja
13057Makosi-Willem StephanusPowakkaII03-01-1923Ja
13058Sabajo WillemMakosi Josephina Ja
13059Sabajo-TheodorusPowakkaII25-08-1921Ja
13060Makosi EduardSabajo Emma Ja
13061Druiventak-Alfred KarelAjo II06-09-1925Ja
13062Druiventak Johan Marcus[Indiaanse] Jacquelina Ja
13063Sabajo-WillemPowakkaII28-07-1924Ja
13064Makosi MariusSabajo Louisa Ja
13065[Indiaan]-TheodorusCarolinaII16-02-1925Ja
13066[Indiaan] Fredrik[Indiaanse] Cornelia Ja
13067Theunissen-Theo Franklin PaulusWanewegII16-08-1950Ja
13068Theunissen JohannesNarain Sewpatie Ja
13069Markinah-MarkiminArubaweg 63 aII08-10-1948Ja
13070- d/v Roemia Markinah Ja
13071Satimin-William EdgarArubaweg 25II11-01-1947Ja
13072Satimin Nicolaas KasmoenCalli Louise Yudith Theresia Ja
13073Fong-Misman Kwie-LoiMeerzorg B - 325 bII03-01-1946Ja
13074Fong-Pien-Joe -Toekira - Ja
13075Njoekton--Soekodoedoeh 19 bII28-10-1946Ja
13076Tjin-A-Fat -