Oost-Indië: Suppletiefolio’s

Inscheping in Rotterdam van militairen naar Oost-Indië, Jan Hoynck van Papendrecht, 1882. Uit: Atlas van Stolk, Rotterdam

Na de succesvolle indexering van het Korps Pupillen en het Oost-Indisch Boek starten we een nieuw indexeringsproject waar zeer veel Nederlanders hun voorvaderen – en ook de ouders van hen – in terug zullen vinden. Het gaat hier om de zogenaamde Suppletiefolio’s van het Oost-Indisch leger, later KNIL, die vanaf 1817 werden bijgehouden.

In het archief van de Stamboeken Militairen KNIL (Nationaal Archief, archiefinventaris 2.10.50), bevinden zich in de inventarisnummers 87 tot en met 317 de stamboeken van de soldaten en onderofficieren uit de suppletietroepen. Deze militairen meldden zich aan in Nederland, in tegenstelling tot het Oost-Indisch Boek, waar rekruten die zich buiten Europa aanmeldden in werden vermeld. Personen in dit archief komen uit Nederland maar ook voor ongeveer eenderde uit het buitenland, met name Duitsland, Zwitserland, België en Frankrijk. Veel van hen bleven in de Oost. Onder andere de geboorteplaats, vader, moeder en uiterlijke kenmerken staan beschreven.

Hoewel scans beschikbaar zijn bij het Nationaal Archief, zijn ze niet makkelijk toegankelijk door het ontbreken van een digitale index. In dit project gaan we daar iets aan doen!

Iedereen kan eenvoudig meehelpen met het indexeren van een of meer pagina’s. Per pagina worden maximaal 6 personen beschreven. De enige velden die moeten worden ingevuld zijn:

  1. Nummer
  2. Achternaam
  3. Eventueel tussenvoegsel (deze kan voor of achter de achternaam staan)
  4. Voornaam of voornamen

Vul die allemaal in en klik op Opslaan boven aan het formulier. Als er minder dan 6 op een pagina staan, vul dan in het eerste lege veld een streepje (-), en sla op. Na het invoeren wordt iedere scan ook nog een keer onafhankelijk gecontroleerd. Dit gaat sneller dan invoeren maar vereist een precies oog.

Hoe te beginnen?

  • Ga naar de Invoeren-pagina om te beginnen met invoeren. In de afbeeldingen hieronder kunt u een voorbeeld zien. De in te vullen scan kunt u naar believen in- en uitzoomen en verschuiven. Wanneer de scan erg onduidelijk is kunt u met de link boven de scan de originele afbeelding op de website van het Nationaal Archief openen.
  • Ga naar de Controleren-pagina om ingevoerde scans te controleren, te verbeteren en te bevestigen.
  • Ga naar de pagina met Alle Scans om de resultaten tot dusver te zien.