Overzicht

De kaarten van de Volkstelling zijn dubbelzijdig gescand. Alle scans met een oneven nummer zijn de voorkant van een kaart, die met het opvolgende even nummer de achterkant van de kaart. Er zijn in nu in totaal 5017 scans waarvan 1915 ingevuld en nog 3102 te doen. Er zijn 1915 scans gecontroleerd en nog 0 te controleren.
IDGeslachtsnaam 1950 of Naam vaderGeslachtsnaam 1921 of Naam moederVoornamen of Naam partnerWoonplaatsWoondistrictGeboortedatum of HuwelijksdatumGecontroleerd
72100- - d/v Karijodrono 1906/VV Roebinah??-??-????Ja
72101Parijo 1580/ AF?-JaglustIV??-??-1906Ja
72102- - Roemi 1554/AFJa
72103Kasmin 278/WWKasmin 278/WW-JagtlustIV??-??-1909Ja
72104- - Roesmi 2147/AFJa
72105Moeljaredjo 624/AF?-ConstantiaIV??-??-1907Ja
72106- - Djoeminem -03-04-1950Ja
72107Sodikromo 501/AD?-ConstantiaIV??-??-1908Ja
72108Wongsomonggolo -Saijem -Mangoenkario -03-10-1950Ja
72109Moin 1037/AF?-ReijnsdorpIV??-??-1910Ja
72110- - d/v Semidikromo 10/VV Darmoli15-10-1942Ja
72111KemisKemis-Kronenburg 140IV??-??-1910Ja
72112Djamian -Rohanie -Rakijem -25-05-1943Ja
72113Lijam 373/AG [Jav]?-Kronenburg 86IV21-05-1906Ja
72114Taroob -Bawon -Ngatemi 401/AG11-09-1944Ja
72115KarmanKarman-Kronenburg 60IV17-04-1910Ja
72116Markie -- Ja
72117TirtawiTirtawiApit`t VertrouwenIV??-??-1907Ja
72118Rasan DipasoeraRatem -Lasmi 498/AF??-??-????Ja
72119Salma 383/AG?-Hecht en SterkIV??-??-1906Ja
72120Doel -- kld/v Kasijem 251/Z Sijem19-09-1945Ja
72121Paidin 250/AE?-Hecht en SterkIV??-??-1910Ja
72122Pawirowontono -- Ja
72123Madrai Madrai-La SungulariteIV??-??-1908Ja
72124Karman -Soemie -Sastoredjo -??-??-????Ja
72125Geran 538/AF?-Hecht en Sterk 76IV??-??-1907Ja
72126Sakromo -Sanim - Ja
72127Saridjan 679/VV679/VV--FrederiksburgIV?-?-1907Ja
72128Soetowikromo -Sarikem -Soerip 1794/VV02-04-1943Ja
72129Wadijan 483/AFWadijan 483/AF-Hecht en Sterk 93IV??-??-1908Ja
72130Djojosentono -Sanem - Ja
72131KatobongsoRagim 226/YYRakimHecht en SterkIV??-??-1908Ja
72132- - Kasinem -PinassiIV10-05-1941Ja
72133SastroprajitnoSoeratman 1288/AFSoeratmanMarienburgIV10-12-1910Ja
72134Sosintono -Sakija -d/v Moor 929/KK Leginah05-12-1943Ja
72135SarminSarmin-SusannasdaalIV03-06-1901Ja
72136Ronodongso -Saminem 406/AA Ja
72137SoeratinSoeratin-BerlijnIV24-09-1903Ja
72138Wagioh 164/EERajem 172/EE Ja
72139KasmoKasmo-Nieuw AmsterdamIV13-03-1904Ja
72140- Sakimah 159/DD Ja
72141Tjokrohatimo 960/AC?-Lust en RustIV??-??-1903Ja
72142- - Ja
72143Bijian?-Nieuw AmsterdamIV02-02-1902Ja
72144- Painah -Ina -03-05-1946Ja
72145SaliminSalimin-Elisabeths HoopIV12-03-1902Ja
72146Paiman 580/ZPainem 572/ZRadjinim -22-08-1942Ja
72147RibatRibat-Rust en WerkIV20-01-1936 [Jav]Ja
72148Kartopawiro 674/CCSarkawi 1352/AE [Jav] Ja
72149KasioKasio-VoorburgIV02-05-1905Ja
72150Panidjo -Wakijem 124/EEDoelahkoerdi 460/AE30-10-1941Ja
72151MasketMasket-BakkieIV10-07-1906 [Jav]Ja
72152Sarmin -Rawen - Ja
72153Karsiman 907/AD?-MarienburgIV28-10-1903Ja
72154Wirodongso -Sariah -Hardjo 1347/AFJa
72155MadretsmaMadretsmaParamaribo Ja
72156Ranoesemito -Sopawiro -d/v Tomokarso 978/DD NgadinemJa
72157KahdriKahdri-Hecht en SterkIV16-11-1903Ja
72158Moestotaroeno 516/CCKamisan 517/CCd/v Rasikem 695/JJ Marme20-04-1928Ja
72159ReboeReboe-MargitaIV??-??-1905Ja
72160- Resosemito -Katibah 1080/DD14-09-1942Ja
72161KamperdijkKamperdijk Paramaribo Ja
72162Modiwerio --BokDikem --BokKartoredjo 1192/VV --PieterszorgIV20-09-1950Ja
72163KliwonKliwon-Magrita 59IV15-07-1903Ja
72164Sarimin 1110/DDDjenem 210/EEMina -06-10-1942Ja
72165SalimSalim-MagritaIV19-07-1902Ja
72166Wongsoardjo 211/AASaminah 212/AAd/v Kasmah 410/KK Maminten15-10-1942Ja
72167Paimin?-Johanna Margaretha 97IV26-10-1903Ja
72168Palong -Satirah 413/CCWolas -09-09-1941Ja
72169MoesmanMoesman-Margrita 252IV17-10-1904Ja
72170Saridjo 225/AAManis 230/AAKaseni Kasadi??-??-????Ja
72171Julius RoesiminJulius Roesimin-Margharetha 10IV02-12-1902Ja
72172- Resiah 250/CCPawirodimedjo 1438/WW05-10-1931Ja
72173SingowironoSingowironoKoeminNieuw AmsterdamIV02-06-1904Ja
72174Singowirono 1289/DDBoro 1290/DDWongsomenggolo Josephine Sarminah25-11-1942Ja
72175Sahan 623/AG?-Lust en RustIV??-??-1905Ja
72176- - Martawia 640/AG??-??-????Ja
72177Toekijo 200/AF?-ZorgvlietIV??-??-1904Ja
72178Kromosemito -Niamir -Roebinem 201/AF21-10-1942Ja
72179Oedayasa 254/AG?-ZorgvlietIV??-??-1908Ja
72180Setromengolo -Sanjep -Soeresemita 277/AG28-11-1945Ja
72181Sawredja 255/AG?-ZorgvlietIV??-??-1905Ja
72182Resodikromo Sijam- Semi 272/AGJa
72183Kartadi 725/AG?-ZorgvlietIV??-??-1901Ja
72184Arsamenawi -- Sainem 735/AG21-04-1944Ja
72185Kartodiwirjo 333/IIKartodiwirjo 333/II-Lust en RustIV??-??-1904Ja
72186- - Kartodiwirjo 75/PP??-??-????Ja
72187Madrakis 725/AFMadrakis--Mon SouciIV?-?-1904Ja
72188Soerodrana -Salem -Sinah 1065/AF16-03-1949Ja
72189Djojowikromo 853/AF?-Mon SouciIV??-??-1901Ja
72190- Kartie -d/v Ramar 1077/UU Jatti??-??-????Ja
72191Jasadi 182/AF?-ZorgvlietIV??-??-1903Ja
72192Dipowirjo GombolSamini -Marsi 183/AF09-11-1946Ja
72193Djowiroeno 412/AD?-BakkieIV??-??-1902Ja
72194Projotarono -- Kromodiwirjo 413/AD28-03-1942Ja
72195Dimin 211/AD?-WederzorgIV??-??-1902Ja
72196Nadikromo -Painah - Ja
72197Djalmo 564/AF?-BelwaardeIV??-??-1904Ja
72198Merto -Poepon -d/v Seen 25/PP Clasina Soemilah09-06-1944Ja
72199Kastamoenawi 1549/AE?-SusannasdaalIV??-??-1903Ja
72200Moerdjobesari -- d/v Sinem 60/FF MinaWeg naar ZeeII30-12-1948Ja
72201AmatAmat 1152/AFKinanBelwaardeIV??-??-1903Ja
72202Parima -Kamot -d/v Moenarta 404/AC Moersinah02-08-1950Ja
72203Wiroredjo 303/AE?-SusannasdaalIV??-??-1903Ja
72204Wongsowikromo -Sanijem -Kasijem 406/WWParamariboI27-10-1947Ja
72205Amatsaleh 844/AD?-AllianceIV??-??-1902Ja
72206Moejomamat -- Ja
72207MartodipoetroDiroDiroConstantiaIV13-11-1903Ja
72208Martodipoetro -Soetarie - Ja
72209Daan 783/AC?-Nieuw AmsterdamIV??-??-1902Ja
72210Wadak -Rasia -d/v Roesman 1508/VV Pairah02-11-1942Ja
72211Wastim 140/AG?-VoorburgIV??-??-1903Ja
72212- - Kasmin 213/TT04-12-1947Ja
72213Setroredjo 610/AE?-VoorburgIV??-??-1905Ja
72214- - Ja
72215Moestadja 648/VI?-JagtlustIV??-??-1904Ja
72216- - Nasinem 649/VI??-??-????Ja
72217Sirtoe259/ADSirtoe--Mon SouciIV?-?-1902Ja
72218Ronodiwierjo -Darmoeie -Sami 1014/ACJa
72219Padi 796/AC?-VoorburgIV??-??-1903Ja
72220Mintawikromo -- Ja
72221Amat 586/ZZ?-SpieringshoekIV??-??-1902Ja
72222Saiban -Jaina - Ja
72223Wapin 833/AF?-JohannesburgIV??-??-1902Ja
72224- - Kartosentono 470/WW22-04-1950Ja
72225Masiran 51/AE?-Elisabeths HoopIV??-??-1903Ja
72226- - Soedar 1144/AD19-07-1948Ja
72227Enoer 382/AG?-VriendsbeleidIV09-05-1901Ja
72228Madasin -- Kadinah 1631/AF05-11-1945Ja
72229Soekotaroeno 312/AE?-VoorburgIV??-??-1905Ja
72230Singodikromo -Goplem -Ireng 325/AE16-02-1949Ja
72231Inen 523/AC?-Lust en RustIV??-??-1901Ja
72232Dailin -Kaila - Ja
72233Partoredjo 639/ZZ?-Marienburg / TjankriangIV??-??-1903Ja
72234- - Ngadia 504/ZZ??-??-????Ja
72235LasiminLasimin-?IV??-??-1905Ja
72236Martopabiro -- Ja
72237Makoen 650/AB?-Nieuw Amsterdam 46 hIV??-??-1901Ja
72238Wirjomoenawi -Tirtowidjojo -Rasmah 907/KK??-??-1944Ja
72239Maridin 827/YY----Margaretha perc 15IV1902Ja
72240Marliah -- Waginah -05-09-1942Ja
72241Goewin 1061/AD?-AllianceIV??-??-1903Ja
72242- - Ja
72243Gareng 352/YY?-AllianceIV??-??-1902Ja
72244Wongsokarjo -Oesret - Ja
72245Ronodiwirijo 507/AD?-BakkieIV??-??-1901Ja
72246Norjowidjojo -Dikem - Ja
72247Kadam 603/AG?-JagtlustIV??-??-1904Ja
72248Sowidjojo -Wagijem -d/v Pawirotaroeno 1973/VV Sarni01-02-1946Ja
72249Samaoen 376/AC?-JagtlustIV??-??-1905Ja
72250Asngat -- Pawirataroeno 1973/VV28-02-1948Ja
72251Ronotiko 350/YY?-AllianceIV11-02-1901Ja
72252Kromostro -Radjem - Ja
72253Moeslimin 331/AB?-TamanredjoIV??-??-1905Ja
72254Kasanpawiro -- Djainah -27-09-1950Ja
72255Bolot 162/AD?-MarienburgIV28-07-1903Ja
72256Dipojoso -Sipa -d/v Sipa 187/W Tinem10-01-1942Ja
72257Souwardi 426/AG?-TamanredjoIV??-??-1904Ja
72258Djojotoerono -- Soerawidjaja -30-08-1950Ja
72259Miran 336/ZZ?-MarienburgIV??-??-1903Ja
72260Rasim -Midah - Ja
72261Asmita 1107/AC?-Nieuw AmsterdamIV13-09-1903Ja
72262Mankasan -- Ja
72263Sama HardiSama 419/APSarmanMarienburgIV??-??-1903Ja
72264Warta -Nasi -Wongsodiwirijo Sarmi11-08-1950Ja
72265Toekiman?-MarienburgIV??-??-1904Ja
72266- Towirjo - Ja
72267 Dipadinaja 1623/AF?Samin`t VertrouwenIV??-??-1902Ja
72268Kariosentino -Katididjah -Resokarijo 1635/AF Toekinem14-12-1949Ja
72269Sipon 51/YY?-`t VertrouwenIV??-??-1904Ja
72270- - Ja
72271Resowikromo 2144/AF?-TamanredjoIV??-??-1902Ja
72272Sabidjojo -- Ja
72273Soeber 50/YY50/YY--Pl. SlootwijkIV1901Ja
72274- Sarnien -Biroe 1054/AF13-11-1942Ja
72275Paimin 952/AF?-MarienburgIV18-08-1902Ja
72276Sadrana -Toejem - Ja
72277Soewandie 201/AB?EndiekMon SouciIV??-??-1902Ja
72278Djajadie -Wie - Ja
72279Makoen 485/AF?-`t VertrouwenIV??-??-1905Ja
72280- - Moenawi 1621/AF??-??-????Ja
72281Bawoek 388/AD [Jav]?-Hecht en SterkIV??-??-1903Ja
72282- - Soedjijem 475/AE01-11-1946Ja
72283Saman 616/AF?-FrederiksburgIV??-??-1905Ja
72284- - Manapi 675/AF??-??-????Ja
72285Kempling 108/AF?-Hecht en SterkIV??-??-1905Ja
72286- - d/v Oerip 719/VV Minah05-11-1948Ja
72287Toemiran 60/YY?-`t VertrouwenIV??-??-1904Ja
72288Sokiran -Bonira - Ja
72289Warta 1413/AC?-MarienburgIV??-??-1905Ja
72290Asnawi -Soeti - Ja
72291Pawiridjo 1338/YY?-Nieuw AmsterdamIV??-??-1904Ja
72292Kerotoliksono -- Tawiridjo 1339/YY??-??-????Ja
72293Kartawi 373/AD?-ZorgvlietIV??-??-1901Ja
72294Nabangsa KadamRasi -Amatmoeslim 1013/AD14-12-1947Ja
72295Sadiwirja 724/AG?-ZorgvlietIV??-??-1901Ja
72296Djajaprana -Kartadipa - Ja
72297Kartam 507/AF?-de MaasstroomIV??-??-1902Ja
72298Mingoen -- Ja
72299Siman 1929/AF?-BakkieIV??-??-1905Ja
72300Diman -Rabinah - Ja
72301Senoe 494/AD?-BakkieIV??-??-1903Ja
72302Sodipoh -- Ja
72303Atmo?-ConstantiaIV??-??-1905Ja
72304- - Ja
72305Rabil 616/AB [Jav]?-VoorburgIV??-??-1901Ja
72306- - Ja
72307Djamdjoeri 521/AB?-VoorburgIV??-??-1902Ja
72308- Moet -Sadinem 543/JJ24-11-1942Ja
72309Kasam 1289/AF?-MarienburgIV??-??-1902Ja
72310Mertasari -Karke 1289/AFNasem 366/AD19-08-1950Ja
72311Pasijo 2158/AF?-MarienburgIV??-??-1902Ja
72312Pawiroredjo -Darina - Ja
72313Djajadi 726/AF?-SlootwijkIV??-??-1904Ja
72314- Taratdjum -Kartadja 779/AC06-12-1948Ja
72315SoeratminSoeratmin-SlootwijkIV??-??-1904Ja
72316- Daria - Ja
72317Partomo 368/VI?DjakimanVisserszorgIV??-??-1903Ja
72318Sarimin -Sadinah -Wagijem 396/VI??-??-????Ja
72319Marjakoen 322/AB?-MarienburgIV16-09-1905Ja
72320Mankoesentono -- d/v Paikem 968/JJ Waginah22-11-1939Ja
72321Wirjomedjo 1629/AE?SadamMarienburgIV??-??-1902Ja
72322Ketowetjono -- Doelsalam 1455/AE Satijah13-03-1940Ja
72323Mentopawiro 739/VI?JadiCleviaIV??-??-1901Ja
72324Mentostiko -- Sanijem 740/VIJa
72325Gijar 470/MMGijar 470/MM-TamanredjoIV??-??-1902Ja
72326Setrowidjojo -Ngarisa -Saminem 792/TT??-??-????Ja
72327Paing 657/AE?-WederzorgIV??-??-1901Ja
72328- - Ja
72329Mangoenkarijo 238/VI?-WederzorgIV??-??-1903Ja
72330- Karisostiko - Ja
72331Sarimin 1522/AC?-KatwijkIV??-??-1903Ja
72332Sojoedoh -Toekinem - Ja
72333Amhadenoes 433/HJ?-WederzorgIV??-??-1904Ja
72334- - Waslam 36/VV??-??-????Ja
72335Kromotaroeno 219/VI?-WederzorgIV??-??-1901Ja
72336- Kromokario - Ja
72337Bakri 1079/AF ?-MariendburgIV28-08-1904Ja
72338Bokarijo -Toegijem - Ja
72339Ngadijo 761/YY-SanrawiMarienburgIV25-02-1901Ja
72340Sanrawi -- Noredfjo 1670/YY23-07-1944Ja
72341Badjing 876/AE?-?IV??-??-1905Ja
72342Sonogario -Sarijem - Ja
72343Gijo 160/AF?-BelwaardeIV??-??-1905Ja
72344Kromostiko -- Sakina 166/AF01-12-1941Ja
72345Mahroep 255/AC?-Lust en RustIV??-??-1905Ja
72346Hapie -- Absah 1410/AC13-05-1950Ja
72347Slamet 273/AF?-VoorburgIV??-??-1905Ja
72348- - Ja
72349Amatroejani 1538/AE?-VoorburgIV??-??-1902Ja
72350- - Tirtawikromo 1539/AE18-01-1946Ja
72351Akri 288/AB?-Rust en WerkIV??-??-1902Ja
72352- - Nji Ilah 406/ACJa
72353Kartomamad 1551/AE?-Lust en WerkIV??-??-1903Ja
72354- - Partoredjo 1525/AE21-02-1943Ja
72355Moeradji 994/AD?-ZorgvlietIV??-??-1903Ja
72356Mentadrana -- Ronowirjo 991/ADJa
72357Soenkono 391/AD?-ZorgvlietIV??-??-1903Ja
72358Ronoinangoen -- Ja
72359Dollahsajoetie 428/VI?-VisserszorgIV??-??-1902Ja
72360- - Kemi -24-01-1947Ja
72361Tirtosemito 186/AF?-VisserszorgIV??-??-1902Ja
72362Kraleksono -Sanis -Tidjoh 404/VI Kasim19-08-1948Ja
72363Kastanom 760/AG?-ZorgvlietIV??-??-1905Ja
72364Tirtawetjana -Nanis -d/v Nji Saiah 1202/YY Sisah05-11-1949Ja
72365Daim 579/AF?-ZorgvlietIV??-??-1903Ja
72366Jani -Warni - Ja
72367Madasri 349/AG?-PieterzorgIV??-??-1905Ja
72368Sidjan -Timah -Soemijem 91/TT 24-02-1947Ja
72369Paidjan 62/YY?-PieterzorgIV??-??-1903Ja
72370Ngaimoen -Samirah -Sawijo 396/AF05-02-1949Ja
72371Soekarma 1709/YY?-Rust en WerkIV??-??-1905Ja
72372Inta -Tidet -Ngadijem 1006/AE01-01-1944Ja
72373Sadam 659/AE?-Mon TresorIV??-??-1905Ja
72374Asawitana -Karsowitanom -d/v Soemosentono 1942/VV Sadinem12-04-1943Ja
72375Wongsodikromo 495/AB?-Mon TresorIV??-??-1901Ja
72376- - Sanidjem 631/WW22-08-1950Ja
72377Kasan Witana 178/AF178/AF--Mon TresorIV1903Ja
72378Kassansomita -Sarinim -Ronohardjo -20-08-1948Ja
72379Ranawikarta 1264/AF?-TamanredjoIV??-??-1905Ja
72380Ranasentika -- Resonidjojo 1349/AF28-03-1947Ja
72381Madirsan 564/AE?-Rust en WerkIV??-??-1901Ja
72382- - Ja
72383Dargi 569/AF?-VossenburgIV??-??-1901Ja
72384- Gindje - Ja
72385Moehasim 740/AC?-Rust en WerkIV??-??-1902Ja
72386Bohin -Asnah - Ja
72387Soelimin 1626/AF?-de MaasstroomIV??-??-1902Ja
72388Irodikromo -Sakijem -Moenirah 1349/AE11-12-1943Ja
72389Wiratma 1360/YY?-de MaasstroomIV??-??-1905Ja
72390Karta -Enas -Darsini Juliana17-07-1950Ja
72391Saeroen 2230/AF?-Tamanredjo GIV??-??-1902Ja
72392Tanilesono -Tanilesono TombloMirah 2305/AF18-02-1943Ja
72393Amadmoestar 458/AG?-TamanredjoIV??-??-1904Ja
72394Sincodiwongso -Sakem -Riboet -05-03-1950Ja
72395Madasam 1075/AF?-SusannasdaalIV??-??-1903Ja
72396Mattahir -- Somowikarto 1432/AE14-01-1950Ja
72397Miastro 923/AE?-TamanredjoIV??-??-1903Ja
72398Ngodiwirjo -Ramina -Welas 1649/AE11-10-1950Ja
72399Tjasmo 797/AD?-TamanredjoIV??-??-1902Ja
72400Patjo -Mona -Sakilah 946/AD25-08-1942Ja
72401Tarwin 961/AC?-TamanredjoIV??-??-1901Ja
72402Moedjokarijo -- Barijem 962/AC25-12-1950Ja
72403Dawam 778/AD?-TamanredjoIV??-??-1901Ja
72404Ronopawiro -- Roesmini -24-08-1950Ja
72405Oemerah 852/AD?-Tamanredjo DIV??-??-1901Ja
72406Warlan -Sambrah -Salamah 953/AD07-11-1948Ja
72407Samidin 315/AD?-Tamanredjo GIV??-??-1901Ja
72408Mardjani 17/PPMartodiwirjo -Samidin 315/AD18-09-1946Ja
72409Sudarmam 211/AE?-TamanredjoIV??-??-1904Ja
72410- - Sudarman -11-06-1942Ja
72411GMadkanan 451/AG?-TamanredjoIV??-??-1903Ja
72412Setrodiwirjo -Sireng -Nji Itjik -05-03-1947Ja
72413Sanwikardja 1453/AC?-TamanredjoIV??-??-1901Ja
72414Setrodikara -Sani - Ja
72415Doelkahir 369/YY?-Nieuw MeerzorgIV??-??-1904Ja
72416- - Ja
72417Sisal 448/AG?-Bakkie 144IV??-??-1905Ja
72418- - d/v Toemidjah 2601/WW Julia Wakirah22-10-1950Ja
72419Sodikromo 50/VVSodikromo 50/VV-ReijnsdorpIV??-??-1905Ja
72420Martodikrommo -- Ja
72421Djemali 495/AD?-ReijnsdorpIV??-??-1902Ja
72422Wonotarono -Lasijem - Ja
72423Samiran 422/YY?-ReijnsdorpIV??-??-1904Ja
72424Toenokarso -Paidjah - Ja
72425Sardjo 1004/AF?-Nieuw MeerzorgIV??-??-1905Ja
72426Kasantait -Painem - Ja
72427Kartawirana 758/AG?-Rust en WerkIV??-??-1904Ja
72428Abdoelrahim -- d/v Dilar 940/JJ Soetinah??-??-????Ja
72429MoekrieMoekrie-Nieuw ZorgIV??-??-1901Ja
72430- - Ja
72431Asmo 1090/VVAsmo 1090/VV-Nieuw ZorgIV??-??-1902Ja
72432- - Nji Kasih 217/AC18-12-1942Ja
72433Ronokarijo 775/VI?-CleviaIV??-??-1901Ja
72434Wongsokarijo -- Ja
72435Sakim 668/AG?-JagtlustIV??-??-1903Ja
72436- Roewi -Amadardja -08-11-1949Ja
72437Alisentono 280/ABAlisentono 280/AB-Lust en RustIV??-??-1903Ja
72438- - Marlijah 272/AA22-11-1949Ja
72439Idris 875/YY?-MarienburgIV??-??-1901Ja
72440- - Ja
72441Samidjan 3321/WWSamidjan 3321/WW-MarienburgIV??-??-1904Ja
72442Rodrono -Satinah -Martodikromo 3308/WW18-06-1946Ja
72443Koenta 1190/AF?-MarienburgIV??-??-1903Ja
72444- - Ridjem 1191/AF06-04-1948Ja
72445Sanirsad 1247/AF?-MarienburgIV??-??-1905Ja
72446Amatrasid -- Toekinem 334/AB26-11-1944Ja
72447Kertamenawi 483/AD?-SlootwijkIV??-??-1903Ja
72448- - Djeminem 1206/AE 23-01-1942Ja
72449Tawidjaja 202/AE?-Lust en RustIV??-??-1901Ja
72450- - Ja
72451Saimin (510?/AF?-Lust en RustIV??-??-1904Ja
72452- Saira - Ja
72453Nisar 437/AE?-Lust en RustIV??-??-1904Ja
72454- - Tjawidjaja 754/AG??-??-????Ja
72455Samsouri 392/AE?-MarienburgIV??-??-1901Ja
72456- - Sijam -Ja
72457Soekijat 796/AE?-TamanredjoIV??-??-1901Ja
72458- Soedi - Ja
72459Sadijo 650/AE?-Hecht en Sterk 13IV??-??-1904Ja
72460Kromopawiro -- Ipah 579/KK15-02-1949Ja
72461Ngalimin 131/EENgalimin 131/EE-Hecht en SterkIV??-??-1902Ja
72462Wirokromo -Redjeb - Ja
72463Soemoredjo 300/AF?-Hecht en SterkIV??-??-1901Ja
72464- - Soerip 712/VV03-01-1941Ja
72465Toegijoh 773/YY?-Hecht en Sterk 44IV??-??-1905Ja
72466Kartokromo Kartokromo 1533/AE Sonem29-12-1947Ja
72467Santama 144/AC?-La SungulariteIV??-??-1901Ja
72468Santono -Wajem - Ja
72469DjikoDjiko-FredriksburgIV??-??-1903Ja
72470Songgolo -- Ja
72471Madsai 486/YY?-MarienburgIV??-??-1901Ja
72472Mohamedsoehoed -Hardjirokaja - Ja
72473Soetodikromo 1590/YY?-Nieuw AmsterdamIV??-??-1902Ja
72474- - Ja
72475Irosemito 1055/AD?-BruinendaalIV??-??-1905Ja
72476Ronosmieto -Radjia -Ngadijem 462/YY??-??-????Ja
72477NowikramaNowikrama-Nieuw MeerzorgIV??-??-1902Ja
72478- - Ja
72479Madmarsan 252/AG?-TamanredjoIV??-??-1903Ja
72480Salijksana -Moentoek -Sanwirjo 270/AC22-11-1942Ja
72481Atmowijono 584/VI?-CleviaIV??-??-1902Ja
72482Atmo -- Ja
72483Kijar?-BelwaardeIV??-??-1902Ja
72484Kardjo -Djajem - Ja
72485Oendi 571/AF?-De Nieuwe GrondIV??-??-1901Ja
72486Isam -Engkoet -Madaris -Ja
72487TimanTiman-De Nieuwe GrondIV??-??-1901Ja
72488Seka -Dairah - Ja
72489Ratimpen 178/YYRatimpen 178/YY-Johanna MargarethaIV??-??-1902Ja
72490Karsinih -Karsinem - Ja
72491Moenadi 739/AE?-JagtlustIV??-??-1903Ja
72492- - d/v Minatoon 763/TT Kasmi17-01-1949Ja
72493Rasmita 1923/AF?-TamanredjoIV??-??-1905Ja
72494- - Doelahkeri 1677/AE??-??-????Ja
72495Amat 1516/AC?-Tamanredjo 78IV??-??-1905Ja
72496Ingoen -Nji Ijoen -Eroem 1472/AC20-08-1950Ja
72497Darham 885/AB?-Tamanredjo 91IV??-??-1902Ja
72498- Goedji -d/v Katijem 952/AD Oesih11-11-1949Ja
72499Sarja 934/AF?-VriendsbeleidIV??-??-1901Ja
72500- - Sanlijas -Ja
72501Bakroen 176/VVBakroen 176/VV-VriendsbeleidIV??-??-1905Ja
72502- - Moerie 310/PPJa
72503DiwoetDiwoet-SpierenshoekIV??-??-1905Ja
72504- - Nojodikromo -Ja
72505SaliminSaliminArmandLeliendaal 1IV15-11-1913Ja
72506- Salamah 748/KKSairah Sainih12-04-1938Ja
72507KartoredjoKartoredjoEddy RoekiminMarienburgIV05-03-1914Ja
72508- Wakinah 594/JJNji Itji 75/AD07-03-1942Ja
72509NasiroNasiro-Bruinendaal 5IV19-04-1914Ja
72510Jamin 581/JJSoenikem 585/JJd/v Ngadjirah 163/WW Marinem11-09-1950Ja
72511SoejotSoejot-PotriboIV??-??-1912Ja
72512- Soeminah - Ja
72513SaliminSalimin-Zoelen 47 b/dIV12-07-1913 [Jav]Ja
72514Klimin -Salija - Ja
72515SoemiahSoemiah-SpierenshoekIV??-??-1912Ja
72516Soemo -Karminah -Toeginah -??-??-????Ja
72517Bingah?SoetitjohFrederiksdorpIV29-08-1914Ja
72518Toekimin -Bingat 456/FFMethilda Soekinem12-04-1941Ja
72519Sido 229/LLSido 229/LL-Margrita 86IV30-05-1912Ja
72520Sido 229/LLTopawiro 240/LLd/v Karijodinomo 1408/YY Wagilah09-12-1945Ja
72521SakatSakat-Elisabeths HoopIV04-06-1912Ja
72522- Samijem 47/EE d/v Painem 572/Z Saridjem??-??-1944Ja
72523SalimSalim-PieterszorgIV08-09-1914Ja
72524- Nangsosentono -d/v Dikem 6/Z Marie10-08-1941Ja
72525SailanSailan-WelgelegenIV23-10-1911Ja
72526- Kedah -Ressosoewito -01-03-1946Ja
72527ToemiranToemiran-Zoelen 111 a/bIV??-??-1914Ja
72528Kasanmosnie 116/QQ- d/v Jadi 2270WW Ponisah 09-08-1950Ja
72529KarsimenKarsimen-WelgelegenIV17-11-1914Ja
72530Nojoderono -Kartopawiro 851/JJ Ja
72531NgatiminNgatimin-Zoelen 111 c/dIV20-07-1913Ja
72532Kartoidjojo -Sida 375/OOKaridjem 1609/YYJa
72533SadiSardi-MarienburgIV18-02-1915Ja
72534Sarpan -Marni 154/PPd/v Djojopawiro 656/AF Katidjah22-09-1945Ja
72535SamingoenSamingoen-MarienburgIV05-11-1913Ja
72536- Roebijem 878/JJd/v Marginah 393/OO MarsinieJa
72537KemisKemis-MarienburgIV29-12-1915Ja
72538Projodikromo -Roesminah 112/00d/v Goenoeng 536/YY DarmiMarienburgIV15-11-1946Ja
72539WakidinWakidin-MarienburgIV19-07-1912Ja
72540Wirotikonwi 135/QQ Moor 929/KKd/v Saminah 495/AA SemiJa
72541ToegimanToegiman-WelgelegenIV20-05-1911Ja
72542Saiman -Soerodikromo 859/JJKasim 1929/WW15-06-1949Ja
72543KusnoKusno-PieterszorgIV02-11-1915Ja
72544Seno -Gijem 180/JJ Ja
72545ToekijoToekijo-Margretha IV05-07-1912 [Jav]Ja
72546Ranoesemito 823/DDSopawiro 830/DDRoebinem Elisabeh02-05-1945Ja
72547KlewonKlewon-Lust en RustIV18-09-1911Ja
72548Soemidjo -Madinem 265/IId/v Dijem 378/LL Moesijem??-??-????Ja
72549SaimSaim-OrlianekreekIV??-??-1914Ja
72550Soher -Poniem -Mina -Ja
72551KasranKasran-VisserszorgIV07-05-1911Ja
72552- - Ja
72553MarminMarmin-ConstantiaIV04-09-1911Ja
72554- Painten 502/KKSoeminem 127/WW08-10-1950Ja
72555SamioonSamioon-Mon TresorIV07-03-1914Ja
72556Hongodikromo 446/JJ [Jav]Siem 162/KKd/v Kertawirja 999/UU Roentah15-03-1942Ja
72557PaidjoPaidjo-MarienburgIV??-??-1914Ja
72558Boenkik -Atrosi - Ja
72559MiskanMiskan-BruinendaalIV20-12-1914Ja
72560Sedjosoetomo -Sainem 347/PP Ja
72561SenanSenan-Johanna Margaretha 88IV26-10-1914Ja
72562Alimoestar 118/QQAlimoestar 119/QQWaginem Jet30-10-1942Ja
72563PaidiPaidi-AllianceIV??-??-1911Ja
72564Peodjo -Moenirah 112/KKd/v Tampi 214/OO Karsinah10-10-1950Ja
72565SamingoenSamingoen-TamanredjoIV24-07-1913Ja
72566- Saminem 22/LL Ja
72567ToegiToegi-Rust en WerkIV14-08-1914Ja
72568Kromosemito --Bok Soemirah --Sarkawi RantiahRust en WerkIV--Ja
72569PonidjanPonidjan-Mon SouciIV04-04-1913Ja
72570Amatdjais -Sanem 853/KKd/v Tinah 1137/UU Toeminah20-05-1949Ja
72571ToeminToemin-De Nieuwe GrondIV13-06-1913Ja
72572Wongsotaroeno -Samila -Ngadimin -??-??-????Ja
72573RonosetikoRonosetiko-VisserszorgIV24-02-1911Ja
72574Ngadiman -Paikem -Abdoelhamid Misah24-01-1940Ja
72575PaimonPaimon-VoorburgIV23-01-1915Ja
72576- Saminem 186/PPd/v Kasimi 203/PP Wilhelmina Tamben19-09-1946Ja
72577SarimanSariman-AllianceIV15-09-1912Ja
72578Kasmin -Saripah 83/LL Ja
72579KaboelKaboel-Lust en RustIV21-12-1913Ja
72580- Asti 386/MMWierjosentono 250/AG??-??-????Ja
72581BiniBini-WelgelegenIV04-11-1913Ja
72582- Binah 505/JJd/v Wongsodikromo 3449/WW Welas30-11-1945Ja
72583Sarimin Sarimin -Lust en RustIV05-07-1915Ja
72584- Sari 141/KK Ja
72585NgatidjoNgatidjo-Visserszorg 100IV07-06-1914Ja
72586Kasiman -Rinah 238/OOd/v Ginah 333/LL Saidah22-11-1942Ja
72587KasmaniKasmani-WelgelegenIV05-04-1915Ja
72588Kales -Sinem 147/JJd/v Bingoen 1121/JJ Partinem19-09-1950Ja
72589SandrimanSandrimanRoeganiNieuw AmsterdamIV19-05-1911Ja
72590- - Notosoewandi Toekinem28-11-1940Ja
72591KartoredjoKartoredjo-GuadeloupeIV1915Ja
72592- Kartoredjo 2097/VVMoetila Nora28-05-1949Ja
72593WirodikromoWirodikromoLossoRijmberg 35IV26-01-1915Ja
72594Wirodikromo -Kasira 909/KK Ja
72595NgateminNgatemin-KronenburgIV21-04-1915Ja
72596Dhako -Matsidi -Soerip -23-06-1945Ja
72597NgadiranNgadiran-Rust en WerkIV??-??-1913Ja
72598- Soemarni 759/JJd/v Saiman 301/AB Anna Toemirah18-12-1943Ja
72599RaisRais-AllianceIV05-09-1912Ja
72600Sakriman -Parijem 146/CCd/v Martodiwirja 459/AE Soetinem??-??-????Ja
72601PartiParti-Bakkie 95IV06-09-1911Ja
72602Saban -Parti 986/JJWirjodikromo -??-??-????Ja
72603PanggihPanggih-WederzorgIV19-06-1912Ja
72604- Pasidah 365/JJd/v Katinah 2274/WW Ngadinah21-09-1949Ja
72605SaiminSaimin-WederzorgIV10-01-1915Ja
72606Ngaidin -Saminah -Sanijem FlorijJa
72607SoekidjoSoekidjo-Magrita 104IV18-01-1913Ja
72608Dikaan -Katinah -Toekinem -??-??-1941Ja
72609AmansjoerAmansjoer-AllianceIV05-01-1911Ja
72610- Aminah 388/LLd/v Todikromo 981/AD Oerip??-??-????Ja
72611TroenoTroeno-Mon TresorIV15-08-1914Ja
72612Wirodikromo -Soepijah 684/KK Ja
72613KliwonKliwon-MarienburgIV30-07-1913Ja
72614Tjokrodikromo -Hardjotanie 435/OOKanijem -??-??-????Ja
72615AmatmeklasAmatmeklasLegiminVoorburgIV05-01-1911Ja
72616Redjowidjojo -- Saridjem -??-??-????Ja
72617KirmanKirman-WederzorgIV??-??-1912Ja
72618- - Karteredja 288/AFJa
72619Mingan 1695/AF?-Nijd en SpijtIV07-10-1912Ja
72620Radjostieko -- Napsijah 310/ZZ30-09-1940Ja
72621Parman 2193/AF?-Zoelen 44 dIV??-??-1912Ja
72622- - Ja
72623Sampoen 224/AF?-SusannasdaalIV??-??-1913Ja
72624Kasiran -Gimah - Ja
72625Kampret 475/AF?-Mon SouciIV??-??-1911Ja
72626- - Matwintana 895/AF24-11-1944Ja
72627Kamari 783/AG?-JagtlustIV??-??-1913Ja
72628Oesoep -Karr -Singodrono 996/UU Raman21-07-1950Ja
72629Karto?-BeninenburgIV??-??-1913Ja
72630Nawisem -Siti -Wartem -25-07-1948Ja
72631Rakimin 478/AF?-Mon SouciIV??-??-1912Ja
72632- - Sarijah 392/AGJa
72633Sarijo 767/AE?-AllianceIV??-??-1911Ja
72634Kartosentono -Sadinem -Karnia DjajaJa
72635Boimin 2060/AF?-SusannasdaalIV??-??-1912Ja
72636Kromosentono -Ngadijem - Ja
72637Moehi 864/AC?-OrlianekreekIV??-??-1912Ja
72638Respan -Idjah -d/v Saminah Toekijem18-02-1949Ja
72639Sawijo 284/AE?-WelgelegenIV??-??-1911Ja
72640Karsodikromo -Saminem -Marsikem 479/OO03-08-1945Ja
72641Misirin 2049/AF?-VoorburgIV??-??-1912Ja
72642Mangoon -Salama - Ja
72643Ngatidjo 604/AG?-JagtlustIV??-??-1912Ja
72644Katidjo -Kreontani -Kromomito 117/AF30-09-1949Ja
72645Soekim 427/AE?-BakkieIV??-??-1911Ja
72646- - Ja
72647SatimanSatiman-SpierenshoekIV??-??-1915Ja
72648- - Minah -Ja
72649Lehar 1306/AE?-VriendsbeleidIV??-??-1912Ja
72650Martopawiro -- Ngatini 1293/AE??-??-????Ja
72651Tarzan 1753/AF?-AllianceIV??-??-1912Ja
72652Kartowidjojo -- Ja
72653Siran 637/AG?-?IV??-??-1914Ja
72654Kromotroeno -Sikem - Ja
72655Moesman?-MarienburgIV??-??-1913Ja
72656Amatsaleh -- Silas 795/AE08-01-1942Ja
72657Kesah?-Marienburg 1 4/5IV??-??-1911Ja
72658Sodrono -Ponirah -Toekinem -??-??-1949Ja
72659Madjah 2234/AF?-de MaasstroomIV11-11-1912Ja
72660Sontodikromo -Saripah -Sani 276/AE22-04-1950Ja
72661Sadijo 907/VI?-Nieuw AmsterdamIV??-??-1915Ja
72662Amatoekidjang -Radijem -Ngadijem -22-12-1941Ja
72663Kasni 1712/AF?-OrlianekreekIV??-??-1912Ja
72664Singodiwongso -Maridah -Wadi -Ja
72665Simin 995/AD?-Orlianekreek - MonpleeIV??-??-1912Ja
72666- - d/v Wardi 719/WW SoepartiJa
72667Seboel?-VisserszorgIV??-??-1912Ja
72668Kartowirijo 271/UU SakatSoerokarso 241/UU Sanem Ja
72669Katam 1546/AE?-Lust en RustIV??-??-1911Ja
72670Dipawidjajak -- Ngalihardjo 1465/AE12-11-1946Ja
72671Soeradie 1847/AF?-JagtlustIV??-??-1912Ja
72672Salikoen -Katima -Amatsarbini Marijem09-07-1950Ja
72673Masoem?-Mon SouciIV??-??-1912Ja
72674- - Sikem 186/AG16-11-1941Ja
72675Idi 542/AF?-Mon SouciIV??-??-1912Ja
72676Djojosemito -Bopetemi - Ja
72677Ngaloewi 1661/AF?-`t VertrouwenIV??-??-1912Ja
72678- - Ja
72679Soekarno 620/AF?-Nieuw AmsterdamIV??-??-1912Ja
72680Soerodimidjo -- d/v Troenokromo Kasiran18-12-1942Ja
72681Salekan 1925/AF?-TamanredjoIV??-??-1912Ja
72682Maderdjo -Samirah -d/v Ngadijem 1322/AF Sanijem14-09-1946Ja
72683Samidi 1958/AF?-TamanredjoIV??-??-1912Ja
72684Kasandimedio -Toekijem -Sampan 716/ADJa
72685Sisal 1558/AE?-Tamanredjo HIV??-??-1911Ja
72686Karsowidjojo -- d/v Najadipa 875/AC Paikem15-11-1945Ja
72687Kasemin 785/AE?-Tamanredjo GIV??-??-1911Ja
72688- - Mijoen 2184/WWJa
72689Saimin 1020/AF?-Tamanredjo DIV??-??-1912Ja
72690- - d/v Saridjah 62/KK LeginahJa
72691Painem 224/AF?-Nieuw AmsterdamIV??-??-1911Ja
72692- - Ja
72693Amatmarkodjin?-VoorburgIV??-??-1912Ja
72694Singordjo -Sami -Tajima -??-??-????Ja
72695Latip 1984/AF?-WeltevredenIV??-??-1912Ja
72696Rasimon -Sarmina -d/v Kromosemito 135/WW Ngadinem10-03-1944Ja
72697Lingso 2231/AF?-BelwaardeIV??-??-1912Ja
72698Sorokarto -Samia - Ja
72699Kasiman 797/AG?-AllianceIV??-??-1912Ja
72700Karsadikromo KoesmienKarsadikromo Karsikoro Ja
72701Toegiman 1738/AF?-AllianceIV??-??-1911Ja
72702Soetowijo -Ngatijim -Irenteko 981/WW??-??-????Ja
72703Moehamadidris 515/AG?-ConstantiaIV??-??-1911Ja
72704Mahamadasoeki -- Tasanom 519/AG??-??-????Ja
72705Makoem 1476/YY?-VoorburgIV??-??-1915Ja
72706Martowidjojo -Toeginem 1475/YYMadhapi Louise Panijah03-01-1946Ja
72707Mat 965/AF?-VoorburgIV??-??-1912Ja
72708Somoleksono -- Sarinah 277/AF23-12-1892Ja
72709Maskat 444/AF?-VoorburgIV??-??-1913Ja
72710- - Ja
72711Kasiman 1662/AF?-FrederiksburgIV??-??-1911Ja
72712Poidjojo -Ginem - Ja
72713Ata 942/YY?-TamanredjoIV26-08-1914Ja
72714Djajadi -Djasirah -Ponidjem -08-06-1949Ja
72715Toekimin 1225/AF?-TamanredjoIV??-??-1911Ja
72716Soetodikromo -Ngadijem -d/v Ngadinah 516/LL Marsinah10-09-1949Ja
72717Soetadji 332/AG?-TamanredjoIV??-??-1911Ja
72718Karojoso -Sainem - Ja
72719Marmin 301/AG----WederzorgIV1912Ja
72720- Mangoensediro -Toeminem 2741/AF05-09-1950Ja
72721Kedran 1612/AF?-VriendsbeleidIV??-??-1913Ja
72722Kastoon -Kamsia -d/v Toeminah 149/AC MorsinaJa
72723Ismail 1740/AF?-MarienburgIV07-10-1912Ja
72724Sadin -Kasidjah - Ja
72725Paimin 1764/AF?-de MaasstroomIV??-??-1911Ja
72726Kelidin -Djoemanten -d/v Irah 930/UU Sijam24-07-1950Ja
72727Waridi 262/AF?-WederzorgIV??-??-1912Ja
72728- Soediem -d/v Goenoedimedjo 632/VV Kaminten11-01-1942Ja
72729Kartoredjo 1536/AC?-MarienburgIV??-??-1911Ja
72730Kromoredjo -Kasiman -Iti -??-??-????Ja
72731Tjasijan 1776/AF?-MarienburgIV??-??-1913Ja
72732Sarban -Kijah -Kartopawiro 185/AD Moedji01-01-1949Ja
72733Wagimoh 2155/AF?-MarienburgIV??-??-1912Ja
72734Paiam -Karinten -Wagijah 341/UU17-08-1950Ja
72735Moehamadkoesnan 1682/AF?-de MaasstroomIV??-??-1912Ja
72736Kromodiwirjo -Seto - Ja
72737Soedjah 605/AG?-Rust en WerkIV??-??-1912Ja
72738- - Martasentana 54/AG??-??-????Ja
72739Ponidjem 1634/AF?-de MaasstroomIV??-??-1911Ja
72740Mertomeggolo -- Marmi 500/AF18-07-1950Ja
72741Sartin 1277/AF?-TamanredjoIV??-??-1912Ja
72742Mohamadnoer -Soerti -Sadinem 1193/AF21-11-1949Ja
72743Djaidin 1559/AE?-Tamanredjo GIV??-??-1911Ja
72744- - Ja
72745Toegiman 600/AG?-Rust en WerkIV??-??-1912Ja
72746- - Pokarso Painem17-04-1950Ja
72747Kantam 1194/AF?-TamanredjoIV??-??-1912Ja
72748Kartono -- Ja
72749Sariman 614/AF?-TamanredjoIV??-??-1911Ja
72750- - Kasandikromo 651/AF09-12-1944Ja
72751Kartijoatmo 262/AG?-TamanredjoIV??-??-1912Ja
72752Kartodikromo -Kadjem -Soerip 276/AG30-08-1950Ja
72753Bedjo 2059/AF?-BelwaardeIV??-??-1912Ja
72754Tjokario -- Ja
72755Kidjo 702/AG?MoentariVoorburgIV??-??-1912Ja
72756- - Ja
72757Ahmad 1692/AF?-Nieuw AmsterdamIV??-??-1911Ja
72758Ahmadmow -Marsiti -Moerjati -??-??-????Ja
72759Sadi 1000/AF?-?IV??-??-1912Ja
72760Sadikromo -Poendel - Ja
72761Kasamwinagoen?PaimanBelwaardeIV??-??-1911Ja
72762- Todikromo -Ngadinen -??-??-????Ja
72763Paidi 688/WWPaidi 688/WW-Marienburg 56 aIV??-??-1912Ja
72764Martodikromo -Wongsodikromo 688/WWSatip 3225/WW15-10-1938Ja
72765Toekiran 1581/AF?-Elisabeths HoopIV??-??-1912Ja
72766- - Kiatoen 919/AF15-08-1948Ja
72767Kalil?-Elisabeths HoopIV??-??-1912Ja
72768- - Ja
72769Djamir 356/AF?-PietersburgIV??-??-1911Ja
72770Warsosemito -- Marijah 1572/AF05-09-1943Ja
72771Diroen 1576/AF?-Elisabeths HoopIV??-??-1912Ja
72772- - Sotirta 573/AB06-09-1950Ja
72773Diman 1308/AE?-Elisabeths HoopIV??-??-1911Ja
72774- - Parisah -16-04-1945Ja
72775Pono 302/AG?-KatwijkIV??-??-1913Ja
72776- Djemina -Wirodjodikromo 3236/WW25-08-1950Ja
72777Soewandi 1078/VVSoewandi 1078/VV-WelgelegenIV??-??-1911Ja
72778Toedikromo -Karsoidjojo - Ja
72779Djamiran 258/AF?-WelgelegenIV??-??-1911Ja
72780- - Watinah -09-03-1945Ja
72781Wahap 1881/AF?-RustveldIV??-??-1915Ja
72782- - Ja
72783Soepar 1/AG?-VossenburgIV??-??-1914Ja
72784- Imansoepari -Sarienah 102/AE??-??-????Ja
72785Slamet 1722/WWSlamet 1722/WW-La JalusieIV08-01-1915Ja
72786- - Bairah 1795/AF??-??-????Ja
72787Soediman 356/AE?-VossenburgIV??-??-1911Ja
72788- Pademo -Sireng 1275/AC18-01-1942Ja
72789Sakidjo 1991/AF?-Nijd en SpijtIV07-10-1911Ja
72790Tanimedjo -Saikem - Ja
72791Gunar 239/AF?-KatwijkIV??-??-1914Ja
72792- - Sadinah 1024/UU15-09-1944Ja
72793Saridjo 391/AF?-Mon TresorIV??-??-1912Ja
72794- - Ja
72795SariminSarimin-SpieringshoekIV??-??-1913Ja
72796- - Makijem -Ja
72797Madarsa 1995/AF?-VriendsbeleidIV??-??-1911Ja
72798- - Sinjep 330/AF03-01-1949Ja
72799Sardjoe 282/AG?-WederzorgIV??-??-1911Ja
72800Djasman -Soemijem -Wirjowitana -23-10-1949Ja
72801Moesa 91/YY [Jav]Moesa 91/YY-MarienburgIV28-09-1912Ja
72802Moekamad MoeksimSanikem -Minem 508/LL28-06-1947Ja
72803Madsari 1251/YY?-MarienburgIV??-??-1911Ja
72804Dielmohamed -Printen - Ja
72805Nasan 378/AG?-JagtlustIV??-??-1911Ja
72806Nasan -Saminem - Ja
72807Tarmidi 194/AF194/AF--WelgelegenIV1912Ja
72808- - Ja
72809Wiratma 33/AB?-Rust en WerkIV??-??-1914Ja
72810- - Almaremik 630/AW??-??-1949Ja
72811Kartoinangoen 1319/AE?-Rust en WerkIV??-??-1911Ja
72812Paimin -- d/v Kartopawiro Paimin20-09-1945Ja
72813Madjak 2234/AF?-de MaasstroomIV??-??-1912Ja
72814- - Sani 276/AE??-??-????Ja
72815Sakidjan 2218/AF?-TamanredjoIV??-??-1911Ja
72816Singopajo -Sakinah -Simah 1783/AF??-??-????Ja
72817Samin 1297/AF?-TamanredjoIV??-??-1912Ja
72818Fronojoso -Ralem -Boniah -??-??-????Ja
72819Moehamaddasoet 1220/AF?-Tamanredjo DIV??-??-1913Ja
72820Soeroredjo -- Amatkasman 261/AB03-05-1943Ja
72821Salengen 917/AF?-PieterszorgIV??-??-1911Ja
72822- - Soeratini 769/AG??-??-????Ja
72823Saiman 157/AF?-TamanredjoIV??-??-1911Ja
72824Karijowidjojo -- Nji Sarijah 145/ACJa
72825Soemar 1158/AF?-WederzorgIV??-??-1911Ja
72826Wasipan -Ginah -Tawiredjo 2307/AF20-09-1950Ja
72827Sangkoe 1488/AE?-Lust en RustIV??-??-1911Ja
72828- - Ja
72829SabarSabar-OrlianekreekIV??-??-1912Ja
72830- - Kliwon -Ja
72831Jahmin 482/AF?-OrlianekreekIV??-??-1912Ja
72832Karijo -Kasih -Asmopawiro 595/AFJa
72833Samin 1031/AF?-BeninenburgIV??-??-1912Ja
72834Mokreto --Poepon --Soetina --BeninenburgIV27-01-1947Ja
72835Kasim 2064/AF?-De Nieuwe GrondIV??-??-1915Ja
72836Kartopawiro -Soempek -Paikem 757/AD??-??-????Ja
72837WongsosemadieWongsosemadie-WeltevredenIV??-??-1914Ja
72838Wongsodjojo -- d/v Tawal Ponijem02-12-1946Ja
72839Sipon 193/AE?-JagtlustIV??-??-1911Ja
72840- - Sajem 169/AE??-??-????Ja
72841Tamoen 1587/AF?-BakkieIV??-??-1912Ja
72842Wagiso -Tamah - Ja
72843Djasmo 612/AF?-ConstantiaIV??-??-1912Ja
72844- - Rakidjoh Rakinah16-09-1950Ja
72845Keloer?-Post LeidenIV??-??-1914Ja
72846- - Ja
72847Ngadiman 842/AE?-TamanredjoIV??-??-1911Ja
72848Karijosentono -- Ja
72849Engkoen 1640/AF?-TamanredjoIV??-??-1912Ja
72850Rapeh -Entji -Leginem -28-01-1945Ja
72851Paeran 1750/AF?-TamanredjoIV??-??-1912Ja
72852Amatkasan -Binah -Sanbardi 668/AE09-03-1950Ja
72853Matdakim 698/AG?-VoorburgIV??-??-1911Ja
72854Sipin -Woorijan -Sarikem 1914/VV22-11-1947Ja
72855Soemo 1156/TTSoemo 1156/TT-SlootwijkIV??-??-1913Ja
72856- - Amatmoedakir -10-05-1950Ja
72857Marin 831/AF?-SlootwijkIV18-08-1912Ja
72858- - Wakinah 190/WW13-07-1948Ja
72859Soeparman 1387/AF?-MarienburgIV??-??-1912Ja
72860Amattarmidi -Salijah -d/v Tjoendoek 1181/JJ [Jav] Roepa05-01-1948Ja
72861WageWage-CleviaIV??-??-1912Ja
72862Kromosemito -Sinem - Ja
72863HasanHasan-ConstantiaIV??-??-1912Ja
72864Madarie -Salkoenah - Ja
72865Pardjo 357/AE [Jav]?-Bakkie 110IV??-??-1911Ja
72866Saman -- Ja
72867Siram 1839/AF?-JagtlustIV??-??-1912Ja
72868- - Ponikem 464/VI08-07-1942Ja
72869Tojo 1597/AF?-BakkieIV??-??-1911Ja
72870Djotaroenno -- d/v Soetodimedjo 1360/VV Sarkinah08-10-1950Ja
72871Ngalimoen 403/YY?-RijnsdorpIV??-??-1915Ja
72872- Salamah -d/v Djokarto 889/UU Wakidjem??-??-????Ja
72873Kariopawiro 2240/AF?SarindiBakkieIV??-??-1911Ja
72874Soekokarijo -Poenikem -Wakinem 889/UU09-11-1945Ja
72875Kariordjo?DoempalBakkieIV??-??-1914Ja
72876Kajat -Lamira -d/v Wiroredjo 1801/WW en Djeminah 1802/WW Sainah27-02-1943Ja
72877Mitro?ToekimanKroonenburg 20IV??-??-1914Ja
72878Pakamin -Samija -d/v Mina 560/AG Tiah??-??-????Ja
72879Soeratman 1533/YY?-Nieuw AmsterdamIV??-??-1915Ja
72880Seman -Roenah -d/v Wiratima 1576/AC SariahJa
72881PoniranPoniran-Nieuw Amsterdam 93IV10-03-1915 [Jav]Ja
72882Gnat -Moersinah 388/OOd/v Ngadinah Ngadirah02-01-1942Ja
72883Kasim 63/AF?-de MaasstroomIV??-??-1912Ja
72884Padmadiragsa -Astewi - Ja
72885Sakarta 113/AD?-FrederiksdorpIV??-??-1914Ja
72886Kramadjiwo -Soejem -Kamisah -19-05-1948Ja
72887Karmidi 1666/AF?-FrederiksdorpIV??-??-1912Ja
72888- - Radji -15-08-1942Ja
72889Ngatimin 1950/AF?-Magrita 43IV??-??-1912Ja
72890- - Ngadin -06-09-1942Ja
72891Rasimin 1219/YY?-Magrita 261IV??-??-1915Ja
72892Jotaroen -Rebben -Laginem Jeane08-08-1942Ja
72893Toekidjo 393/AF?-Magrita 5IV??-??-1911Ja
72894- Sokarto -Temoe -15-10-1942Ja
72895PardiPardi-VriendsbeleidIV??-??-1913Ja
72896- - d/v Watem 265/KK Kamisah20-11-1949Ja
72897GantieGantieKasidiWeltevredenIV??-??-1912Ja
72898- - Ja
72899RatibanRatiban-De Nieuwe GrondIV??-??-1911Ja
72900Sergan -Anis -Saridin JacobaJa
72901Samoed 309/OOSamoed 309/OO-Rijmberg 11IV08-07-1912Ja
72902- - Wongsopawiro -01-11-1942Ja
72903Midjan 1034/AF?-Elisabeths HoopIV??-??-1911Ja
72904Midjan -Roekinem -Nadirah -14-07-1948Ja
72905Sadimin 1534/WWSadimin 1534/WW-ReijnsdorpIV??-??-1915Ja
72906Asmostiko -Sadinem -d/v Kromosodjah 2393/WW Sarmie31-01-1949Ja
72907Gatot 96/AD [Jav]?-FrederiksdorpIV??-??-1914Ja
72908Noriowikromo -- Parinem -01-06-1941Ja
72909DjoekiDjoeki-?IV??-??-1910Ja
72910- - Ja
72911Miesran 2164/AF?-Lust en RustIV??-??-1908Ja
72912- - d/v 346/AB Leginem??-??-????Ja
72913Sandiwirja 1257/AF?-?IV??-??-1910Ja
72914- Sarwina - Ja
72915Gimin 700/AG?-VoorburgIV??-??-1910Ja
72916- - Ja
72917Rasimin 1126/AF?-Mon SouciIV??-??-1910Ja
72918- - d/v Ngadikem 2748/WW Soegirah16-02-1947Ja
72919SetrodinomoBoeangBoewang [Jav]JagtlustIV18-03-1907Ja
72920Kajom -Setrodinomo 822/CC Ja
72921Amatkasanpawiro?Soerat 1442/AEVoorburgIV??-??-1910Ja
72922Sanmenawi -Minem -Sanahmad 1114/AF09-08-1935Ja
72923Kemis 2140/AF?-TamanredjoIV??-??-1908Ja
72924Soetoredjo -Djinem -Sainem 764/AE09-05-1946Ja
72925Soegijo 272/AF?-WederzorgIV??-??-1907Ja
72926Kromoidjojo -Djeminem -d/v Dikromo en Sajem Manisem??-??-????Ja
72927Boeang 511/AF?-BelwaardeIV??-??-1908Ja
72928Kriodrono -Tjeplis - Ja
72929Ponidjan 1993/AF?-VoorburgIV??-??-1908Ja
72930- - Kasimah 751/AB30-07-1949Ja
72931Rosdi?-BenenburgIV??-??-1906Ja
72932Amaeradji -Kasdiwirjo -Sipah 768/ACJa
72933Karta 284/AC?-de MaasstroomIV??-??-1906Ja
72934Djawirsan -Artasih -d/v Sarinah 51/PP Lasinah??-??-1931Ja
72935Astoredjo 530/AE?-OrlianekreekIV??-??-1909Ja
72936Resowidjojo -Kainem -Roebinem -Ja
72937Etje 360/AF?-WederzorgIV??-??-1906Ja
72938Dojo -Asima -Wongsokromo 778/AC01-09-1950Ja
72939Sastrokarijo?Soedjo 756/AGMon TresorIV??-??-1907Ja
72940- Mira - Ja
72941Kamsa 962/AE?-Mon TresorIV??-??-1910Ja
72942- Wadjem -Sarto 1134/AD??-??-????Ja
72943Sarimoen?-VoorburgIV??-??-1907Ja
72944Roem -- Sarimoen Satijam18-05-1927Ja
72945Ngaidjo 17/AD?-VossenburgIV??-??-1906Ja
72946- Ngadikem -Sandikramh -27-08-1950Ja
72947Dikoen 1108/AE?-de MaasstroomIV??-??-1910Ja
72948Tromedjo -Toegi - Ja
72949Pangad 774/AG?-PomonaIV??-??-1910Ja
72950Wierotaroeno -- Ja
72951Ijas 979/AE?-WederzorgIV??-??-1909Ja
72952- - Kartopawiro 1672/AF05-09-1950Ja
72953Kajat 601/AG?-SusannasdaalIV??-??-1909Ja
72954Roesmadi -- Ja
72955Sipon 386/AG?-Mon SouciIV??-??-1907Ja
72956- Kenbe -Lasijem 772/AFJa
72957Kasmin 892/AE?-Marienburg 74/75 cIV29-12-1910Ja
72958Tjokroredjo -- d/v Martadi 376/AE KamsinahJa
72959Soewondo 721/AE?-Marienburg 65/66 dIV09-04-1907Ja
72960Soeodiwirjo -- Toegijem 2263/AF18-01-1942Ja
72961Soediran 1544/AE?-Marienburg 103/104 cIV12-10-1910Ja
72962Soetodikromo -- d/v Soetijem d/v Wirowikromo 352/Z Kaminem23-01-1947Ja
72963Toenoet 346/AF?-BelwaardeIV??-??-1910Ja
72964Amatahiar -- Wirjosentono 1505/AE22-12-1941Ja
72965Soedar 1144/AF-FilippusTamanredjoIV??-??-1908Ja
72966Tarsit -Radjem -Panijem Martha18-08-1943Ja
72967Samin 1707a/YY?-Marienburg 81 cIV17-09-1907Ja
72968Djajoeda -Inemidja -Warpiatoen 1082/UU07-10-1944Ja
72969Sage 1472/AE?-MarienburgIV??-??-1907Ja
72970Dipojaso -Minem - Ja
72971Nihrad 222/AF?-ZorgvlietIV??-??-1908Ja
72972- - Resamenawi 234/AF13-03-1947Ja
72973Karjabangsa 225/AF?-ZorgvlietIV??-??-1907Ja
72974Karijanom -Semi -Soerodimedjo 614/VV05-04-1944Ja
72975Wagiman 1771/AF?-ZorgvlietIV??-??-1910Ja
72976Brodjolleksono -Senen -Toenem 199/AF04-03-1943Ja
72977Sadjan 1858/AF?-ZorgvlietIV??-??-1909Ja
72978Martadinala -Tiwan -d/v Sainem 725/AG Tisem21-04-1944Ja
72979Moeljaredjo 226/AF?-VisserszorgIV??-??-1909Ja
72980Sanadi -- Amatrasdi Painah 1434/YY ??-??-????Ja
72981AmatsanipAmatsanip-SlootwijkIV??-??-1910Ja
72982- - Ja
72983Kasimin 821/AD?-SlootwijkIV??-??-1906Ja
72984Karismito -Wonsoono - Ja
72985Sadi 881/AE?-JagtlustIV??-??-1907Ja
72986Arso Kemis- Amarin 195/TT [Jav]06-12-1941Ja
72987Kliewon 1183/AE?-CorneliasburgIV??-??-1908Ja
72988Kertokarjo -- Kartopawiro 1185/JJ25-12-1943Ja
72989Sarjadi 365/AB?-MarienburgIV??-??-1907Ja
72990- - Tjosoeko 907/AB04-02-1950Ja
72991Nalam 1480/AE?-VoorburgIV??-??-1908Ja
72992Sawikarta -Marsinem - Ja
72993Datam 1233/AE?-AllianceIV??-??-1907Ja
72994Singodipo -Djendei -Mintaredja 1001/AD23-11-1950Ja
72995Siades 1710/AF?-AllianceIV??-??-1910Ja
72996Singowirono -Sampen - Ja
72997Siban 1708/AF?-BruinendaalIV??-??-1908Ja
72998Wongsodikromo -Sinah -d/v Tirmihardjo 2368/WW Kaminem Dina05-05-1947Ja
72999Kajat 152/AC?-RijnsdorpIV??-??-1909Ja
73000- - Ja
73001Sarna 535/AF?-ConstantiaIV??-??-1910Ja
73002Kartamanabi -- Tirtowetjana 546/AF20-10-1942Ja
73003Tjokropawiro 306/YY?-AllianceIV??-??-1906Ja
73004Kromopawiro -- Ja
73005Marijo 1711/AF?-AllianceIV??-??-1909Ja
73006Djosmito -- Arsemenawi 389/AE15-09-1950Ja
73007Djewahir 444/AG?-TamanredjaIV??-??-1908Ja
73008Pawirodikromo -Woerjan -Wasijem -??-??-1950Ja
73009Karmo 277/UUKarmo 277/UU-Hecht en SterkIV??-??-1907Ja
73010- - Madasrip 1243/AC18-06-1945Ja
73011Endjoem 677/AG?-Hecht en SterkIV??-??-1909Ja
73012- - Sailn Emma17-10-1949Ja
73013Hardjosoempeno 454/AF?-Mon SouciIV??-??-1909Ja
73014Pawirodidjojio -Soekinem - Ja
73015 Samsoedin 2213/AF?-MarienburgIV??-??-1909Ja
73016Abdilah -Sakem -d/v Wongsoredjo 648/WW Toeminem27-10-1941Ja
73017Adipoera 1156/AF?-MarienburgIV??-??-1906Ja
73018Sarioen -Odjimah -Satinem 850/YY08-10-1949Ja
73019Saroe 1601/AE?-Lust en RustIV??-??-1910Ja
73020- - Kabro 1659/AE??-??-1944Ja
73021Dijo 877/VI?-VoorburgIV??-??-1907Ja
73022Kromowirdjo -Kawi -Leginem 638/VI12-09-1942Ja
73023Mistar 419/AD----Nw AmsterdamIV1907Ja
73024Soerodiwongso -Minah - Ja
73025Amatdjimirin?-Nieuw AmsterdamIV??-??-1910Ja
73026Asandrijo -- Satijem 409/VI??-??-????Ja
73027Djoeremie 803/AD?-Nieuw AmsterdamIV??-??-1910Ja
73028- - d/v Sinah 96/GG Paijem02-08-1950Ja
73029Ripan 1878/AF?-Nieuw AmsterdamIV??-??-1910Ja
73030Sarip -- Kromokarso 1566/AC01-05-1944Ja
73031Kartanom 533/AF?-VoorburgIV??-??-1906Ja
73032Sodikromo -- Ja
73033Gembreng 184/AF?-PaimanIV??-??-1909Ja
73034Paimin -Djominem -Djaminen 395/AD??-??-????Ja
73035Katidjo 1121/AF?-ZorgvlietIV??-??-1910Ja
73036- - Ja
73037Kartodikromo?KeminVoorburgIV??-??-1909Ja
73038- - Painem -??-??-????Ja
73039Gimin 659/YY?-Zoelen 45 c/dIV??-??-1906Ja
73040Paidjo -Paina -Ngadinem 735/AD24-01-1941Ja
73041Senoe?-VisserszorgIV??-??-1910Ja
73042Amat -Alimin - Ja
73043Tjariban 206/AF?-ZorgvlietIV??-??-1908Ja
73044Wartidja -Dasilah -Legijem 273/AG19-07-1948Ja
73045Kasimin 1122/AF?-ZorgvlietIV??-??-1910Ja
73046Kanawi -Kamina -d/v Binah 505/JJ Saminah21-07-1945Ja
73047Toenggak 223/AF?-ZorgvlietIV??-??-1910Ja
73048Toidjojo -Saminem - Ja
73049Kamdi 1372/AF?-MarienburgIV??-??-1910Ja
73050Moasir -Marjaten - Ja
73051Parmin 926/AB?-MarienburgIV27-11-1906Ja
73052Pawirosemito -- Wati 1053/AC10-12-1949Ja
73053Kertodinomo?-MarienburgIV??-??-1910Ja
73054Kertodinomo -Sadikem - Ja
73055Adi?832/AC Miad Marienburg 249IV13-09-1908Ja
73056Amadi -- Ja
73057Toiman 1221/AF?-MarienburgIV??-??-1910Ja
73058Soerodimedjo -Dinem -d/v Karijodikromo 433/JJ en Ponijem 452/LL Lakijem09-08-1950Ja
73059Sariman 1546/AF?-MarienburgIV07-10-1908Ja
73060Soerodjojo -Marijam -d/v Iromedjo 196/OO Djinem26-07-1942Ja
73061Miseran 1759/AF?-AllianceIV??-??-1908Ja
73062Whirartjo -Roekitja - Ja
73063Soerat 1774/AF?-AllianceIV??-??-1908Ja
73064Tomowidjojo -- Ja
73065Kahar 717/AE?-AllianceIV??-??-1910Ja
73066Moesiman -Moeina -Todikromo 981/AD22-03-1950Ja
73067Rakit?-MarienburgIV??-??-1910Ja
73068Soerdja -Dajie -Dijem -Ja
73069Tjadikrama 243/AF?-WelgelegenIV??-??-1908Ja
73070Tjadiwongso -Tasem -Sajem 244/AF26-12-1940Ja
73071Misran 286/AG?-WederzorgIV??-??-1909Ja
73072- - Ngadinem 667/AE03-09-1950Ja
73073Roebai 808/AD?-TamanredjoIV??-??-1910Ja
73074Padma -- Ja
73075Asmanom 639/AFidem--TamanredjoIV1909Ja
73076Sincakrama -Sikem -Adiwirono 445/AE20-08-1949Ja
73077Kamso 832/AF?-Mon TresorIV??-??-1910Ja
73078Martosentiko -Rimpen - Ja
73079Kasim 377/AG?-SpierenshoekIV??-??-1910Ja
73080- - Lijem 334?AFJa
73081Kamso 856/AD?-Mon TresorIV??-??-1910Ja
73082- Sakidin - Ja
73083Sanid 784/AG?-TamanredjoIV??-??-1906Ja
73084Santrimo -- Darinem -29-09-1950Ja
73085Ranawitana 793/AG?-TamanredjoIV??-??-1906Ja
73086- - Sandiwirja 1805/AF27-02-1945Ja
73087Marimoen 1446/AE?-TamanredjoIV??-??-1908Ja
73088Sorodrono -Waginem -Kasinem 1447/AE23-12-1942Ja
73089Parinto 1116/AE?-Tamanredjo DIV??-??-1907Ja
73090- Masijem - Ja
73091Palimin 1224/AE?-TamanredjoIV??-??-1909Ja
73092- - Karijem 383/WW27-10-1949Ja
73093Mismin 815/AE?-TamanredjoIV??-??-1907Ja
73094Rohmat -- Sadiwirja 2287/AF22-07-1947Ja
73095Amattamin 921/AE?-TamanredjoIV??-??-1908Ja
73096Ardjopawiro -Moer -Binah 758/AE21-11-1949Ja
73097Wardino 813/AD?-TamanredjoIV??-??-1907Ja
73098- Darinem -Warsinah -10-08-1942Ja
73099Tarip 911/AF?SoratJagtlustIV??-??-1908Ja
73100Kartodimidjo -Renie -Miaporsina -Ja
73101Bedjo 1102/AF?-CleviaIV??-??-1906Ja
73102Saimo -Soerip -Wagiman 3522/WW19-07-1950Ja
73103Daim 242/AD?-TamanredjoIV??-??-1910Ja
73104- - Tini 813/AG??-??-????Ja
73105Koesen 786/AD [Jav]?-TamanredjoIV??-??-1906Ja
73106Radengadjie AbdoelmananRadengadjie MaimonahAeroem 925/AE15-02-1945Ja
73107Kastadi 1646/AF?-BelwaardeIV??-??-1906Ja
73108Kartawitana -- Nji Ii 1189/AC02-11-1945Ja
73109Sempoet 699/AG?-VoorburgIV??-??-1907Ja
73110- - d/v Mertoikromo Toekinem17-07-1950Ja
73111Satoep 1425/AE?-VoorburgIV??-??-1907Ja
73112Sanjaseer -Sienten -Matkanan 1438/AE08-03-1941Ja
73113Nakoem 1410/AE?-Lust en RustIV??-??-1908Ja
73114Nawitana -Dilah -Kasmah 140/ADJa
73115Kasim 817/AD?-JagtlustIV??-??-1910Ja
73116- - Wirosetiko Sardjinem??-??-????Ja
73117Moeljakarjo 1548/VV?-VoorburgIV??-??-1907Ja
73118Tawil -Legiam - Ja
73119Wirjabesari 695/AG?-VoorburgIV??-??-1906Ja
73120- - Markini 706/AG27-02-1945Ja
73121Kasnan?-MarienburgIV??-??-1908Ja
73122Ritjoet -Paijem -Watinem -??-??-????Ja
73123Martoetomo 79/KG [Jav]?-MarienburgIV??-??-1910Ja
73124Mertoredjo -- Ja
73125Parta 774/AF?-MarienburgIV??-??-1908Ja
73126Wongsoredjo -- Rinten 699/AF16-07-1944Ja
73127Satimin 803/AE?-MarienburgIV??-??-1909Ja
73128Soikromo -- d/v Pare 149/VV en Topawiro 365/VV Sarinem03-04-1942Ja
73129Amatredjo 995/AC?-MarienburgIV??-??-1907Ja
73130Soerowidjojo -- Adjosemito 183/AD11-02-1949Ja
73131Jateman 570/AF [Jav]?Mintardjo`t VertrouwenIV??-??-1909Ja
73132Resotaroeno -Manisah -Sarti 343/AE24-12-1942Ja
73133Saban 1667/AF?-`t VertrouwenIV??-??-1908Ja
73134Adjowikromo -Sanadi -Warsinah -??-??-1945Ja
73135Karjadikromo 253/AG [Jav]?-Nieuw AmsterdamIV??-??-1907Ja
73136- Mangen - Ja
73137Kartawirja 1273/AC?-VossenburgIV??-??-1907Ja
73138- - Lijar 1206/AC02-04-1949Ja
73139Marimoen 757/AG?-Elisabeths HoopIV??-??-1910Ja
73140Moertawie -Marsijem - Ja
73141Riboet 215/AGidem--PieterszorgIV1910Ja
73142Siban -Pentil -d/v Soemijem 691/TT Soedjia01-02-1949Ja
73143Ngaliredjo 207/AD?-MarienburgIV??-??-1908Ja
73144- - Karjomenawi 286/AW07-12-1944Ja
73145Kartoebi 511/AG?-TamanredjoIV??-??-1909Ja
73146- - Wirjasemita 451/AE22-06-1945Ja
73147Sarwilin 909/AE?-TamanredjoIV??-??-1909Ja
73148Sipan -Sawilah -d/v Dipakarta 928/AC Satiwen16-09-1946Ja
73149Wangsakrama 782/AE?-TamanredjoIV??-??-1906Ja
73150Wongsomengolo -- Kasmo 1469/AE19-01-1942Ja
73151Taslim 882/AE?-TamanredjoIV??-??-1907Ja
73152Redjodiwirjo -- Nasih 1300/AF05-05-1942Ja
73153Sarmin 334/AG?-TamanredjoIV??-??-1910Ja
73154Ronikromo -Mina -d/v Nakem 18/HH Karsijem29-09-1950Ja
73155Toekidjo 453/AG?-TamanredjoIV??-??-1908Ja
73156Komokarijo -- Ja
73157Doellah?-Johanna MargarethaIV??-??-1910Ja
73158Noerjadi -Konah - Ja
73159Moerdi 298/AG?-WederzorgIV??-??-1908Ja
73160- - Ja
73161Sanngali 1904/AF?-WelgelegenIV??-??-1906Ja
73162Matrakis -Rampie -Kasnawi 375/AF20-09-1948Ja
73163Amadngalie 342/AE?-WederzorgIV??-??-1909Ja
73164- Saijem -Saminem 628/VI01-11-1949Ja
73165Waidjo 1722/AF?-Mon TresorIV??-??-1910Ja
73166- Darjia -d/v Sainah 714/TT Rijani15-01-1950Ja
73167Wongsowirono?Toelah?IV05-07-1908Ja
73168Wongsowirono 777/DDSoemarni 759/JJ Ja
73169Jan?-Pomona 2IV09-11-1907Ja
73170Modiwirjo 3/ZDikikem 6/ZParijem -16-12-1943Ja
73171KasimanKasiman-BelwaardeIV09-09-1909Ja
73172Kastam 368/JJMasijem 355/JJ Ja
73173SoegimanSoegimanRudolfAllianceIV23-09-1907Ja
73174- Ginem 342/CCd/v Irontiko 981/WW Kasijem??-??-1947Ja
73175SlosoSloso-FrederiksdorpIV17-03-1909Ja
73176Pawirorojo -Partopawiro 832/ZDjoeminem 396/AF07-06-1941Ja
73177KasdaniKasdani-GoudeloupeIV24-12-1908 [Jav]Ja
73178Katostsoin -Massriki 593/JJHadjosoemoto -27-10-1942Ja
73179Djoemino?-FrederiksdorpIV??-??-1910Ja
73180Santonno -Dja -Waginem -05-06-1946Ja
73181ResosoemitaResosoemitaSidikMargrita 65IV24-10-1910Ja
73182Resosoemita -Resopawiro -Sidon Annie Paikan??-??-????Ja
73183LaimanLaiman-MargritaIV14-06-1907Ja
73184Kamsidin -Tadjem 231/AA Ja
73185RaminoRamino-MagritaIV??-??-1909Ja
73186Paloeng -Satirah 413/CCMoendiani -23-04-1942Ja
73187NadimanNadiman-MagritaIV04-10-1909Ja
73188Projodikromo 113/AASemi 419/CCSami -07-05-1942Ja
73189SoemedjoSoemedjo-Magrita 77IV26-02-1907Ja
73190- Sosrodihardjo 336/HHHasmidja -20-05-1942Ja
73191MartidjoMartidjo-KanawapiboIV??-??-1910Ja
73192Sandiman -Martidja - Ja
73193PaimanPaiman-Maargretha 311IV12-12-1906Ja
73194Djojowikromo 817/DDDjojowikromo 818/DDd/v Legijem 988/DD Parinem12-01-1942Ja
73195SoekioSoekio-Elisabeths HoopIV21-08-1910Ja
73196- Dilar 940/JJSoerjadi -??-??-????Ja
73197Samino?-Magrita 205IV??-??-1906Ja
73198Kromosoeto -- d/v Wonsoardjo 211/AA Jeane Marem12-01-1942Ja
73199LasidinLasidin-Rust en WerkIV01-04-1907Ja
73200- Soemirah 1077/CCd/v 1176/YY Boender17-09-1943Ja
73201Kasrim?-WelgelegenIV??-??-1908Ja
73202- Kartopawiro - Ja
73203Dalim?-Tamanredjo DIV??-??-1906Ja
73204Salimin 54/HHSomopawiro 23/GG Ja
73205PaidjoPaidjo-Lust en RustIV05-12-1910Ja
73206Singowikromo -Tawen 16/HH Ja
73207MakidjoMakidjo-Lust en RustIV??-??-1907Ja
73208- ?? 294/VVd/v Martawiasa 640/AG Sanem??-??-1950Ja
73209SariminSarimin-BelwaardeIV16-09-1909Ja
73210Dipopawiro -Kasirah 123/JJKarijantani 3544/WW08-09-1942Ja
73211Soedar Soedar -Lust en RustIV06-01-1906Ja
73212Tarwen 16/HH- Saminah 323/AD02-01-1942Ja
73213ToegimanToegiman-MarienburgIV29-02-1909Ja
73214Ronokario -Tjoendoek 1181/JJWirodihardjo -??-??-????Ja
73215RabiahRabiah-Rust en WerkIV??-??-1882Ja
73216Amatsalimin -Naibah -Kariodimedjo 1348/YY??-??-????Ja
73217Sarni 15/KKSarni 15/KK-VoorburgIV??-??-1882Ja
73218- - Ja
73219Ardjopawiro?-FrederiksdorpIV??-??-1885Ja
73220Mangoenpawiro -Mina -Soero 155/M21-07-1936Ja
73221GinemGinem-VisserszorgIV??-??-1885Ja
73222- - Singoredjo -??-??-????Ja
73223Ginem 223/IIGinem 223/II-Margita 259IV??-??-1882Ja
73224- - Karjotiko 186/OO05-08-1950Ja
73225JatmieJatmie-Margrita 218IV??-??-1885Ja
73226- - Gendoh -??-??-????Ja
73227Paidjem 611/TTPaidjem 611/TT-Lust en RustIV??-??-1881Ja
73228- - Ja
73229Ginah 120/MMGinah 120/MM-WelgelegenIV??-??-1885Ja
73230- Chimpen 120/MM Ja
73231Sainah 113/MMSainah 113/MM-WelgelegenIV??-??-1884Ja
73232- - Ja
73233Ramidjah 376/HHRamidjah 376/HH-Mon TresorIV??-??-1885Ja
73234Soerodikromo -Taria -Bedjo 840/UU??-??-????Ja
73235Kasinem 175/LLKasinem 175/LL-Nijd en SpijtIV??-??-1885Ja
73236Soepiekromo -Sarinem -Kamiran 144/UU10-09-1949Ja
73237Sepi 263/JJSepi 263/JJ-WelgelegenIV??-??-1885Ja
73238- Karijodrono 263/JJMohsidik 640/LL01-12-1944Ja
73239Sasminah 97/LLSasminah 97/LL-Bakkie 56IV??-??-1882Ja
73240Djojo -Moekija -Martopawiro 381/HH??-??-????Ja
73241Soeminem 127/JJSoeminem 127/JJ-Hecht en SterkIV??-??-1885Ja
73242Kasanredjo - Rombong - Ja
73243Marijem 840/KKMarijem 840/KK-WelgelegenIV??-??-1884Ja
73244Warko -Sanie - Ja
73245Sastrotaroeno 145/KKSastrotaroeno 145/KK-JohannesburgIV??-??-1884Ja
73246- - Ja
73247Sadinem 371/JJSadinem 371/JJ-WederzorgIV??-??-1883Ja
73248- Magnoenpawiero - Ja
73249Soeminah 241/IISoeminah 241/II-Lust en RustIV??-??-1881Ja
73250- - Ja
73251Sabroek 1154/JJSabroek 1154/JJ-SusannasdaalIV??-??-1883Ja
73252- - Ja
73253Marsijem 195/HHMarsijem 195/HH-Rust en WerkIV??-??-1881Ja
73254- - Ja
73255Kamsinah?-BakkieIV??-??-1885Ja
73256- - Ja
73257HooriamHooriam-Johanna MargarethaIV08-05-1881Ja
73258- - Toengsin -Ja
73259SopawiroSopawiro-MargitaIV??-??-1884Ja
73260Onsoemito -- Ja
73261Ninem 875/KKNinem 875/KK-MagritaIV??-??-1883Ja
73262Tokromo -- Ja
73263MarsinahMarsinah-VoorburgIV??-??-1885Ja
73264- - Ja
73265SimpenMarkinah 450/LLMarkinahVoorburgIV??-??-1881Ja
73266- - Ja
73267Darinem 189/MMDarinem 189/MM-TamanredjoIV??-??-1880Ja
73268Kromodimedjo - Laminem - Ja
73269Poniah 514/HHPoniah 514/HH-Nieuw AmsterdamIV??-??-1879Ja
73270Tikordjo -- Ja
73271Sarijem 448/LLSarijem 448/LL-VoorburgIV??-??-1877Ja
73272- - Ja
73273Djaira 342/HHDjaira 342/HH-Mon TresorIV??-??-1880Ja
73274- Sarpia - Ja
73275Isah 736/ZIsah 736/Z-VoorburgIV??-??-1877Ja
73276Siman -Minten - Ja
73277Topawiro 365/OOTopawiro 365/OO-Lust en RustIV??-??-1879Ja
73278- - Pare 149/QQ??-??-????Ja
73279Ijem 15/MMIjem 15/MM-Bakkie - RijnsdorpIV??-??-1876Ja
73280Misiran -Kasinem -Sali 23/MMJa
73281Katipah 841/KKKatipah 841/KK-Bakkie 129IV??-??-1876Ja
73282Kromosmito -Ngaisah - Ja
73283Mira 1072/DDMira 1072/DD-BakkieIV??-??-1880Ja
73284- - Ja
73285Sainem 918/JJSainem 918/JJ-OrleanekreekIV??-??-1880Ja
73286- - Kasanmoekmin -??-??-????Ja
73287SinemSinem-VisserszorgIV??-??-1880Ja
73288Dawoed -Tjamten -Ngali 274/II11-11-1944Ja
73289Kasijem 417/KKKasijem 417/KK-Bakkie 83IV??-??-1876Ja
73290- - Ja
73291KamijoKamijo-ReijnsdorpIV??-??-1880Ja
73292- - Kamidjo 284/LL??-??-1948Ja
73293Satinah 59/ZSatinah 59/Z-MargritaIV??-??-1880Ja
73294- - Ja
73295Sajem 907/CCSajem 907/CC-MarienburgIV??-??-1880Ja
73296- Gemie - Ja
73297Saira 1145/CCSaira 1145/CC-Lust en RustIV??-??-1880Ja
73298- - Ja
73299Wongsodikromo 272/AAWongsodikromo 272/AA-Elisabeths HoopIV??-??-1879Ja
73300Setrodikromo -Setrokromo - Ja
73301Wati 469/KKWati 469/KK-SusannasdaalIV??-??-1879Ja
73302Gantang -- Ja
73303Kromoredjo 444/CCKromoredjo 444/CC-VoorburgIV??-??-1878Ja
73304Romoredjo -- Ja
73305Djojohardjo 634/WWDjojohardjo 634/WW-Tamanredjo DIV??-??-1878Ja
73306- - Karjomenawi 384/FFJa
73307Soekinah 513/HHSoekinah 513/HH-TamanredjoIV??-??-1879Ja
73308- - Karijosentono 169/PP25-08-1950Ja
73309Sinah 1125/CCSinah 1125/CC-Rust en WerkIV??-??-1879Ja
73310Kartotaroeno --Bok Kartotaroeno --Samin 99/CC --------Ja
73311Soeratmi 489/LLSoeratmi 489/LL-Elisabeths HoopIV??-??-1880Ja
73312Karsodimedjo -Paijah -Ramelan 14/LL??-??-????Ja
73313Kamidja 166/MMKamidja 166/MM-Hecht en SterkIV??-??-1880Ja
73314Bedjo -Saria -Pontjo 194/MM??-??-????Ja
73315Rajem 172/EERajem 172/EE-Elisabeths HoopIV??-??-1878Ja
73316Mertodrono -- Wagio 164/EE02-04-1924Ja
73317Disah 308/JJDisah 308/JJ-Bakkie 140IV??-??-1879Ja
73318- - Ja
73319Ginem 524/HHGinem 524/HH-TamanredjoIV??-??-1880Ja
73320Djitokromo -- Ja
73321Soerodikromo 26/ZSoerodikromo 26/Z-Rust en WerkIV??-??-1872Ja
73322- - Ja
73323Hardjopawiro 131/JJHardjopawiro 131/JJ-WelgelegenIV??-??-1873Ja
73324Wonosmito -- Pangat 477/JJ21-11-1944Ja
73325Kariodirjo 246/LLKariodirjo 246/LL-FrederiksburgIV??-??-1875Ja
73326- - Saridjan -28-10-1950Ja
73327Kromowidjojo 287/ZKromowidjojo 287/Z-Hecht en SterkIV??-??-1872Ja
73328Siwodrono -Painem - Ja
73329Mentowidjojo 585/DDMentowidjojo 585/DDMentoaroenoMargrita 280IV??-??-1875Ja
73330Ontotaroeno -- Ja
73331Amie 290/WAmie 290/W-Mon TresorIV??-??-1874Ja
73332- Samie - Ja
73333Sadikromo 998/VVSadikromo 998/VV-Goudelope 11IV??-??-1875Ja
73334Sodionlo -Sira - Ja
73335Kasoeng 159/W Kasoem 159/W [Jav]-Rust en WerkIV??-??-1871Ja
73336- - Ja
73337Manis 230/AAManis 230/AA-Elisabeths HoopIV??-??-1875Ja
73338Resodongso -Sanikem -Saridjo 225/AA??-??-????Ja
73339DarimaDarima-ZorgvlietIV??-??-1875Ja
73340- - Ja
73341Martoredjo 14/BBMartoredjo 14/BB-Rust en WerkIV??-??-1874Ja
73342- - Ja
73343Lagina?-?IV??-??-1875Ja
73344- - Ja
73345Mar 338/KKMar 338/KK-WelgelegenIV??-??-1868Ja
73346- - Ja
73347Kasijem 412/WKasijem 412/W-Nieuw Amsterdam 79IV??-??-1870Ja
73348- - Ja
73349SoertijemSoertijem-De Nieuwe GrondIV??-??-1865Ja
73350- - Ja
73351WirWirWarintenBakkie 152IV??-??-1865Ja
73352- - Ja
73353Kartowirdjo 1224/CCKartowirdjo 1224/CC-Margita 201IV??-??-1860Ja
73354- - Marhani 227/Z??-??-1943Ja
73355Satirah?-BakkieIV??-??-1860Ja
73356Wirokomo -Saridjem -Kromoredjo 1881/YY??-??-????Ja
73357Soeminah 90/LLSoeminah 90/LL-Lust en RustIV??-??-1889 [vt21]Ja
73358- - Paiso 188/KK23-08-1947Ja
73359Ratinah 182/EE [Jav]Ratinah 182/EE-LeliendaalIV??-??-1886 [Jav]Ja
73360Radjidin -- Wagimin 273/HH [Jav]16-12-1914 [Jav]Ja
73361Djojosoemarto 120/OODjojosoemarto 120/OO-LeliendaalIV??-??-1888 [Jav]Ja
73362Amongtari -- Linck, van Johan Jacques Max24-04-1950Ja
73363Nji Enoh 1374/AC [Jav]?-VisserszorgIV??-??-1899Ja
73364Arsain -Joth -Abdoelhamid 1373/AC08-08-1945Ja
73365Ajem 2279/AF?-Marienburg 58 aIV??-??-1912 [Jav]Ja
73366Troenoredjo -- Kasanwidjojo 2194/AF01-11-1944Ja
73367Arsawidjaja 275/AC?-Rust en WerkIV??-??-1905 [Jav]Ja
73368Martajasa -Sanep - Ja
73369Ranadiwangsa 1340/AF?-Tamanredjo HIV??-??-1903 [Jav]Ja
73370Tjondrowongso -- Rais 968/YY??-??-????Ja
73371Masirah 1030/AB--TamanredjoIV??-05-1923 [Jav]Ja
73372- Soeropawiro -Soewito 873/AB08-02-1950Ja
73373Wirodihardjo 1313/AF?DjinemMarienburgIV??-??-1908 [Jav]Ja
73374Oesop -Sinem -z/v Tjoendoek 1181/JJ Toegiman??-??-????Ja
73375Rais 1511/AE?-Marienburg 24 aIV??-??-1904 [Jav]Ja
73376Waslam -Tasma -Bibit 2126 /AF30-06-1944Ja
73377Sanmoekidin 747/AD?-Zoelen 27 aIV??-??-1902 [Jav]Ja
73378- - Ngardi 160/AD17-06-1943Ja
73379Dalijem 881/JJDalijem 881/JJ-Marienburg 350 3/4IV??-??-1885 [Jav]Ja
73380Kasanpawiro -Painem -Djarasim 561/LL19-02-1943Ja
73381Karman 647/VVKarman 647/VV-FrederiksdorpIV??-??-1899 [Jav]Ja
73382Projotroeno -Konia -Sadiman 302/LL??-??-????Ja
73383KalijamKalijam-MagretaIV--Ja
73384- - Kastro -??-??-1937Ja
73385Sapari?-FrederiksdorpIV??-??-????Ja
73386- - Dipojoso -??-??-????Ja
73387 Wonsontono (E)Wonsontono (E)--Mon TresorIV--Ja
73388- - Ja
73389Ronowongso?-Magrita 17IV??-??-????Ja
73390- - Karmin -??-??-????Ja
73391Rosmina?-FrederiksdorpIV??-??-????Ja
73392- - Sakiman -Ja
73393PoninemPoninem-GoudeloupeIV??-??-????Ja
73394- - Kromopawiro -??-??-????Ja
73395Mangoenpawiro 1569/AF?-FrederiksdorpIV??-??-1910 [Jav]Ja
73396- Taisa -Katiran 1849/YY??-??-????Ja
73397Reban?-Rijmberg 26IV??-??-????Ja
73398Wososoeminto -Naadijem -Sarman -??-??-????Ja
73399Pawirodimedjo 1438/WWPawirodimedjo 1438/WW-Maargretha 10IV??-??-1899 [Jav]Ja
73400Kartoboewang -Paima -z/v Roesiah 250/CC Julius Roesimin05-10-1931Ja
73401Leginah 815/DDLeginah 815/DD-Maargretha IV??-??-1883 [vt21]Ja
73402- - Semo 3231/KK01-09-1942Ja
73403Karsodijo 1146/UUKarsodijo 1146/UU-Johanna Margaretha 27IV??-??-1890 [vt21]Ja
73404Towidjojo -Towidjojo -Tokario 1274/CC09-11-1932Ja
73405Paira 49/ZZ?-WederzorgIV??-??-1897 [Jav]Ja
73406- - Ja
73407Ngadinem 2019/VVNgadinem 2019/VV-Magrita 51IV??-??-1897 [Jav]Ja
73408Wirotiko -Djoemikem -Sastropawiro -27-08-1942Ja
73409DjahariDjahari-Margrita 187IV??-??-????Ja
73410Kosen -Katima -Morodjojo Sipan15-01-1943Ja
73411Magnoenkarjo?-Margrita 280IV??-??-1875 [v21]Ja
73412Dokromo -Sanem -Tjarmio 455/FF15-10-1942Ja
73413Partikromo?-MagritaIV??-??-????Ja
73414Kasdi -Ngidina -Wagie -??-??-????Ja
73415Pjinem 210/EEPjinem 210/EE-Margrita 197IV??-??-1886 [vt21]Ja
73416- - Sarimin -??-??-????Ja
73417Moersinem 384/IIMoersinem 384/II-Kronenburg 96IV??-??-1886 [vt21]Ja
73418Singodjojo -Maria - Ja
73419Soepijah 684/KKSoepijah 684/KK-Maargretha 256IV??-??-1885 [Jav]Ja
73420- - Ja
73421Soemodimedjo 850/JJSoemodimedjo 850/JJ-MarienburgIV??-??-1885 [Jav]Ja
73422Ngadija -Kalidjem - Ja
73423Sainah?-MarienburgIV??-??-????Ja
73424Danja -Sariem - Ja
73425Sarijem 977/VVSarijem 977/VV-FrederiksdorpIV??-??-1899 [Jav]Ja
73426- - Manap 390/JJ17-05-1950Ja
73427Kajatoen 107/TTKajatoen 107/TT-MarienburgIV??-??-1893 [Jav]Ja
73428Saleh -Moerah -Kasimin 796/TT??-??-????Ja
73429Absa 102/PPAbsa 102/PP-MarienburgIV??-??-1892 [vt21]Ja
73430Aliamin -Sarminah - Ja
73431Wasmiah 197/VVWasmiah 197/VV-Margrita 87IV??-??-1894 [vt21]Ja
73432Pasojo -Rakjem -Walidjan 200/VV15-10-1942Ja
73433Wirjosoemarto 369a/KG?-MarienburgIV??-??-1910 [Jav]Ja
73434Kamsir -Basirah -Wirjosoemarto 369/KG07-03-1935Ja
73435Moedjirah?NgatiemMarienburgIV??-??-????Ja
73436- - Ja
73437MoernieMoornie-MarienburgIV24-11-1909 [vt21]Ja
73438Wirotiko 135/OO [Jav]Moor 929/KKPodjo 1187/VV13-04-1949Ja
73439Toeminem--MarienburgIV18-04-1934 [Jav]Ja
73440Ngadi -Paikem 1311/AFz/v Tinem d/v Sipa 187/W SatiminMarienburgIV05-01-1949Ja
73441Karsinahd.v. Wongsodikromo 272/AA-MarienburgIV30-07-1902 [Jav]Ja
73442Kasanmokmin -Wongsodikromo 272/AASontowintono 849/AP08-05-1950Ja
73443SatinemSatinem-MarienburgIV14-09-1914 [vt21]Ja
73444Sade -Soemodimedjo 850/JJAdipoera 1156/AF08-10-1949Ja
73445Legina--Zoelen 7 c/dIV22-07-1929 [Jav]Ja
73446Ratam -Sanmamad 1439/AEz/v Kadinah 562/YY Sakimin09-08-1950Ja
73447Sarijem--AllianceIV17-08-1930Ja
73448Amatmoestar 782/AGTamedja 802/AG z/v Soerji 1591/AC [Jav] Marwin??-??-????Ja
73449Sakario 888/CCSakario 888/CC-MargritaIV??-??-1877 [vt21]Ja
73450Kromosmito -- Sonokariijo -??-??-????Ja
73451Amatredjo 818/TTAmatredjo 818/TT-WelgelegenIV??-??-1897 [vt21]Ja
73452Redjodikromo -Sadjem - Ja
73453Ressosoewito 638/AE?-WelgelegenIV??-??-1904 [Jav]Ja
73454Djojosoewarno -- Kedah -01-03-1946Ja
73455Soegijem--MarienburgIV??-??-????Ja
73456Kromosemito -- z/v Ngat 986/AD Ponimin13-01-1950Ja
73457Tasmi 3174/WW?-Zoelen 143 d/eIV??-??-????Ja
73458Talip -Moesana -Wongsosemito -Ja
73459Amatredjo 139/FFAmatredjo 139/FF-MarienburgIV??-??-1877 [vt21]Ja
73460Saripan -- Ja
73461Sawalijah--MarienburgIV12-01-1935 [Jav]Ja
73462Midja 1411/ACNji Otjok 210/WW Ja
73463Ngadinem 1440/WWNgadimin 1440/WW-MarienburgIV??-??-1896 [vt21]Ja
73464- - Ja
73465Rantinah 740/JJRantinah 740/JJ-Lust en RustIV??-??-1888 [vt21]Ja
73466- - Ja
73467Tjasriah 449/LLTjasriah 449/LL-MarienburgIV??-??-1886 [vt21]Ja
73468Sarimin -Salamah - Ja
73469Hardjopawiro 2101/AF?-Marienburg 67 aIV??-??-1905 [Jav]Ja
73470Tokario -- Marjadi 260/ADJa
73471Sanredjo 206/AD?-Zoelen 58 c/dIV??-??-1906 [Jav]Ja
73472- - Kariodimedjo 1692/WW02-10-1942Ja
73473SodikromoSodikromo-Mon TresorIV??-??-????Ja
73474- - Ja
73475Soetodikromo 2200/WWSoetodikromo 2200/WW-Zoelen 27 dIV??-??-1900 [vt21]Ja
73476- - Soerowintono 98/QQ28-06-1944Ja
73477Moedjijem 708/AG?-VisserszorgIV??-??-1904 [Jav]Ja
73478- - Doelatip -20-11-1941Ja
73479Minah 1571/AC?-Zoelen 48 c/dIV??-??-1900 [Jav]Ja
73480- - Darma 535/ZZ22-03-1945Ja
73481SajemSajem-BruinendaalIV??-??-????Ja
73482- - Ja
73483Djoemi--Tamanredjo DIV15-02-1930 [Jav]Ja
73484Sarmidjan -Soeminah 859/AEz/v Resotaroeno 2625/WW Wagimin06-03-1947Ja
73485Soerip--BakkieIV09-07-1934 [Jav]Ja
73486Tertodikromo -Soerokarso 416/AGz/v Sapari 3492/WW Sadeli18-01-1949Ja
73487Saniem?-MarienburgIV??-??-????Ja
73488- Ngadinem - Ja
73489Tarkinah--MarienburgIV03-02-1932 [Jav]Ja
73490Parta -Rinten 699/AFz/v Patimah 782/TT Geger03-10-1945Ja
73491Kasiman?Marijatin SoekijemMarienburgIV??-??-????Ja
73492Karsodihardjo -Ismirah - Ja
73493Sawikem 2009/AF?-Nieuw AmsterdamIV??-??-1908 [Jav]Ja
73494Samoenadie -Sapen -Slamet 1699/YY09-01-1948Ja
73495Soekijem 524/YY?-MarienburgIV??-??-1897 [Jav]Ja
73496Troenosaripin -Mariem -Wagiran 947/WW08-10-1947Ja
73497Resodinomo 3351/WWResodinomo 3351/WW-Frederiksdorp 20IV??-??-1895 [vt21]Ja
73498Djannawi ---- ToekinemSoeman 2128/WW --FrederiksdorpIV07-01-1950Ja
73499KartowikromoKartowikromo-GaudouloupeIV??-??-????Ja
73500- - Kadha -??-??-????Ja
73501Djiminem 352/AB?-FrederiksdorpIV??-??-????Ja
73502- - Tamopos 420/AB29-11-1949Ja
73503Soerijadi 1306/AD?-MarienburgIV??-??-????Ja
73504Ronodikromo -Sinem - Ja
73505Rinten 699/AF?-MarienburgIV??-??-1918 [Jav]Ja
73506- Mortowidjojo -Parta 774/AF16-07-1944Ja
73507Girah 536/VI?-CleviaIV??-??-1892 [Jav]Ja
73508- - Ja
73509Waidah 1336/AC?-MarienburgIV??-??-1905 [Jav]Ja
73510Wasdjan -Waidah - Ja
73511Santawokarto 718/AF?-MarienburgIV??-??-1910 [Jav]Ja
73512Ngadiwongso -Nanis -Soemodiwirdjo 128/OO Sartiman31-05-1941Ja
73513Ponijem?-VoorburgIV??-??-????Ja
73514- Kartodikromo - Ja
73515Martrodewo?-Margita 74IV??-??-????Ja
73516Pasmonawi -Soepie - Ja
73517Ardjosemito 183/AD?-MarienburgIV??-??-1906Ja
73518Darso -- Amatredjo 995/AC11-02-1949Ja
73519Sanakim 1027/AD?Toekem`t VertrouwenIV??-??-1901 [Jav]Ja
73520Somingolo -- Sanakim -Ja
73521Tarmoena 1667/AE?-Zoelen 107 aIV??-??-1907 [Jav]Ja
73522- - Gendjik 291/AD25-10-1947Ja
73523Karsomedjo 3151/WWKarsomedjo 3151/WWMisirah`t VertrouwenIV??-??-1891 [vt21]Ja
73524Bardjo -Radjinah -Karsomedjo -Ja
73525Tidjah?-MarienburgIV??-??-????Ja
73526Wongsowidjojo -- Ja
73527Kawidjaja?-MarienburgIV??-??-????Ja
73528Kartodiwongso -- Kariodimedjo -15-08-1950Ja
73529Sanmarta 1941/AF?-Zoelen 23 a/bIV??-??-1906 [Jav]Ja
73530- - Saram 1515/YY??-??-????Ja
73531Kertosemito?-ZoelenIV??-??-????Ja
73532Ronodjimiko -Ngadinah -Rodiwongso 971/UU31-10-1947Ja
73533OesrekOesrek-Zoelen 116 a/bIV11-06-1910 [Jav]Ja
73534- Soemangoen 766/LL [vt21]Sampoen 1875/AF??-??-????Ja
73535Saridjah 2366/WWSaridjah 2366/WW-AllianceIV??-??-1896 [vt21]Ja
73536Pawirodikromo -Sarijem - Ja
73537Kroodiono 449/AF?-KronenburgIV??-??-1908 [Jav]Ja
73538Kasanpawiro -- Abdoelrahman -17-03-1944Ja
73539Hardjodikromo 1242/VVHardjodikromo 1242/VV-MarienburgIV??-??-1895 [vt21]Ja
73540Jadi -Jadinah -Radijo 416/FF25-01-41Ja
73541Roedinah ??/LLRoedinah ??/LL-MarienburgIV??-??-????Ja
73542Basidin -Salwiah - Ja
73543Toredjo 2147/WWToredjo 2147/WW-MarienburgIV??-??-1895 [Jav]Ja
73544Darmo -Saliem -Paseran 660/UU25-12-1942Ja
73545Moesti 121/QQMoesti 121/QQ-MagritaIV??-??-1912 [vt21]Ja
73546Alimoetar -Wagijam -Karnadi 1390/YY ??-??-????Ja
73547Kromosmito 1466/WWKromosmito 1466/WW-Margrita 215IV??-??-1897 [vt21]Ja
73548- - Toegiman -30-12-1942Ja
73549Djemirah 95/AG?-FrederiksdorpIV??-??-1909 [Jav]Ja
73550Kromoirono -Gamina -Mangoen 493/UU08-06-1948Ja
73551SoekiraSoekira-Mon TresorIV??-??-????Ja
73552- - Raslan -??-??-????Ja
73553Pahinem 333/FFPahinem 333/FF-Zoelen 143 gIV??-??-1882 [Jav]Ja
73554Sotrono -Soepia - Ja
73555Sitirah 2404/WWSitirah 2404/WW-MarienburgIV??-??-1896 [vt21]Ja
73556Wongsodimedjo -- Wongsodimedjo ReboJa
73557Wakijem 536/LLWakijem 536/LL-Zoelen 9 c/dIV??-??-1886 [Jav]Ja
73558- - Ja
73559PartowinangoenPartowinangoen-VisserszorgIV??-??-????Ja
73560Kromojadi -Lasijem -Dikin -25-12-1942Ja
73561Kartodimedjo 544/LLKartodimedjo 544/LL-Zoelen 107 kIV??-??-1882 [vt21]Ja
73562- - Martosentono 459/HH21-12-1944Ja
73563KartodidjojoKartodidjojo-Marienburg / TjankriangIV??-??-????Ja
73564Madmoelija -Dawen -Tarmidie 1712/VV10-08-1939Ja
73565Kartokromo 778/TTKartokromo 778/TT-Mon TresorIV??-??-1892 [vt21]Ja
73566- Wakina - Ja
73567SainaSaina-Mon TresorIV??-??-????Ja
73568- - Ja
73569Sadiprana 280/AD?-Zoelen 48 a/bIV??-??-1902 [Jav]Ja
73570- - Ngatemo 480/YY08-04-1950Ja
73571Irosono 1709/AE?-Zoelen 60 d/eIV??-??-1903 [Jav]Ja
73572- - Diran 1606/WW??-??-????Ja
73573Pawrotinojo 4/TTPawrotinojo 4/TT-Zoelen 105 a/bIV??-??-1890 [Jav]Ja
73574Wongsoleksono -- Kasanmoesni 111/QQ12-04-1941Ja
73575Sainah 30/LLSainah 30/LL-ZorgvlietIV??-??-1884 [vt21]Ja
73576- - Ja
73577Painten 879/AF?-Marienburg 105 cIV??-??-1906 [Jav]Ja
73578Redjodikromo -- Kromoredjo 878/AF18-11-1944Ja
73579Kasdan 986/AE?-ZoelenIV??-??-1911 [Jav]Ja
73580- - Saroso -??-??-????Ja
73581Sosetiko 255/AE?-Marienburg 219 5/6IV??-??-1910 [Jav]Ja
73582Pawirowidjojo -Kamijem -Toenokarijo 885/VV31-03-1949Ja
73583Sawikarta 907/AF?-Marienburg 54 aIV??-??-1904 [Jav]Ja
73584Kriawidjojo -Risah - Ja
73585Dasem 660/AF?-AllianceIV??-??-1907 [Jav]Ja
73586Bonsotjondro -Manis -Soekodiwirjo 499/AD18-02-1950Ja
73587Samirah 502/AG?-Marienburg 96 cIV??-??-1911 [Jav]Ja
73588Singodikromo -Sania -Sijo 2181/AF23-05-1944Ja
73589Soeminah 722/AF?-AllianceIV??-??-1912 [Jav]Ja
73590Kallitha -Sarcowitojo - Ja
73591Sanidjem 631/WWSanidjem 631/WW-Mon TresorIV??-??-1895 [vt21]Ja
73592- - Wongsoikromo 495/AB22-08-1950Ja
73593Ronodimedjo 2591/WWRonodimedjo 2591/WW-Zoelen 10 a/bIV??-??-1896 [vt21]Ja
73594- - z/v Painah 351/Z A Hoen Ja
73595Resoidjojo 1042/AC?-Zoelen 29 c/dIV??-??-1899 [Jav]Ja
73596- - Karjadi 360/ZZJa
73597MertomenawiMertomenawi-KawanapiboIV??-??-????Ja
73598-- ---- --Saimoen --CanawapiboIV1949Ja
73599ToekinemToekinem-VriendsbeleidIV??-??-????Ja
73600- - Arzam -Ja
73601Pawirodiardjo 704/UUPawirodiardjo 704/UU-MarienburgIV??-??-1896 [vt21]Ja
73602- - Slamet 168/FF12-04-1944Ja
73603Kartodikromo 166/VVKartodikromo 166/VV-AllianceIV??-??-1895 [vt21]Ja
73604- - Ja
73605Kartadiwangsa 1335/AF?-TamanredjoIV??-??-1908 [Jav]Ja
73606- - Rimin 1296/AF29-04-1945Ja
73607Paidjo 951/WWPaidjo 951/WW-Rust en WerkIV??-??-1896 [vt21]Ja
73608- - Kromoredjo 1926/VV04-04-1950Ja
73609Warinah 986/WWWarinah 986/WW-MarienburgIV??-??-1893 [vt21]Ja
73610Resotaroeno -Ramina - Ja
73611Topawiro 693/WWTopawiro 693/WW-Marienburg 63/64 dIV??-??-1898 [vt21]Ja
73612Karsosemito -Samidjem -Kromotiko 646/WW09-08-1942Ja
73613Mar 37/OOMar 37/OO-de MaasstroomIV??-??-1888 [Jav]Ja
73614Ngali -Ngadinah -Partoredjo 3222/WW??-??-????Ja
73615Soekiban 691/VVSoekiban 691/VV-AllianceIV??-??-1897 [vt21]Ja
73616Wiroredjo -Warsini -Mangoonkario 1087/TT31-07-1950Ja
73617Wagirah 32/OOWagirah 32/OO-Margrita 242IV??-??-1888 [vt21]Ja
73618- - Sairan 241/CC29-08-1942Ja
73619WagiminWagimin-Goudeloupe 6IV??-??-????Ja
73620- - Karman -??-??-????Ja
73621Pawiroredjo 675/AE?-TamanredjoIV??-??-1895 [Jav]Ja
73622Kasanmoeradi -Lettro -Kasandikromo 2056/VV24-08-1942Ja
73623Ngadinem 330/AB?-Zoelen 62 a/bIV??-??-????Ja
73624Sawirjo -- z/v 204/AB Idi Ngadimoen??-??-????Ja
73625Ngadirah 57/ZZ?-WelgelegenIV??-??-1915 [Jav]Ja
73626- Tjokrowidjojo 56/ZZWasdjit 78/AC09-09-1948Ja
73627Saminem 792/TTSaminem 792/TT-Tamanredjo DIV??-??-1893 [vt21]Ja
73628Trowidjojo -Sijem -Gijar 470/MM??-??-????Ja
73629Sodikromo 3255/WWSodikromo 3255/WW-TamanredjoIV??-??-1895 [vt21]Ja
73630Sonotiko -- Poniman 289/VV09-03-1945Ja
73631Katinah 294/WWKatinah 294/WW-TamanredjoIV??-??-1894 [vt21]Ja
73632- Garinten - Ja
73633Toekirah 846/AF?-SpierenshoekIV??-??-1910 [Jav]Ja
73634Kartopawiro -- Ja
73635Setrodimedjo 691/WWSetrodimedjo 691/WW-Marienburg 25 aIV??-??-1896 [vt21]Ja
73636Romito -Moerija -Sonodikromo 698/WW02-12-1944Ja
73637Sastro 658/WWSastro 658/WW-Marienburg 6 bIV??-??-1878 [vt21]Ja
73638Kromoastro -Soeminah -Troenosoerotjo 63/HHJa
73639SalijemSalijem-MarienburgIV28-12-1905 [Jav]Ja
73640Ranostiko -Marsi 71/GGSanrachmat 1058/JJ??-??-????Ja
73641Somopawiro 23/GGSomopawiro 23/GG-Tamanredjo DIV??-??-1883 [vt21]Ja
73642- - Salimin 54/HH19-04-1940Ja
73643Wonsoredjo 1127/TTWonsoredjo 1127/TT-DageraadIV??-??-1891 [vt21]Ja
73644- - Tondo 1153/TT??-??-????Ja
73645Marijah 1572/AF?-PieterszorgIV??-??-1912 [Jav]Ja
73646Stowidjojo -- Djamir 356/AF05-09-1943Ja
73647ResotoeronoResotoerono-TamanredjoIV??-??-????Ja
73648Kartodjoemiko -Paikem -Djamin -08-05-1942Ja
73649Salama?-ConstantiaIV??-??-????Ja
73650Madjoerat -Kasia - Ja
73651Sarkawi 1352/AE?-Rust en WerkIV??-??-1903 [Jav]Ja
73652Wiradiwongso --Bok Wiradiwongso --Kartopawiro 674/CC --Rust en WerkIV02-04-1949Ja
73653Wonotirto 30/TTWonotirto 30/TTTinemMarienburg 215 5/6IV??-??-1894 [vt21]Ja
73654Wongsokarto -Senoek -Projosemito 73/GG??-??-????Ja
73655SinemSinem-Nieuw ZorgIV??-??-????Ja
73656- - Ja
73657Djienem?-KanawapiboIV??-??-????Ja
73658- - Timin -??-??-????Ja
73659Soerip 239/OOSoerip 239/OO-Visserszorg 96IV??-??-1898 [vt21]Ja
73660- - Marsiman 299/LL??-??-????Ja
73661AniAni-MarienburgIV??-??-????Ja
73662- - Ja
73663Sepi 294/AD?-Zoelen 110 c/dIV??-??-1908 [Jav]Ja
73664Saredjo -- Sanwitana 456/AB??-??-1946Ja
73665Kamisah 517/CCKamisah 517/CC-Hecht en SterkIV??-??-1876 [vt21]Ja
73666Aboetalim -- Moestotaroeno 516/CC??-??-????Ja
73667Sanmoelio?-Kronenburg 59IV??-??-????Ja
73668- - Kasanmoelio -15-08-1945Ja
73669Ngidinem 3511/TTNgidinem 3511/TT-WelgelegenIV??-??-????Ja
73670- - Ja
73671Waginem?-WelgelegenIV??-??-????Ja
73672Tomedjo -Sainah - Ja
73673Nambroek 1105/UUNambroek 1105/UU-LeliendaalIV??-??-1895 [vt21]Ja
73674- - Wirjodimedjo ??12-10-1944Ja
73675Warpiatoen 1082/UUWarpiatoen 1082/UU-Marienburg 81 cIV??-??-1894 [vt21]Ja
73676Sarto -- Samin 1707a/YY07-10-1944Ja
73677Dasinah?-SlootwijkIV??-??-????Ja
73678- - Ja
73679Sadijem 913/DDSadijem 913/DD-TamanredjoIV??-??-1883 [vt21]Ja
73680Nojodikromo -- Ja
73681Samiadja 682/AF?-BreukelerwaardIV??-??-1908 [Jav]Ja
73682- - Tasipin 235/WW29-08-1947Ja
73683Soerawikrama 1053/AF?-SlootwijkIV??-??-1902 [Jav]Ja
73684- - Sadin 763/AF14-07-1942Ja
73685Limboh?-KanawapiboIV??-??-????Ja
73686- - Ja
73687Moortodjo?-La JalousieIV??-??-????Ja
73688- - Ja
73689Tablek?-Nieuw ZorgIV??-??-????Ja
73690- - Ja
73691DjojosoepartoDjojosoeparto-BeekenhorstIV??-??-????Ja
73692- - Santono 325/PPJa
73693Moesiera?-KronenburgIV??-??-????Ja
73694- - Ja
73695JoenaJoena-SpierenshoekIV??-??-????Ja
73696- - Anjoem -Ja
73697Toemieja?-Nijd en SpijtIV??-??-????Ja
73698Sorejae -Sardja -Hirodirono 476/UUJa
73699Sainah?-MarienburgIV??-??-????Ja
73700- - Ja
73701Ning 1151/UUNing 1151/UU-Margrita 250IV??-??-1893 [vt21]Ja
73702- - Kasijadi 227/KK22-11-1942Ja
73703Sanrawie 491/AG?-ConstantiaIV??-??-1909 [Jav]Ja
73704- - Damin 155/ww15-05-1950Ja
73705Karjaredja 639/AG?-JagtlustIV??-??-1909 [Jav]Ja
73706- - Madis 110/AGJa
73707Sokarijo 250/VI?-WederzorgIV??-??-1895 [Jav]Ja
73708- - Ja
73709Karijosoemito?-Nieuw ZorgIV??-??-????Ja
73710- - Imankerdjo -Ja
73711Maridjem 1851/AF?-JagtlustIV??-??-1911 [Jav]Ja
73712Sadikromo -Siam -Saimon 1377/AE13-10-1945Ja
73713Sodikoro 240/AASodikoro 240/AARantijemHecht en Sterk 16IV??-??-1877 [vt21]Ja
73714Kromonadi -- Ja
73715Toemina?-JagtlustIV??-??-????Ja
73716Bontanie -Toemira -Sakiman -AustralieVII??-??-????Ja
73717Seginah?-MargritaIV??-??-????Ja
73718- - Djowo -Ja
73719Sadinem 1234/CCSadinem 1234/CC-Margrita 272IV??-??-1880 [vt21]Ja
73720- - Wiriodikromo 699/KK10-12-1942Ja
73721Kartodjo?-KanawapiboIV??-??-????Ja
73722- - Marjodjo -??-??-????Ja
73723Laginem?-FrederiksdorpIV??-??-????Ja
73724- - Sanwikrama -Ja
73725Kartaminawi 948/AD?-Nijd en SpijtIV??-??-1910 [Jav]Ja
73726Karjobimojo -- Salam 392/ZZ26-09-1944Ja
73727Kasinem 568/KKKasinem 568/KK-KronenburgIV??-??-1886 [vt21]Ja
73728- - Paidjan 1211/GG11-04-1943Ja
73729Walik 113/WWWalik 113/WW-KronenburgIV??-??-1898 [vt21]Ja
73730Djoikromo -Djeminem -Moesnadie -02-07-1942Ja
73731Kasinem?-La JalousieIV??-??-????Ja
73732- - Soerosemito -??-??-????Ja
73733Nsadijem 940/AD?-VisserszorgIV??-??-1903 [Jav]Ja
73734Ronodrono -- Seno 689/AB??-??-????Ja
73735Sanikem 125/PPSanikem 125/PP-WelgelegenIV??-??-1895 [vt21]Ja
73736Singomengoli -Kanikem -Daiman 903/JJ11-08-1893Ja
73737Soeminem 125/AG?-VossenburgIV??-??-1913 [Jav]Ja
73738- - Ridoean 1048/AF03-08-1942Ja
73739Tasminah 270/LLTasminah 270/LL-Nieuw ZorgIV??-??-1882 [vt21]Ja
73740- - Rokarso 1159/TT06-12-1942Ja
73741Wirodikromo 1194/VVWirodikromo 1194/VV-SlootwijkIV??-??-1894 [vt21]Ja
73742- Tjaiman -Djakimin 133/VV001-01-1943Ja
73743MertodikoroMertodikoro-VisserszorgIV??-??-????Ja
73744- - Pidin -??-??-????Ja
73745Kalinem?-KatwijkIV??-??-????Ja
73746Kromokarso -- Ngadirin -??-??-????Ja
73747Tinah 369/HHTinah 369/HH-VisserszorgIV??-??-1885 [vt21]Ja
73748- - Wongsowirio -??-??-????Ja
73749PartimahPartimah-WeltevredenIV??-??-1911 [vt21]Ja
73750Kadie -Parti 986/JJ Tawal -16-09-1950Ja
73751Darman 1905/VVDarman 1905/VV-AllianceIV??-??-1896 [vt21]Ja
73752Pangapia -Sampi - Ja
73753Todikromo 981/AD?-AllianceIV??-??-1903 [Jav]Ja
73754Bertolksono -Moor -Kahar 717/AE22-03-1950Ja
73755Pawirosentono 296/AD?-Zoelen 137 c/dIV??-??-1900 [Jav]Ja
73756Kartodikromo -- Toepon -20-02-1948Ja
73757Kami 983/AD?-Zoelen 138 a/cIV??-??-1905 [Jav]Ja
73758- - Amatrais 884/AD??-??-????Ja
73759Kromoredjo 64/VVKromoredjo 64/VV-Tamanredjo HIV??-??-1894 [vt21]Ja
73760Sadimin -Sinah -Radiman 20/PP??-??-1942Ja
73761Soerip 1794/VVSoerip 1794/VV-FrederiksburgIV??-??-1896 [vt21]Ja
73762Strokromo -- Saridjan 679/VV02-04-1943Ja
73763Saikem?-BreukelerwaardIV??-??-????Ja
73764- - Sornamat -??-??-????Ja
73765Paidjem?-WelgelegenIV??-??-????Ja
73766Tjow -Djiemah - Ja
73767Sakinem 333/KKSakinem 333/KK-VoorburgIV??-??-1885 [vt21]Ja
73768Wongsodikromo -Saima - Ja
73769Soerodimedjo 53/PPSoerodimedjo 53/PPMinahMarienburgIV??-??-1893 [vt21]Ja
73770Soetokarjo -Keri -Siman 409/UU11-05-1949Ja
73771Djaisem 851/AB?-Tamanredjo 91IV??-??-1898 [Jav]Ja
73772Djakian -Rohani -Ali 310/VV10-11-1949Ja
73773Soekirah--de MaasstroomIV25-06-1932 [Jav]Ja
73774- Ngatemi 401/AGz/v Resosemito 443/WW Selosso24-02-1947Ja
73775Warinah 783/KKWarinah 783/KK-Visserszorg 94IV??-??-1892 [vt21]Ja
73776- - Martsoepi 241/OO28-09-1944Ja
73777Marti 108/TTMarti 108/TT-Tamanredjo DIV??-??-1891 [vt21]Ja
73778- Ponimin -Kaserin 50/TT23-04-1949Ja
73779Wierjosentono 250/AG?-Lust en RustIV??-??-1913 [Jav]Ja
73780Kartosento -Paina -z/v Astiah 386/MM Kaboel??-??-????Ja
73781Tijem 238/AF?-KatwijkIV??-??-1909 [Jav]Ja
73782- - Simin 250/UU23-11-1950Ja
73783SadinemSadinem-SusannasdaalIV??-??-????Ja
73784- Toekirah - Ja
73785Amatsipingi?-KanawapiboIV??-??-????Ja
73786- - Abdoel -??-??-????Ja
73787Soelbia?-Nieuw AmsterdamIV??-??-????Ja
73788Geman -Roena -Paibin -??-??-????Ja
73789Kromopoespito 244/AC?-MarienburgIV??-??-1896 [vt21]Ja
73790- - Ja
73791Djoewaia?-Kronenburg 121IV??-??-????Ja
73792Djowodiekromo -Mendjies - Ja
73793Amatkasan 1199/WWAmatkasan 1199/WW-FrederiksburgIV??-??-1898 [vt21]Ja
73794Doeraman -Sari -Salikin 145/UU??-??-????Ja
73795Kardem 574/YY?-Tamanredjo DIV??-??-????Ja
73796- - Kromowiredjo 573/YY21-11-1949Ja
73797Atmoredjo?-Kronenburg 97IV??-??-????Ja
73798- - Tokarso -??-??-????Ja
73799Pawirodikromo?-WelgelegenIV??-??-????Ja
73800- - Ja
73801Minah 1091/YY?-TamanredjoIV??-??-1896 [Jav]Ja
73802Dromokarso -Simpen - Ja
73803Resonadi 1049/AB?-Nieuw ZorgIV??-??-1898 [Jav]Ja
73804- Nirjostiko - Ja
73805Sainah 526/KKSainah 526/KK-Margrita 99IV??-??-1879 [vt21]Ja
73806- - Diposemito 1909/WW??-??-????Ja
73807Soetodjo 2842/WWSoetodjo 2842/WW-Johanna MargarethaIV??-??-1897 [vt21]Ja
73808Soemodrono -Rasila -Soerokromo -02-08-1941Ja
73809Amarin 195/TTAmarin 195/TT-JagtlustIV??-??-1898 [vt21]Ja
73810Klimoen -Soemijatie -Sadi 881/AE06-12-1941Ja
73811Iradikromo 128/WWIradikromo 128/WW-WelgelegenIV??-??-1897 [vt21]Ja
73812- - Wariso 442/TT??-??-????Ja
73813Ranoekato 151/VVRanoekato 151/VV-JagtlustIV??-??-1892 [vt21]Ja
73814Wirotaroeno -Sinah -Sadio 2316/WWJa
73815Djokario 595/JJDjokario 595/JJ-GoudeloupeIV??-??-1886 [vt21]Ja
73816- - Atmodikromo 588/JJ02-11-1942Ja
73817Sinah 165/AF?-BreukelerwaardIV??-??-1908 [Jav]Ja
73818- Mina - Ja
73819Kasmira?-Kronenburg 39IV??-??-????Ja
73820- - Wagiman -??-??-????Ja
73821Sakarta?-BreukelerwaardIV??-??-????Ja
73822- Samin - Ja
73823Karsina?-La JalousieIV??-??-????Ja
73824- - Atemin -??-??-????Ja
73825Kasmini 2002/AF?-AkkerboomIV??-??-????Ja
73826Sonomedjo -Sakiten -Wagimin 259/MM27-08-1950Ja
73827Naidjah 783/AB?-BeekenhorstIV??-??-1900 [Jav]Ja
73828Maridjan -Moeria -Soeljan 266/AB20-10-1949Ja
73829Ponijem 1153/UUPonijem 1153/UU-Maargretha 106IV??-??-1889 [vt21]Ja
73830Kertodjojo -- Karmadie 344/VV05-05-1942Ja
73831Sosmito?-BreukelerwaardIV??-??-????Ja
73832- - Ja
73833Sirang?-KanawapiboIV??-??-????Ja
73834- - Ja
73835Pawiro?-La JalousieIV??-??-????Ja
73836- - Ja
73837KariomedjoKariomedjoSainaGuadeloupeIV??-??-????Ja
73838- - Matiaman -Ja
73839Kariodikromo 540/JJKariodikromo 540/JJ-MagritaIV??-??-1886 [vt21]Ja
73840- - Djamat 533/JJ??-??-????Ja
73841Sitie?-Nieuw ZorgIV??-??-????Ja
73842- Moeah -Idris -??-??-????Ja
73843Asmodikromo 1064/TTAsmodikromo 1064/TT-BeekenhorstIV??-??-1892 [vt21]Ja
73844- - Samijo 330/UU12-02-1944Ja
73845Ponijem?-WeltevredenIV??-??-????Ja
73846Tawal -- Wongsosemadie -02-12-1946Ja
73847Kasmiro 2003/AF?-Hecht en SterkIV??-??-1906 [Jav]Ja
73848Sodimidjo -Kainah -Karijodikromo 1552/WW05-03-1943Ja
73849Soerodikromo 452/TTSoerodikromo 452/TT-AllianceIV??-??-1892 [vt21]Ja
73850Sangoen -Sana - Ja
73851Saijem 254/TTSaijem 254/TT-AllianceIV??-??-1892 [vt21]Ja
73852Doerono -Sadinem -Dipowirono 513/FF??-??-????Ja
73853Kinem 1614/YY?-AllianceIV??-??-1892 [Jav]Ja
73854Kartodikromo -Sadinem - Ja
73855Samijah 940/UUSamijah 940/UU-Zoelen 112 c/dIV??-??-1889 [vt21]Ja
73856- - Djoeki -??-07-1950Ja
73857Sidat?-WelgelegenIV??-??-????Ja
73858Tomedjo -Warina - Ja
73859Nji Asni 317/AB?-Zoelen 23 e/fIV??-??-????Ja
73860- - Saan 316/AB??-??-????Ja
73861Rasanrasit?-La JalousieIV??-??-????Ja
73862- - Ja
73863Sitoen 347/UUSitoen 347/UU-SommelsdijkIV??-??-1896 [vt21]Ja
73864Kromokario -Kase - Ja
73865Dasimah 148/LLDasimah 148/LL-BakkieIV??-??-1883 [vt21]Ja
73866Mertokromo -Katijah -Rakimin 147/LL??-??-????Ja
73867Pawirodikromo 587/WWPawirodikromo 587/WW-Rust en WerkIV??-??-1897 [vt21]Ja
73868- - Kardjono -10-04-1947Ja
73869Sainem?-JagtlustIV??-??-????Ja
73870Sontiko -Renij -Wasmat -??-??-1941Ja
73871Sarijo?-WelgelegenIV??-??-????Ja
73872- - Radjdam -??-??-????Ja
73873Nawi 709/VVNawi 709/VV-Nieuw ZorgIV??-??-1900 [vt21]Ja
73874- - Kaman 710/VV [vt21]18-12-1942Ja
73875SoepiSoepi d/v Senoek 59/GG-Zoelen 62 dIV??-??-1916 [vt21]Ja
73876Todikromo -Samoegin -z/v Karjadi 1345/VV Kebon14-02-1950Ja
73877Legijem?-Tamanredjo GIV??-??-????Ja
73878Amatkanan -Satikem -z/v Samidin 315/AD RewelJa
73879Paidjem?-MarienburgIV??-??-????Ja
73880Sarmat -- Ja
73881DjoeminahDjoeminah-AllianceIV26-04-1929 [Jav]Ja
73882- Ngadijem 819/TT Ja
73883KemiKemi-MarienburgIV15-08-1906 [vt21]Ja
73884Tanoesemito 560/DDMinten 561/DDWarso 300/ZZ12-10-1942Ja
73885Miskinem?-AllianceIV28-07-1937Ja
73886Kapir 794/AG [Jav]d/v Sadinah 370/VV Painah z/v Sainem d/v Ngadikem 381/Z Saiman29-01-1949Ja
73887KismimtemKismimtem-Mon TresorIV??-??-????Ja
73888Keles -Sinem - Ja
73889Sijam?-Mon TresorIV??-??-????Ja
73890- Saina - Ja
73891Kemen?-WederzorgIV??-??-????Ja
73892- Wartina - Ja
73893Djoeminah--Hecht en SterkIV17-10-1921Ja
73894Djowikromo -Warinem 328/PPToredjo 200/WW03-03-1942Ja
73895Kase?-SlootwijkIV??-??-????Ja
73896- Wongsoredjo - Ja
73897Jaim--Marienburg 47 aIV26-03-1931 [Jav]Ja
73898Sakidin -Nji Djoepij 1414/ACMoeslan 1510/AE18-04-1943Ja
73899Oerip--AllianceIV05-04-1932 [Jav]Ja
73900Kahar 717/AETodikromo 981/ADz/v Amina 388/LL Amansjoer??-??-????Ja
73901Soeminah--Marienburg 215 2/3IV14-01-1930 [Jav]Ja
73902Noerjoredjo 1522/AESakem 1471/AEz/v Bikem 380/AB Sandiman26-05-1950Ja
73903Darmi--MarienburgIV03-04-1931 [Jav]Ja
73904Kardi -Goenoeng 536/YYz/v Roesminah 112/OO Kemis15-11-1946Ja
73905Laghi Laghi-Marienburg 16IV09-10-1911 [Jav]Ja
73906Ardjosemito -Tijem 36/LLMoekiran 383/ZZ08-03-1945Ja
73907Tarinem 54/QQTarinem 54/QQ-MarienburgIV??-??-????Ja
73908Santawi 52/QQKanem 53/QQz/v Towirono 154/GG Tego09-01-1942Ja
73909Djinem--Marienburg 251 3/4IV10-01-1915 [Jav]Ja
73910Martoredjo -Wiromedjo 196/OOSakiman 1546/AF26-07-1942Ja
73911Kasinah 517/WWKasinah 517/WW-WelgelegenIV??-??-1900 [vt21]Ja
73912Ngasngarie -Legia - Ja
73913Onesirah --PenoriboIV??-??-????Ja
73914- Sinem 936/UUz/v Klinem 133/ZZ Oerip 30-03-1950Ja
73915Sadirah--AlkmaarIV05-02-1933 [Jav]Ja
73916 Sartin 1277/AF [Jav]Sadinem 1193/AFz/v 251/MM PangatJa
73917Ponijem--RustveldIV30-01-1928 [Jav]Ja
73918- Kasiema 1713/WW Ja
73919Johanna Tokijem--Rust en WerkIV06-12-1924 [Jav]Ja
73920- Katibah 1080/DDAlfred Djemijo 01-01-1950Ja
73921Wagirah--Elisabeths HoopIV27-01-1935 [Jav]Ja
73922Radjimin 2000/AFHardjopawiro 416/AFSwardjimin -23-09-1950Ja
73923Sarno?RiniaElisabeths HoopIV??-??-????Ja
73924Sarno -Ngadijem -z/v Setrosentono Iwan Toegiman13-08-1949Ja
73925Clara Warina--Margrita 210IV15-05-1933 [Jav]Ja
73926Samino -d/v 212/AA Jeane Maremz/v Roewet 1010/AC Radjap26-04-1948Ja
73927WaginemWaginem-WelgelegenIV30-09-1916 [Jav]Ja
73928- Mar 338/KK Ja
73929SoekijemSoekijem-BeekenhorstIV??-??-????Ja
73930Karijo -Toemienha -Ghimin -Ja
73931Karni--Marienburg 175 aIV24-06-1926 [Jav]Ja
73932Darman -Goenoeng 536/YYz/v Marianna d/v Toegijem 279/AA Sawoed01-06-1949Ja
73933Djemirah--Marienburg 99/100 cIV25-03-1928 [Jav]Ja
73934Sakidin -Nji Djoepi 1414/ACDjoewahir 849/AE03-08-1946Ja
73935Soeratmi--PieterszorgIV24-04-1935 [Jav]Ja
73936- Ngadinem 2697/WWz/v Moeljasentika 923/AF Anton Samsiman??-??-????Ja
73937Tasinem?-TamanredjoIV??-??-????Ja
73938Sanip -Darinem -Misman -14-10-1950Ja
73939Marsija--Tamanredjo HIV06-03-1934 [Jav]Ja
73940Tasman 450/AGMartini 2151/AFz/v Amadmoesri 300/AD Moeskam30-08-1950Ja
73941Soesah?-AllianceIV??-??-????Ja
73942Wagimin -Toeminah - Ja
73943Toeminah--Zoelen 27 a/bIV25-10-1935 [Jav]Ja
73944Kromosentono -Kromosemito 1847/WWz/v Soetodikromo 2200/WW Ponidin22-11-1948Ja
73945Anna--Zoelen 21 a/bIV07-11-1926 [Jav]Ja
73946Darmin -Lipoer 27/ZZSadimin 258/WW??-??-????Ja
73947Painem?-JagtlustIV??-??-????Ja
73948- - Singadana Tamin??-??-????Ja
73949Rokaija?-JagtlustIV??-??-????Ja
73950Karsodimedjo -Toeginim 288/YYSakrim -??-??-????Ja
73951Sarni?-Marienburg 175 bIV??-??-????Ja
73952Dipsentono -Wakian - Ja
73953Soekinem?-MarienburgIV30-12-1929 [Jav]Ja
73954Koento -Ridjem 1191/AFz/v Ardjosemito 183/AD Ponidjo21-02-1949Ja
73955Kamisem?-Marienburg 150IV??-??-????Ja
73956Rakit -Kartodikromo - Ja
73957Wirdjo 317/AE?-VoorburgIV??-??-1909 [Jav]Ja
73958- - Semino 1124/UU01-03-1947Ja
73959Saminem 858/TTSaminem 858/TT-TamanredjoIV??-??-1894 [vt21]Ja
73960Matmostar -- Martodinomo 804/TT23-04-1950Ja
73961Samnoesid 776/AC?-FrederiksdorpIV??-??-1900 [Jav]Ja
73962- - Soekardi 233/YY06-02-1949Ja
73963Kasinem 1103/UUKasinem 1103/UU-Visserszorg 97IV??-??-1897 [vt21]Ja
73964- - Tamin 1099/UU11-11-1942Ja
73965Wongsosemito 169/MMWongsosemito 169/MM-Marienburg 1 bIV??-??-1882 [vt21]Ja
73966Singokerto -- Ja
73967Saliman 193/PPSaliman 193/PP-Hecht en SterkIV??-??-1896 [vt21]Ja
73968- - Saidi 177/OO08-11-1946Ja
73969Rebbon?-Margrita 261IV??-??-????Ja
73970- - Ja
73971Saminem 383/HHSaminem 383/HH-MarienburgIV??-??-1885 [vt21]Ja
73972Kariomenawi -Dikem - Ja
73973SodirjoSodirjoToemi`t VertrouwenIV??-??-????Ja
73974- - Sadio ??-??-????Ja
73975Roemijah 333/AD?-TamanredjoIV??-??-1910 [Jav]Ja
73976Aliardjo -Kasimah -Oesman 871/AB25-10-1950Ja
73977Damamad 221/AD?-Marienburg 58/59 cIV??-??-1899 [Jav]Ja
73978- - Doelatip 1422/YYJa
73979SoetijemSoetijem-Rust en WerkIV??-??-1910 [vt21]Ja
73980- Samilah 505/CCDjojodikromo 1187/VV01-10-1949Ja
73981Ngadijah--Marienburg 65 aIV06-10-1920 [Jav]Ja
73982Djono -Kartopawiro 297/VVSakin 1568/AEJa
73983Kromoedjo 492/HHKromoedjo 492/HH-Marienburg 249IV??-??-1878 [vt21]Ja
73984- - Ja
73985Ngadinem 167/GGNgadinem 167/GG-Zoelen 91 bIV??-??-1873 [vt21]Ja
73986- - Tosernito 307/CC??-??-????Ja
73987Toeginem 1475/YY?-Zoelen 117 aIV??-??-1887 [Jav]Ja
73988- - Martoidjojo 1474/YY??-??-????Ja
73989Minem?-MarienburgIV??-??-????Ja
73990Djojopawiro -- Amatsoenoed -??-??-????Ja
73991Gijem 168/JJGijem 168/JJ-MarienburgIV??-??-1877 [vt21]Ja
73992Sonomedjo -- Kromopawiro 710/WW??-??-????Ja
73993Martidjah 221/FFMartidjah 221/FF-MarienburgIV??-??-????Ja
73994Sarip -Siman - Ja
73995Soelijem 467/HHSoelijem 467/HH-MarienburgIV??-??-1880 [vt21]Ja
73996- - Amatdimedjo 718/YY25-12-1942Ja
73997Parijah 3548/WWParijah 3548/WW-JagtlustIV??-??-1896 [vt21]Ja
73998- - Ja
73999Soetodimedjo 1360/VVSoetodimedjo 1360/VV-BakkieIV??-??-1894 [Jav]Ja
74000- - Ja
74001Nee
74002 Nee
74003Nee
74004 Nee
74005Nee
74006 Nee
74007Nee
74008 Nee
74009Nee
74010 Nee
74011Nee
74012 Nee
74013Nee
74014 Nee
74015Nee
74016 Nee
74017Nee
74018 Nee
74019Nee
74020 Nee
74021Nee
74022 Nee
74023Nee
74024 Nee
74025Nee
74026 Nee
74027Nee
74028 Nee
74029Nee
74030 Nee
74031Nee
74032 Nee
74033Nee
74034 Nee
74035Nee
74036 Nee
74037Nee
74038 Nee
74039Nee
74040 Nee
74041Nee
74042 Nee
74043Nee
74044 Nee
74045Nee
74046 Nee
74047Nee
74048 Nee
74049Nee
74050 Nee
74051Nee
74052 Nee
74053Nee
74054 Nee
74055Nee
74056 Nee
74057Nee
74058 Nee
74059Nee
74060 Nee
74061Nee
74062 Nee
74063Nee
74064 Nee
74065Nee
74066 Nee
74067Nee
74068 Nee
74069Nee
74070 Nee
74071Nee
74072 Nee
74073Nee
74074 Nee
74075Nee
74076 Nee
74077Nee
74078 Nee
74079Nee
74080 Nee
74081Nee
74082 Nee
74083Nee
74084 Nee
74085Nee
74086 Nee
74087Nee
74088 Nee
74089Nee
74090 Nee
74091Nee
74092 Nee
74093Nee
74094 Nee
74095Nee
74096 Nee
74097Nee
74098 Nee
74099Nee
74100 Nee
74101Nee
74102 Nee
74103Nee
74104 Nee
74105Nee
74106 Nee
74107Nee
74108 Nee
74109Nee
74110 Nee
74111Nee
74112 Nee
74113Nee
74114 Nee
74115Nee
74116 Nee
74117Nee
74118 Nee
74119Nee
74120 Nee
74121Nee
74122 Nee
74123Nee
74124 Nee
74125Nee
74126 Nee
74127Nee
74128 Nee
74129Nee
74130 Nee
74131Nee
74132 Nee
74133Nee
74134 Nee
74135Nee
74136 Nee
74137Nee
74138 Nee
74139Nee
74140 Nee
74141Nee
74142 Nee
74143Nee
74144 Nee
74145Nee
74146 Nee
74147Nee
74148 Nee
74149Nee
74150 Nee
74151Nee
74152 Nee
74153Nee
74154 Nee
74155Nee
74156 Nee
74157Nee
74158 Nee
74159Nee
74160 Nee
74161Nee
74162 Nee
74163Nee
74164 Nee
74165Nee
74166 Nee
74167Nee
74168 Nee
74169Nee
74170 Nee
74171Nee
74172 Nee
74173Nee
74174 Nee
74175Nee
74176 Nee
74177Nee
74178 Nee
74179Nee
74180 Nee
74181Nee
74182 Nee
74183Nee
74184 Nee
74185Nee
74186 Nee
74187Nee
74188 Nee
74189Nee
74190 Nee
74191Nee
74192 Nee
74193Nee
74194 Nee
74195Nee
74196 Nee
74197Nee
74198 Nee
74199Nee
74200 Nee
74201Nee
74202 Nee
74203Nee
74204 Nee
74205Nee
74206 Nee
74207Nee
74208 Nee
74209Nee
74210 Nee
74211Nee
74212 Nee
74213Nee
74214 Nee
74215Nee
74216 Nee
74217Nee
74218 Nee
74219Nee
74220 Nee
74221Nee
74222 Nee
74223Nee
74224 Nee
74225Nee
74226 Nee
74227Nee
74228 Nee
74229Nee
74230 Nee
74231Nee
74232 Nee
74233Nee
74234 Nee
74235Nee
74236 Nee
74237Nee
74238 Nee
74239Nee
74240 Nee
74241Nee
74242 Nee
74243Nee
74244 Nee
74245Nee
74246 Nee
7