Pupillen – Uitleg

In het archief “Stamboeken Militairen KNIL Oost- en West-Indië” bij het Nationaal Archief (archiefinventaris 2.10.50) bevinden zich veel stamboeken van militairen. Eén van onderdelen van dit archief is de set extracten uit de stamboeken van het korps Pupillen van de landmacht in Oost-Indië.

Het korps Pupillen was een afdeling van het KNIL waar jongens werden opgeleid tot soldaat. Later kregen ze ook andere vakken, zoals cartografie en muziek. Die jongens waren vooral afkomstig uit relaties van KNIL soldaten met vrouwen uit de lokale bevolking. De pupillenschool was gelegen in het plaatsje Gombong, Midden­ Java.

De namenklapper op de extracten is helaas verloren gegaan, net als de eerste 120 extracten zelf. De overige +/- 2500 inschrijvingen zijn gedigitaliseerd en online beschikbaar, maar door het ontbreken van de namenklapper niet doorzoekbaar. In dit invoerproject willen we daar wat aan gaan doen.

Hoe te beginnen?

De extract-kaarten van het Korps Pupillen zijn inmiddels helemaal ingevuld. De resultaten zijn beschikbaar als index op de website van het Nationaal Archief, index NT00448.

De instructies tijdens het invoeren waren:

Er zijn invoervelden voor de achternaam, de eventuele tussenvoegsels, de voornamen en het inschrijfnummer. Is een scan onduidelijk, beschadigd of om een andere reden niet in te voeren, vul dan op de plaats van de achternaam een minteken (-) in en laat de rest leeg. Deze kunnen dan door de organisatoren worden beoordeeld.