Volkstelling Suriname 1921

Korte uitleg over de kaarten

In 1910 werden door het Nederlandse gouvernement in Suriname pogingen in het werk gesteld om bij landsverordening een bevolkingsregister tot stand te brengen. Hierbij werd tot een telling van de bestaande bevolking besloten en na voorbereidende werkzaamheden van twee jaar werden de uitvoerende maatregelen van de bevolkingsregistratie verordend. Zij behelsde ‘eene registratie der woonbevolking, gehouden naar den toestand dier bevolking te middernacht tusschen 31 Juli en 1 Augustus 1921’

Van de registratiebladen is een namenklapper gemaakt, op kleine kartonnen kaartjes. In de loop der tijd is deze kaartenbak door elkaar geraakt, waardoor ze vaker niet dan wel op alfabetische volgorde staat.

De hele namenklapper staat gedigitaliseerd als inventarisnummers 141 t/m 250 op de website van het Nationaal Archief. Doordat de namenklapper niet meer op alfabetische volgorde staat, is zoeken naar personen een flink karwei.

Hoe te beginnen?

De index is inmiddels helemaal ingevuld en beschikbaar op de website van het Nationaal Archief als index NT00445.

De invoerinstructies tijdens het invoeren waren:

Kies hierboven in het menu uit de menuopties:

  • Start invoeren om een willekeurige nog in te voeren kaart te zien. Typ de naam, voorletters en geboortejaar over en klik op ‘Opslaan’.
  • Start controleren om een willekeurige al ingevoerde kaart te zien, en deze te controleren. Controleer of de ingevulde gegevens juist zijn, verbeter waar nodig, en klik op ‘Bevestigen’ om de kaart als gecontroleerd aan te merken. Eventuele wijzigingen worden daarmee ook opgeslagen.
  • Alle kaarten in deze set om de lijst met alle kaarten in de huidige set te zien (ingevoerd en nog in te voeren), inclusief de aantallen.
  • Lijst – invoeren om van de eerste +/- 50.000 kaarten de lijst nog in te vullen. Bij het invoeren van dit deel van de kaarten werd het lijstnummer nog niet ingevoerd.
  • Lijst – overzicht om de lijst te tonen van alle kaarten waarvan het lijstnummer nog moet worden ingevuld.

Nadat bij invoeren op ‘Opslaan’ is geklikt, of bij het controleren op ‘Bevestigen’, verschijnt automatisch een nieuwe in te voeren of te controleren kaart.
Klik op de afbeelding om de bijhorende kaart op GahetNA te openen, waar de kaart in een betere kwaliteit te bekijken is.

Tips bij het invoeren

  • Wanneer voor de achternaam ‘Bok’ staat, mag dit weggelaten worden. Het is een aanduiding van de etnische afkomst van de persoon, en geen onderdeel van de naam.
  • Vul bij “Kring-lijst” de nummers van Kring en Lijst in, gescheiden door een min-teken.
  • Wanneer er bij de Voorletters ook cijfers staan vul dan alleen de cijfers en letters met eventueel “z/v” of “d/v” ervoor, maar geen namen.